Plan Kooistraat, Meidoornstraat en omgeving

In Kantens gaan we in de Kooistraat, de Meidoornstraat en omgeving woningen slopen en opnieuw bouwen. Op deze pagina geven we antwoord op de vragen die we hierover krijgen.

Waarom een stedenbouwkundig plan?

In het plan staat waar de woningen worden teruggebouwd. En welke regels en eisen er gelden voor nieuwbouw en voor de openbare ruimte. Zo is duidelijk hoe de bebouwing en de ruimte er omheen er ongeveer uit moet komen te zien. Daarmee kunnen we de identiteit van Kantens beschermen. We hebben het stedenbouwkundig plan samen met de inwoners gemaakt. De gemeenteraad heeft het daarna vastgesteld. Het plan is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarin leggen we wettelijk vast hoe we gebouwen en grond mogen gebruiken. Bestemmingsplannen gelden voor de overheid, bedrijven en inwoners.

  Kavelgrenzen

  Niet alle woningen keren op precies dezelfde plek terug. Dat heeft invloed op de grenzen van de kavels. Hierover is een makelaar in gesprek met de woningeigenaren en met Goud Wonen.

   Bestemmingsplan

   We zijn al gestart met het maken van een ontwerp van het bestemmingsplan. Als dat klaar is lees je dat op deze pagina en in het gemeentenieuws. Je kunt het dan bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. En het ligt 6 weken bij de balie in het gemeentehuis. In deze 6 weken kun je erop reageren door telefonisch of schriftelijk bezwaar te maken. De gemeente beoordeelt en beantwoordt de binnengekomen bezwaren en past het plan aan als dat nodig is. Daarna maken we het definitieve ontwerp. De gemeenteraad beslist dan om het goed te keuren of niet.

    Openbare ruimte

    Het plan voor de herinrichting van de openbare ruimte voor de Kooistraat, Meidoornstraat en omgeving is klaar. Bewoners hebben meegepraat over de invulling van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld over het groen, de parkeerplaatsen, de voetpaden, de verlichting en de bankjes. Zodra de nieuwbouw van een fase gereed is, wordt voor dat gebied de openbare ruimte ingericht.

     Kabels, leidingen en riolering

     Het is minder goed zichtbaar, maar ook onder de grond gaat er van alles veranderen. De kabels voor de stroomvoorziening worden vernieuwd, de gasleidingen verdwijnen en  glasvezelkabels worden aangelegd. Ook de telefoonleidingen worden aangepast en waar nodig wordt de waterleiding vervangen. Nutsbedrijven voeren dit uit. De gemeente gaat opdracht geven om de riolering in de straat te vervangen. Er komt een gescheiden rioolstelstel. Dat wil zeggen dat het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater apart worden afgevoerd. Het hemelwater komt via het ondergrondse riool in de sloten terecht.

      Tijdelijke bouwweg

      Tijdens de bouwwerkzaamheden moet ook dit deel van Kantens leefbaar blijven. Hiervoor heeft bureau InVra Plus een plan (BLVC-Masterplan) opgesteld. Dit gaat over de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In dit plan zijn de risico’s van de werkzaamheden beschreven. De aannemers moeten akkoord gaan met de voorgestelde afspraken voordat ze aan het werk gaan. Bureau InVra Plus heeft samen met bewoners ook gekeken naar de voor- en nadelen van een tijdelijke bouwweg. Deze tijdelijke bouwweg is inmiddels aangelegd. Zo beperken we de overlast voor mensen die in de omgeving wonen zoveel mogelijk.

       Route bouwverkeer en adviesroutes overig verkeer

       • Het bouwverkeer maakt gebruik van de Bredeweg en de Stitswerderweg. Beide wegen blijven wel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. We maken afspraken met vervoerders over het gebruik van de bouwroute. De Bredeweg en Stitswerderweg hebben extra passeerstroken.
       • Om Kantens toegankelijk te houden zijn er adviesroutes voor fietsers en auto's:
        • Fietsers kunnen vanuit Kantens via Middelstum richting Winsum fietsen.
        • Autoverkeer kan vanuit Kantens via Middelstum richting Winsum of de N46 (Eemshavenweg) rijden. 
       • De route van de tijdelijke woningen naar het dorp is veiliger gemaakt. Langs de Bredeweg ligt nu een voet-/fietspad. Langs dit pad hebben we straatverlichting laten plaatsen.

       Adviesroutes Kantens

       Adviesroutes Kantens (lijstweergave)

       Adviesroute voor fietsers

       Vanuit Kantens via Middelstum richting Winsum

       Adviesroute autoverkeer

       Vanuit Kantens via Middelstum richting Winsum of de Eemshavenweg

       Wie doet wat?

       • Gemeente Het Hogeland: openbare ruimte (her)inrichten; plekken voor tijdelijke woonruimte aanwijzen; vergunningen verlenen; communicatie; plan voor bereikbaarheid goedkeuren; leefbaarheid; veiligheid en communicatie; stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. 
       • Woonstichting Goud Wonen: sloop en nieuwbouw van huurwoningen. Huurders kunnen meepraten over de terug te bouwen huurwoningen. Goud Wonen regelt dit.
       • Nationaal Coördinator Groningen (NCG): sloop en nieuwbouw koopwoningen; communicatie met woningeigenaren.

       Vragen?

       • Woningeigenaren: Bel met NCG via 088 – 041 44 77 of met uw eigen bewonersbegeleider.
       • Huurders: Bel met de bewonersconsulent van Goud Wonen: Katelijn Smits via 06 – 104 229 05. Of kom langs in de huiskamerwoning aan de Kooistraat 15. Spreekuren: maandag 14.00 – 16.00 en donderdag 10.00 – 12.00 uur. Op donderdag is ook de aardbevingscoach van de Mensenwerk Hogeland aanwezig.
       • Als je vragen hebt kun je ook de gemeente bellen: 088 – 345 88 88. Of mail naar aardbevingen@hethogeland.nl.

       Contact met de gemeente