Openbaar groen

Hoe de gemeente omgaat met bomen, bermen, beplanting en grasvelden lees je op deze pagina. 

 

Groen is op heel veel manieren belangrijk. Want groen:

 • bepaalt hoe we onze omgeving beleven. En geeft ruimte voor wandelen, spelen, sporten en elkaar ontmoeten.
 • geeft dorpen en landschap structuur en een eigen identiteit. 
 • geeft zuurstof en is belangrijk als het gaat om klimaatverandering. Bij droogte houdt het water langer vast en bij een hoosbui neemt het water op.
 • zuivert de lucht en zorgt voor schaduw en verkoeling.
 • is belangrijk voor dieren als broedplaats, schuilplaats of voor voedsel.
 • is niet overal hetzelfde. En dat is goed voor het aantal plant- en diersoorten.

Zo onderhouden we het groen

Onze buitendienstmedewerkers (eigen en ingehuurd) zetten zich 100% in om het groen zo goed mogelijk te onderhouden. Dat doen ze op het kwaliteitsniveau waarvoor ze opdracht hebben gekregen. De gemeenteraad beslist welk kwaliteitsniveau dat is. En hoeveel geld de gemeente uitgeeft aan groenonderhoud. Verderop lees je welke kwaliteitsniveaus in Het Hogeland gelden. Ben je niet tevreden over het groenonderhoud? Geef het dan online aan ons door.

Kwaliteitsniveaus

Voor openbaar groen zijn er verschillende kwaliteitsniveaus: A+ (zeer hoog),  A (hoog), B (gemiddeld), C (laag) en D (zeer laag). In Het Hogeland geldt:

 • In de dorpen: kwaliteit B
 • In het buitengebied: kwaliteit C. 
 • Op begraafplaatsen en andere bijzondere plekken zoals een dorpsplein geldt ook kwaliteit B. Maar we proberen daar een iets hogere kwaliteit te bereiken. Eigenlijk meer een B+. Nog steeds niet super strak maar wel beter dan gemiddeld.

Kwaliteit B betekent 'een gemiddeld kwaliteitsniveau: we accepteren dat er onkruid aanwezig is maar vinden het nog niet storend'. We begrijpen dat wat voor de één acceptabel is voor de ander wel storend kan zijn. Het groen in Het Hogeland ziet er meestal niet heel erg strak en aangeharkt uit. Maar de gemeenteraad heeft in de dorpen voor kwaliteit B gekozen omdat het groen niet of weinig verslechtert. Ook niet over langere tijd. Bij groen in het buitengebied valt de lagere kwaliteit C bijna niet op. En natuurlijk zorgen we dat groen en bomen nergens een risico vormen. Volgens de wet zijn we dat ook verplicht. Met kwaliteit B en C voldoen we aan onze zorgplicht. Op de afbeelding zie je voorbeelden van hoe de verschillende kwaliteitsniveaus eruit zien. Bron: Stichting CROW.

A+: De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar. A: De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar. B: De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. C: De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar. D: De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.

Maaien

Als plattelandsgemeente hebben we veel bermen en oevers. Maaien zorgt ervoor dat de bermen en sloten het water goed kunnen afvoeren. En dat er bij smalle wegen genoeg ruimte is om uit te kunnen wijken. Bij het maaien moeten we rekening houden met de eisen van het waterschap.

Wanneer maait de gemeente?

 • Half mei starten wij met het maaien van bermen langs wegen en fietspaden van de gemeente. We maaien ongeveer de eerste meter. Zo is er goed zicht en genoeg ruimte om uit te wijken. De rest van de berm laten we groeien voor een natuurlijk bermbeheer.
 • Vanaf half juli maaien we het eerste stuk opnieuw.
 • Vanaf half augustus beginnen we de bermen helemaal te maaien.
 • De grasvelden in de dorpen maaien wij wekelijks.

