Versterking Kantens

In Kantens werken we aan versterking. We gaan 65 woningen slopen en opnieuw bouwen. Ook zoeken we nieuwe plekken voor extra woningen. En we hebben een nieuwe school gebouwd.

Zoeken naar nieuwbouwplekken

Samen met bewoners hebben we gekeken naar mogelijke nieuwbouwplekken in Kantens. We zoeken plek voor sociale huurwoningen die niet worden teruggebouwd in de Kooistraat. Daarnaast willen we ook graag plekken voor starterswoningen en vrije bouwkavels. In totaal gaat het om 6 huurwoningen, 3 - 6 koopwoningen voor starters en 5 - 10 vrije bouwkavels voor koopwoningen voor de komende 10 jaar. Afhankelijk van de vraag komen er daarna misschien nog meer vrije kavels. Bij het kiezen van plekken voor nieuwbouw houden we rekening met de structuur van het dorp en de wegen, bestaande huizen, groene plekken in en om het dorp en grondeigendom en gebruik. In een presentatie op 10 november 2022 (PDF, 2 MB) hebben we laten zien waar nieuwbouw mogelijk is. De gemeente denkt daarbij aan:

  • de plek waar nu de ijsbaan is
  • het verlengen van de Stitswerderlaan richting het bosgebied in het Noorden (de zogenaamde derde ring)
  • wonen in het bos
  • en verlengen van 5 linten: Bredeweg, Middelstumerweg, Oosterweg, Usquerderweg en de Stitswerderlaan (richting het Westen).

Denk mee

We nodigen je uit om met ons mee te denken. Heb je ideeën of voorstellen? Stuur dan een e-mail naar info@kaw.nl onder vermelding van 'locatiestudie Kantens'.

Sloop en nieuwbouw

We gaan in Kantens 65 woningen slopen en opnieuw bouwen. Dit is nodig vanwege de risico’s die de aardbevingen met zich meebrengen. Eerst hebben we samen met de inwoners een plek gezocht voor 20 tijdelijke woningen. Mensen kunnen daar wonen tijdens de herbouw van hun huis. De tijdelijke woningen staan aan de Bredeweg. We hebben ook een tijdelijk voet/fietspad gemaakt naar de tijdelijke woningen. Voor de sloop en nieuwbouw hebben we het 'Plan Kooistraat en omgeving' laten maken.

Plan Kooistraat en omgeving

Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad het plan voor de Kooistraat, Meidoornstraat, delen van de Pastorieweg en Bredeweg en directe omgeving vastgesteld.  KAW architecten heeft het plan gemaakt samen met de bewoners en de gemeente. In het voorjaar van 2023 start in de Kooistraat de sloop van de eerste woningen die worden herbouwd. De sloop en herbouw gaat in 3 fases. We verwachten dat de nieuwbouw in 2027 klaar is.

Presentatie

Op 19 december 2022 was er een bewonersbijeenkomst. Aanwezigen kregen een presentatie over de sloop en nieuwbouw en konden vragen stellen. 

Vragen van inwoners

De versterkingsopgave in Kantens heeft invloed op het dorp. Het raakt iedereen. Dat blijkt ook uit de vragen die inwoners van het dorp hebben. Vooral over het plan Kooistraat en omgeving. Bij Plan Kooistraat, Meidoornstraat en omgeving geven we antwoord op deze vragen.

Meer over Kantens

Nieuwe school

Basisschool OBS Klinkenborg is aardbevingsbestendig gemaakt. De nieuwe school is gebouwd op de plek waar de oude school stond. De school heeft ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Verwarming van de school gaat zonder gas. De nieuwe school heeft een groen dak met sedum. Dat zijn vetplantjes die in de winter beschermen tegen de kou en in de zomer tegen warmte. Op het dak van het speellokaal liggen zonnepanelen.

Identiteitsstudie

Identiteitsstudie Kantens. Hierin staat een beschrijving van Kantens.

Nieuwsbrief

Laatste nieuwsbrief: Versterking Kantens juli 2022

Vragen?

Meer weten over versterking Kantens? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.