In Kantens werken we aan versterking. We gaan 65 woningen slopen en opnieuw bouwen. Ook zoeken we nieuwe plekken voor extra woningen. En we hebben een nieuwe school gebouwd.

Nieuwbouwplekken

Samen met bewoners hebben we gekeken naar mogelijke nieuwbouwplekken in Kantens. We zoeken plek voor sociale huurwoningen die niet worden teruggebouwd in de Kooistraat. Ook willen we plekken voor starterswoningen en vrije bouwkavels. In totaal gaat het om 6 huurwoningen, 3 tot 6 koopwoningen voor starters en 5 tot 10 vrije bouwkavels voor koopwoningen voor de komende 10 jaar. Afhankelijk van de vraag komen er daarna misschien meer vrije kavels. Bij het kiezen van plekken voor nieuwbouw houden we rekening met de structuur van het dorp en de wegen. En met bestaande huizen, groene plekken in en om het dorp en grondeigendom en -gebruik. De gemeente denkt aan:

  • de plek waar nu de ijsbaan is
  • het verlengen van de Stitswerderlaan richting het bosgebied in het Noorden (de zogenaamde derde ring)
  • wonen in het bos
  • en verlengen van 5 linten: Bredeweg, Middelstumerweg, Oosterweg, Usquerderweg en de Stitswerderlaan (richting het Westen).

Denk mee

We nodigen je uit om met ons mee te denken. Heb je ideeën of voorstellen? Stuur dan een e-mail naar info@kaw.nl onder vermelding van 'locatiestudie Kantens'.

Bijeenkomsten

Op 10 november 2022 lieten we in een bijeenkomst zien waar nieuwbouw mogelijk is. En in een bijeenkomst op 23 januari 2023 bespraken we de meest kansrijke plekken. Je kunt de presentaties nog bekijken: presentatie op 10 november 2022 (PDF, 2 MB), presentatie 23 januari 2023 (PDF, 1,5 MB). Met de reacties uit de tweede bijeenkomst zijn KAW, Vereniging Dorpsbelangen Kantens en de gemeente verder aan de slag gegaan. Dat heeft geleid tot een aantal voorkeursplekken. Op 27 februari 2023 hebben we met elkaar gesproken over de nieuwbouwplekken en over het vervolg.

Sloop en nieuwbouw

We gaan in Kantens 65 woningen slopen en opnieuw bouwen. Dit is nodig vanwege de risico’s die de aardbevingen met zich meebrengen. Aan de Bredeweg staan 20 tijdelijke woningen. Mensen kunnen daar wonen tijdens de herbouw van hun huis.

In de Kooistraat begint in het voorjaar van 2023 de sloop van de eerste woningen. De sloop en herbouw gaat in 3 fases. We verwachten dat de nieuwbouw in 2027 klaar is. Hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien lees je in het Plan Kooistraat en omgeving. Het plan gaat behalve over de Kooistraat ook over de Meidoornstraat, delen van de Pastorieweg en Bredeweg en directe omgeving. KAW architecten heeft het plan gemaakt samen met de bewoners en de gemeente. 

Kooistraat afgesloten vanaf 1 mei 2023

De Kooistraat is van 1 mei 2023 tot eind 2024 gesloten tussen nummer 26 en 48. Dat is nodig voor sloop en nieuwbouw van huizen en aanleg van nieuwe riolering. Van half mei 2023 tot eind oktober 2023 kan het verkeer last hebben van werk aan kabels en leidingen tussen de splitsing Kooistraat/Bredeweg en Kooistraat 26. Bekijk de Kooistraat op de kaart.

Presentatie

Op 19 december 2022 was er een bewonersbijeenkomst. Aanwezigen kregen een presentatie over de sloop en nieuwbouw en konden vragen stellen. 

Vragen van inwoners

De versterkingsopgave in Kantens heeft invloed op het dorp. Het raakt iedereen. Dat blijkt ook uit de vragen die inwoners van het dorp hebben. Vooral over het plan Kooistraat en omgeving. Bij Plan Kooistraat, Meidoornstraat en omgeving geven we antwoord op deze vragen.

Meer over Kantens

Nieuwe school

Basisschool OBS Klinkenborg is aardbevingsbestendig gemaakt. De nieuwe school is gebouwd op de plek waar de oude school stond. De school heeft ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Verwarming van de school gaat zonder gas. De nieuwe school heeft een groen dak met sedum. Dat zijn vetplantjes die in de winter beschermen tegen de kou en in de zomer tegen warmte. Op het dak van het speellokaal liggen zonnepanelen.

Identiteitsstudie

Identiteitsstudie Kantens. Hierin staat een beschrijving van Kantens.

Nieuwsbrief

Laatste nieuwsbrief: Versterking Kantens juli 2022

Vragen?

Meer weten over versterking Kantens? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.