Minder maaien voor meer planten en dieren

De manier van maaien bepaalt voor een groot deel welke plant- en diersoorten aanwezig kunnen zijn. Grasvelden in de dorpen maaien we bijna wekelijks. Maar eigenlijk is dat niet overal nodig. Als daardoor geen overlast ontstaat kunnen we sommige grasvelden of gedeelten daarvan prima minder vaak maaien. Daardoor kunnen er meer verschillende soorten planten en dieren leven. Dit noemen we ook wel ecologisch maaibeheer. We voeren dit langzaam in, stapje voor stapje. Dat doen we alleen daar waar het kan en waar we resultaat verwachten. Want er zijn ook situaties waar het bijna geen resultaat heeft. Bijvoorbeeld als het een hele smalle berm is. Ook verkeersveiligheid kan een reden zijn om geen ecologisch beheer toe te passen.

Melden

Klachten en meldingen over maaien kun je online aan ons doorgeven. Kijk bij Iets melden.

Onkruid

De gemeente haalt onkruid weg zonder chemische middelen. Zo komt er geen gif in het milieu. Waar het kan bestrijden we het onkruid met heet water. En we voorkomen veel onkruid door regelmatig goten langs stoepen en straten te vegen. Voor onkruidbestrijding geldt kwaliteitsniveau B. Dat betekent matig schoon. Hier en daar is er een plek met klein onkruid, vooral langs muren en rond dingen als lantaarnpalen en banken. Ook voor beplanting en paden op begraafplaatsen geldt onderhoudsniveau B.

Op paden, stoepen en parkeerterreinen

Vanaf begin februari bestrijdt aannemer Weed Free Service het onkruid in Het Hogeland. Dat doen ze met heet water. Dit vraagt minder energie en er komt zo minder CO2 vrij. Door het hete water sterft het onkruid af. Maar de wortels blijven wel in de grond. Daarom doen ze 4 keer per jaar een ronde door de gemeente.

De planning voor september ziet er ongeveer als volgt uit. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het weer.

 • 18 - 22 september 2023: Uithuizen, Oosteinde, Zoutkamp, Leens, Kloosterburen
 • 25 - 29 september: Uithuizermeeden, Usquert,  Pieterburen, Winsum
 • 2 – 6 oktober 2023: Warffum, Kantens, Eenrum

Grind- en schelpenpaden

Onkruid op grind- en schelpenpaden zoals op begraafplaatsen bestrijdt de gemeente zelf met een soort schoffelmachine. Daarna kan het pad tijdelijk iets slechter begaanbaar zijn. Dat kunnen we helaas niet voorkomen.

Op andere plekken

 • De goten langs stoepen en straten vegen we 7 keer per jaar met een veegauto. 
 • Op klinkerwegen bestrijden we geen onkruid. Het verkeer zorgt ervoor dat onkruid er niet of nauwelijks groeit.
 • Onkruid in beplanting wordt meestal geschoffeld of gewied. In een enkel geval maaien we het. Dit wordt niet altijd uitgeharkt.

Klachten of meldingen

Die kun je online aan ons doorgeven. Kijk bij Iets melden.

Overhangend groen

Je bent verantwoordelijk voor bomen en struiken op je eigen terrein. Voorkom overlast door overhangende planten en bomen en wortels. Snoei overhangend groen terug tot op je erfgrens. Fietsers, voetgangers maar bijvoorbeeld ook rolstoelgebruikers moeten er veilig en gemakkelijk langs kunnen. Openbare verlichting, verkeersborden en straatnaamborden moeten ook goed te zien zijn. Ziet de gemeente overlast veroorzakend groen? Dan spreken wij de bewoner hier op aan. Blijft de overlast bestaan dan kan de gemeente het laten snoeien. De eigenaar of gebruiker moet de kosten dan betalen.

Bomen

Ongeveer 35.000 bomen staan er langs de straten, wegen en pleintjes in Het Hogeland. Ze betekenen veel voor het veranderende klimaat, voor verschillende soorten planten en dieren en hoe we onze omgeving beleven.

Beschermen

Als bomen ouder en groter worden neemt hun waarde toe. Meestal mag je een boom dan ook niet zomaar kappen. Maar een boom kan ook flinke overlast geven. Daarom  hebben we regels opgesteld voor het kappen van bomen, ook voor bomen op privéterrein. Met deze regels bepaalt de gemeente wanneer je wel of niet mag kappen. Vaak heb je een vergunning nodig. In dat geval moet je na het kappen meestal een nieuwe boom planten. Zo zorgen we ervoor dat het aantal bomen ongeveer gelijk blijft. Lees meer over bomen kappen.

