In Kantens werken we aan versterking. In verschillende straten gaan we woningen slopen en opnieuw bouwen. Ook gaan we extra woningen bouwen. En we hebben een nieuwe school gebouwd.

Versterking Kooistraat en omgeving

We gaan in Kantens 68 woningen slopen. 65 woningen bouwen we terug op dezelfde plek. Het gaat om woningen aan de Kooistraat, Meidoornstraat, delen van de Pastorieweg en Bredeweg en directe omgeving. Aan de Bredeweg staan 20 tijdelijke woningen. Mensen kunnen daar wonen tijdens de herbouw van hun huis. Hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien lees je in het Plan Kooistraat en omgeving. KAW architecten maakte het plan samen met de bewoners en de gemeente. Bij het maken van plan Kooistraat hebben we de Identiteitsstudie Kantens gebruikt. De Kooistraat is tot eind 2024 gesloten tussen nummer 26 en 48.

Vragen van inwoners

De versterkingsopgave in Kantens heeft veel invloed op het dorp. Dat blijkt ook uit de vragen die inwoners ons stellen. Op deze plek proberen we daar zoveel mogelijk antwoord op te geven. Lees meer.

3 fasen

De versterking gaat in 3 fasen:

  • Fase 1: Kooistraat-West
  • Fase 2: Kooistraat-Zuid en Bredeweg
  • Fase 3: Deel Meidoornstraat en deel Pastorieweg/Bredeweg

In 2023 is de versterking gestart. De Kooistraat is nog tot eind 2024 gesloten. Zodra meer bekend over de planning lees je dat hier.

Planning versterking Kooistraat en omgeving (lijstweergave)

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 3

Bewonersbijeenkomsten Kooistraat en omgeving

Nieuwbouwplekken

Vanaf januari 2024 onderzoeken we in Kantens de haalbaarheid van 2 nieuwbouwplekken:

  • de IJsbaan of een deel daarvan aan de Pastorieweg;
  • 1 plek aan de Stitswerderlaan. Hier zijn meerdere plekken onderzocht, 1 plek blijkt geschikt te zijn.

Waarom nieuwbouw?

Bij de versterking van Kooistraat en omgeving kunnen we niet alle woningen die gesloopt moeten worden op dezelfde plek terugbouwen. Daarnaast is er in Kantens vraag naar meer woningen. Daarom hebben we KAW-architecten gevraagd geschikte nieuwbouwplekken in Kantens te onderzoeken. KAW zocht plek om een woonprogramma van zes sociale huurwoningen en koopwoningen (starterswoningen) te bouwen. Daarnaast zochten ze plek voor nieuwbouw op vrije kavels.

Tijdens 3 bijeenkomsten met bewoners zijn alle mogelijke plekken onderzocht. In het eindadvies staan de nieuwbouwplekken die KAW geschikt vindt. 

Voorrang aan terug te bouwen woningen

Het college van burgemeesters en wethouders wil onderzoeken of nieuwbouw op de ijsbaan aan de Pastorieweg en aan de Stitswerderlaan haalbaar is. Het college geeft voorrang aan het woonprogramma van de 6 huur- en koopwoningen. De door KAW voorgestelde nieuwbouwplekken aan de Bredeweg en de Oosterweg voor de vrije kavels worden daarom nu nog niet verder onderzocht.

Met wie onderzoekt de gemeente de haalbaarheid?

Bij het onderzoek en de uitwerking van de nieuwbouwplekken aan de Pastorieweg en de Stitswerderlaan betrekt de gemeente grondeigenaren, grondgebruikers, omwonenden en de Vereniging Dorpsbelangen Kantens.

Nieuwe school

Wij maken het basisonderwijs klaar voor de toekomst door schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. Basisschool OBS Klinkenborg is aardbevingsbestendig gemaakt. Lees meer.

Nieuwsbrief

Laatste nieuwsbrief: Versterking Kantens juli 2022

Vragen

Meer weten over versterking Kantens? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.