Hulp en advies

Waar u terecht kunt voor hulp en advies als u te maken heeft met de gevolgen van aardbevingen door gaswinning.

Huisarts

Heeft u acute psychische nood dan kunt u bellen met de huisarts ('s avonds en in het weekend de huisartsenpost).

Aardbevingscoach

Heeft u psychische problemen vanwege de aardbevingen? Of heeft u het gevoel nergens terecht te kunnen? Neem dan contact op met de aardbevingscoaches van Mensenwerk Hogeland. Zij bieden een luisterend oor en praktische hulp bij aardbevingsproblemen.

’s Avonds of in het weekend

Heeft u buiten kantoortijden behoefte aan een gesprek? Bel met de landelijke Luisterlijn: 050 - 525 0000.

Stut en Steun

Bewonerssteunpunt waar u terecht kunt voor een luisterend oor en ondersteuning bij o.a. problemen met afhandeling van aardbevingsschade en het inspecteren en versterken van uw woning.

Bel 050 - 211 2044 of ga naar www.stutensteun.nl.

Versterkingspunt Het Hogeland

Heeft u als inwoner of ondernemer vragen over inspecties en versterking? Dan kunt u terecht bij Versterkingspunt Het Hogeland. Het versterkingspunt is gevestigd aan de Hoofdstraat-Oost 24 in Uithuizen (tegenover de HEMA).

Bel 088 - 041 44 77 voor het maken van een afspraak, of ga naar www.versterkinspunthethogeland.nl

GGD Groningen

Heeft u of iemand in uw omgeving gezondheidsklachten door aardbevingsstress? Neem contact op met GGD Groningen.

Voor kinderen

Maakt u zich zorgen over uw kind? Voor alle vragen over kinderen en aardbevingsproblemen kunt u terecht bij GGD Groningen. Bel 050 - 367 4991 of ga naar www.ggd.groningen.nl.

Bijzondere situaties

Soms spelen er extra problemen die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Het gaat dan vaak om een stapeling van problemen: medische, psychische en/of sociale problemen, soms ook economische problemen, waardoor de schade aan het huis de druppel is die de emmer doet overlopen. Kijk of u in aanmerking komt voor de regeling bijzondere situaties.

Wat te doen bij een aardbeving

Bij de Veiligheidsregio Groningen leest u wat u kunt doen bij een aardbeving.