Veiligheid

Groen moet veilig zijn. Eén van de dingen die we daarvoor doen is controleren of de bomen nog veilig zijn. We proberen elk jaar ongeveer 30% van onze bomen te controleren. Dit doen we vooral langs straten en fiets- en wandelpaden. Of op andere  plekken waar bomen risico’s kunnen opleveren. Als bomen een risico vormen gaan we ze snoeien of kappen. Maar in een bosje op grotere afstand van wegen en paden is dit meestal niet nodig. Zie je ergens schade aan bomen? Geef het dan online aan ons door.

Controle op boomziektes

Sommige boomsoorten zijn gevoelig voor ziektes. Bijvoorbeeld essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en iepziekte. Voor de eerste 2 ziektes bestaat nog geen goede oplossing. Voor de opsporing van iepziekte zijn we aangesloten bij Stichting Bomenwacht Groningen. De iepziekte komt dankzij jaarlijkse controles en snel opruimen van aangetaste bomen steeds minder voor. Ook planten we nu iepen die niet of veel minder gevoelig zijn voor deze ziekte.

Bijna 70% van al onze bomen bestaat uit 5 boomsoorten. De andere 30% bestaat uit 50 andere soorten. Per soort gaat het dan vaak maar om enkele bomen. Vroeger zijn er vooral veel essen geplant. 30% van alle bomen in onze gemeente is een es. Essentaksterfte kan dus grote gevolgen hebben. Bij nieuwe aanplant kiezen we zoveel mogelijk verschillende soorten. Daardoor wordt het risico bij een ziekte kleiner. En met een goede start en de juiste verzorging proberen we de bomen zo lang mogelijk gezond te houden.

Iepziekte op privéterrein

Behalve bomen van de gemeente controleert de Bomenwacht ook iepen in privé-tuinen. Bij iepziekte wordt de iep op kosten van de gemeente weggehaald. Denk je dat je een zieke iep in je tuin hebt? Meld dit dan bij Stichting Bomenwacht Groningen door een mail te sturen naar info@groningerbomenwacht.nl. Dit is belangrijk omdat een zieke boom anders de iepziekte kan verspreiden. Na de melding neemt de Bomenwacht contact met je op.

Bladeren

In de herfst staan er op verschillende plekken bladkorven. Lees meer.

Berenklauw en Japanse duizendknoop

Sommige plantensoorten groeien zo sterk dat ze andere soorten verdringen. Of gezondheidsproblemen geven of schade veroorzaken. Voorbeelden zijn de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Bestrijding is moeilijk. Op een aantal plekken verwijderen we elk jaar reuzenberenklauw. Bestrijding van de Japanse duizendknoop is lastiger en duurder. De wortels groeien tot wel 3 meter diep. Elk klein stukje wortel in de bodem kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Weghalen zal het probleem dus bijna nooit helemaal oplossen. Daarom kunnen we aanvragen om de plant te bestrijden niet altijd uitvoeren. De omstandigheden zijn zo verschillend dat we moeilijk kunnen aangeven wanneer we wel of niet ingrijpen. Per situatie kijken we wat nodig en mogelijk is.

Heb je overlast door planten? Geef het online aan ons door.

Berenklauw in je eigen tuin?

Probeer de berenklauw weg te steken voor de bloei. Niet gelukt? Knip dan meteen na de bloei de uitgebloeide bloemen af. Zo voorkom je dat zaden uitgroeien tot nieuwe planten. Contact met berenklauwen veroorzaakt blaren. Draag daarom beschermende kleding en handschoenen. Steek de berenklauw met een spa schuin af en verwijder zoveel mogelijk van de wortel. Doe de plant in de groene container voor gft. Bloemen en zaden doe je in de grijze container voor restafval.

