Versterking Kantens

In Kantens werken we aan versterking. Dat geldt voor koopwoningen en 46 huurwoningen van De Delthe. Ook hebben we een nieuwe school gebouwd.

Tijdelijke woningen

Sloop en nieuwbouw van woningen is nodig vanwege de risico’s die de aardbevingen met zich meebrengen. Daarom hebben we samen met de inwoners een plek gezocht voor 20 tijdelijke woningen. Hierin kunnen de bewoners wonen tijdens de versterking of herbouw van hun huis. De tijdelijke woningen staan aan de Bredeweg, ten westen van het bosgebied.

Plan Kooistraat en omgeving

Burgemeester en wethouders hebben op 9 november 2021 ingestemd met het plan voor de Kooistraat en directe omgeving. Dit plan gaat over de Kooistraat, Meidoornstraat en delen van de Pastorieweg en Bredeweg. Op 15 december 2021 staat het op de agenda van de gemeenteraad. Door dit besluit kunnen de voorbereidingen voor sloop en nieuwbouw verder gaan. KAW architecten heeft het plan gemaakt.

De gemeente is vanaf september 2020 met de inwoners van Kantens in gesprek over de mogelijkheden die de versterking biedt. Door de versterking worden de woningen veilig, duurzaam, aardbevingsbestendig, energiezuinig en prettig om in te wonen. In de zomer van 2022 start de sloop van de eerste woningen aan de Kooistraat die worden versterkt. De sloop gaat in 3 fasen. We verwachten dat de nieuwbouw in 2025 klaar is. We gaan een aantal woningen in Kantens bijbouwen. Daarvoor doen we onderzoek naar een goede plek. Verder hebben we aandacht voor de openbare ruimte. Denk hierbij aan vervangen van het riool, opnieuw inrichten van de straten, aanleg van genoeg parkeergelegenheid, verbetering van de afwatering en inrichting van het groen. 

Het plan

Nieuwe school

Basisschool OBS Klinkenborg is aardbevingsbestendig gemaakt. De nieuwe school is gebouwd op de plek waar de oude school stond. Korfker architecten maakte het ontwerp. In de nieuwe school zit ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. In oktober 2021 was de bouw van de school klaar. In november verhuizen de leerlingen naar de nieuwe school. De nieuwe school heeft een groen dak. Op het dak ligt sedum. Dat zijn vetplantjes die erg sterk zijn. In de winter beschermen ze tegen de kou en in de zomer houden ze de warmte tegen.

Meer informatie

Meer weten over versterking Kantens? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.