Versterking Kantens

In Kantens werken we aan versterking. Dat geldt voor koopwoningen en 46 huurwoningen van De Delthe. Ook hebben we een nieuwe school gebouwd.

Sloop en nieuwbouw

We gaan in Kantens 65 woningen slopen en opnieuw bouwen. Dit is nodig vanwege de risico’s die de aardbevingen met zich meebrengen. Samen met de inwoners hebben we een plek gezocht voor 20 tijdelijke woningen. Hierin kunnen de bewoners wonen tijdens de herbouw van hun huis. De tijdelijke woningen staan aan de Bredeweg, ten westen van het bosgebied.

Tijdelijk voetpad

In overleg met de bewoners laten we een voetpad aanleggen vanaf de voetbalvereniging naar de tijdelijke woningen. Na de bouwvak 2022 wordt het voetpad gemaakt.

Tijdelijk voetpad (lijstweergave)

In overleg met de bewoners laten we een voetpad aanleggen vanaf de voetbalvereniging naar de tijdelijke woningen. Na de bouwvak 2022 wordt het voetpad gemaakt.

Tijdelijk voetpad

Het tijdelijk voetpad loopt vanaf de voetbalvereniging naar de tijdelijke woningen.

Plan Kooistraat en omgeving

Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad het plan voor de Kooistraat en directe omgeving vastgesteld. Het plan gaat over de Kooistraat, Meidoornstraat en delen van de Pastorieweg en Bredeweg. KAW architecten heeft het plan gemaakt samen met de bewoners en de gemeente.

Wat we gaan doen

In de zomer van 2022 start in de Kooistraat de sloop van de eerste woningen die worden herbouwd. De sloop gaat in 3 fasen. We verwachten dat de nieuwbouw in 2025 klaar is. We gaan in overleg met de bewoners van Kantens om een plek te vinden waar we extra woningen kunnen bouwen. Verder hebben we aandacht voor de openbare ruimte. Denk hierbij aan vervangen van het riool, opnieuw inrichten van de straten, aanleg van genoeg parkeergelegenheid, verbetering van de afwatering en inrichting van het groen.

Vragen van inwoners

De versterkingsopgave in Kantens heeft invloed op het dorp. Het raakt iedereen. Dat blijkt ook uit de vragen die inwoners van het dorp hebben. Vooral over het stedenbouwkundig plan Kooistraat en omgeving. Lees de antwoorden op de vragen.

Meer over Kantens

Identiteitsstudie Kantens. Hierin staat een beschrijving van Kantens met kaarten en foto’s erbij.

Nieuwe school

Basisschool OBS Klinkenborg is aardbevingsbestendig gemaakt. De nieuwe school is gebouwd op de plek waar de oude school stond. Korfker architecten maakte het ontwerp. In de nieuwe school zit ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Sinds november 2021 krijgen de kinderen les in de nieuwe school.

Verwarming van de school gaat zonder gas. De nieuwe school heeft een groen dak. Op het dak ligt namelijk sedum. Dat zijn vetplantjes die erg sterk zijn. In de winter beschermen ze tegen de kou en in de zomer houden ze de warmte tegen. Op het dak van het speellokaal liggen zonnepanelen.

Nieuwsbrief

Laatste nieuwsbrief: Versterking Kantens juli 2022

Meer informatie

Meer weten over versterking Kantens? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.