Groenvrijwilligers

Wij doen ons best om het groen zo goed mogelijk te onderhouden. Maar er zijn grenzen aan wat we kunnen bereiken. We houden ons aan de kwaliteitsniveaus die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Wil je het toch wat netter of anders? Dat kan! Maar alleen als je daar zelf of samen met anderen wat tijd in wilt steken. Meehelpen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

 • de goot, stoep of parkeerplaats bij je huis tussentijds een keer extra vegen of onkruidvrij maken. Je mag hiervoor geen chemische middelen gebruiken. Ook geen (schoonmaak)azijn. Want dat is schadelijk voor het milieu.

Of meld je bij de gemeente als je

 • samen met buurtgenoten een perk in de straat netjes wilt houden of een speeltuintje maaien.
 • een begraafplaats wilt onderhouden. Er zijn al inwoners die een begraafplaats helpen onderhouden of een complete boomgaard beheren. 

We overleggen graag vooraf hoe je kunt helpen. We spreken dan af wat wel of niet kan. Je kunt van ons advies krijgen en gereedschap lenen. Ook is het in overleg soms mogelijk de inrichting te veranderen. Heb je vragen? Of plannen hoe je mee kunt helpen? Stuur dan een e-mail naar groendoeners@hethogeland.nl.

Groenplatform

In Het Hogeland zijn ook verschillende projecten van inwoners die zich inzetten voor natuur en landschap in de regio. Een aantal inwoners heeft het ‘Groenplatform in Het Hogeland’ opgericht om deze projecten en plannen bij elkaar te brengen. Lees meer (website Wierde en Dijk, kijk in het hoofdmenu bij Groenplatform).

Groene erven

Het project Mooie Heem helpt jou als erfeigenaar om je erf te vergroenen. Meer hierover lees je op www.wierde-en-dijk.nl. Wierde & Dijk is een vereniging voor inwoners die zich willen inzetten voor de bescherming van de natuur en landschap in Noord-Groningen. En voor hoe we ons gebied extra aantrekkelijk kunnen maken voor bewoners, bezoekers én voor planten en dieren. Regelmatig zijn er speciale projecten, workshops, lezingen en excursies.

Beleid

 • Onze volledige visie, doelen en uitgangspunten voor openbaar groen lees je in het Groenbeleidsplan (website overheid.nl). Dit plan geldt voor 2021-2030. Als het nodig is kunnen we het tussentijds aanpassen. In het groenbeleidsplan hebben we rekening gehouden met de mening van de inwoners. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld een enquête onderhoud openbaar groen gehouden.
 • In artikel 2.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat je ervoor moet zorgen dat beplanting geen hinder of gevaar veroorzaakt voor het wegverkeer. Naar de APV.
 • Voor overhangend groen hebben we ook een speciale beleidsregel gemaakt. Naar de beleidsregel.

Hoeveel groen beheert de gemeente?

In totaal beheert de gemeente bijna 4,8 miljoen m2 aan groen. Dit bestaat voor ongeveer 70% uit gras en 30% uit beplanting.

 • 54% gras wat veel onderhoud vraagt (gazons) (2.593.694 m2)
 • 20% bosplantsoen (929.202 m2)
 • 14% gras wat minder onderhoud nodig heeft, zoals bermen (669.384 m2)
 • 9% beplanting zoals heesters, sierstruiken, rozen en vaste planten  (435.077 m2)
 • 2% (schelpen)paden (94.258 m2)
 • 1% hagen (7.929 m)

Groen vervangen

Groen slijt of kan beschadigd raken door bijvoorbeeld een ziekte of dierplaag. Of het blijkt minder geschikt dan waarvoor het bedoeld was. Dan moet de gemeente groen vervangen of opknappen. Daarbij zorgen we voor juiste soortkeuzes, een goede start en goede verzorging. Want we willen graag dat het groen zo lang mogelijk leeft. Zo hebben we langer voordeel van volwassen groen.

Klachten en meldingen

Heb je klachten of meldingen over het groenonderhoud? Geef het dan online aan ons door. Of bel ons: 088 - 345 88 88

We onderhouden het groen in de dorpen op kwaliteitsniveau B (gemiddeld) en in de buitengebieden op kwaliteitsniveau C (laag). Alleen als het onderhoud niet aan het afgesproken kwaliteitsniveau voldoet nemen we de melding in behandeling. Dat lukt niet altijd in korte tijd. Soms komt dat door dingen waar we niets aan kunnen doen, zoals het weer.