Samen met Nationaal Coördinator Groningen versterken of vernieuwen we schoolgebouwen. Tegelijkertijd maken we het basisonderwijs klaar voor de toekomst. Dat doen we door basisscholen onder te brengen in kindcentra. Basisonderwijs en kinderopvang komen hier samen.

Bedum

De Horizon en Sint Walfridus

In 2017 is de Horizon vervangen door een aardbevingsbestendige en duurzame school. Daarnaast hebben we de Sint Walfridus versterkt en verduurzaamd.

De Regenboog

In 2019 hebben we de Regenboog versterkt en verduurzaamd. Het monumentale deel is in oude stijl gebleven. De aanbouw hebben we vervangen door nieuwbouw en samengevoegd met het monumentale deel. Ook de Togtemaarschool is aardbevingsbestendig en duurzaam herbouwd.

Togtemaarschool

Naast de oude Togtemaarschool in Bedum is een nieuwe aardbevingsbestendige en duurzame school gebouwd. De kinderen krijgen er sinds januari 2020 les. Op de plek van de oude school is nu een park met skatebaan en parkeerplaatsen.

Kantens

Basisschool OBS Klinkenborg is aardbevingsbestendig gemaakt. De nieuwe school is gebouwd op de plek waar de oude school stond. De school heeft ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Verwarming van de school gaat zonder gas. De nieuwe school heeft een groen dak met sedumplanten. Die beschermen in de winter tegen kou en in de zomer tegen warmte. Op het dak van het speellokaal liggen zonnepanelen.

Uithuizen

Het Hogeland College

Het Hogeland College in Uithuizen wordt voor een deel versterkt. Een ander deel gaan we slopen en opnieuw bouwen. Door de grootte van het gebouw gebeurt dit in stappen. De uitvoering is al begonnen. De leerlingen zijn in maart 2023 verhuisd naar de vroegere Koning Willem-Alexanderschool en de gymzaal daarnaast aan de Wilgenhof. Hier zitten ze tot de versterking van Het Hogeland College klaar is. In het nieuwe schooljaar van 2024/2025 kunnen ze naar verwachting weer in het nieuwe versterkte schoolgebouw. De Koning Willem-Alexanderschool wordt daarna gesloopt. Op deze plek komen nieuwe woningen. 

Nieuwe school

Basisscholen De Schelp, Willem-Alexander en Brunwerd zijn samengegaan in 1 nieuwe brede school in Uithuizen: NSU. Deze school is aardbevingsbestendig en duurzaam gebouwd. In 2019 zijn ongeveer 450 leerlingen verhuisd naar deze nieuwe brede school. De school is een BENG: Bijna energieneutraal gebouw.

Uithuizermeeden

Dr. R.J. Damschool

Voor de Dr. R.J. Damschool hebben we in 2020/2021 een nieuwe school gebouwd op de oude plek. De nieuwe school heet Prisma.

Kindcentrum De Noordkaap en De Sterren

Het gebouw van twee-onder-een kapschool De Sterren en de Noordkaap hebben we versterkt met kleine aanpassingen en verbouwingen. Ook is er nu meer parkeerruimte en een plein voor peuters.

Usquert

In 2022 hebben we een nieuw kindcentrum laten bouwen op de plek van de basisschool Usquert. Het nieuwe kindcentrum biedt onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen.

Roodeschool

Samen met schoolbestuur Lauwers en Eems hebben we in Roodeschool een nieuw kindcentrum gebouwd voor sws De Dobbe. Ook kinderopvang en peuterspeelzaal zijn hierin ondergebracht. Het kindcentrum staat op een nieuwe plek, aan de Zuster Kortestraat. Dichtbij de gymzaal en het voetbalveld. Hier stonden eerder huizen van de woningstichting. Deze heeft de gemeente gekocht en gesloopt. Sinds oktober 2022 krijgen de kinderen les in het nieuwe gebouw. De gemeente gaat het gebouw van de oude basisschool verkopen.

Warffum

Kindcentrum

Aan de zuidkant in het gebied De Laan Zuid hebben we in 2022 een nieuw kindcentrum gebouwd. Er is plek voor 120 leerlingen. Een projectgroep met mensen van de scholen Jansenius de Vries en De Rank en van de gemeente hebben het ontwerp gemaakt.

Bijdrage leefbaarheidsproject Leefbaar Groningen

Voordat we begonnen met de nieuwbouw van de scholen hebben we een aanvraag voor een duurzame samenvoeging van onderwijs in Warffum gedaan bij Nationaal Coördinator Groningen. Dit om hiervoor een bijdrage uit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen te krijgen. Mede door de toezegging op deze bijdrage is de nieuwbouw van het Kindcentrum mogelijk geworden.

Het Hogeland College

We verwachten dat Het Hogeland College in Warffum bouwkundig versterkt wordt. De voorbereiding staat in de startfase. Deze versterking zal veel tijd kosten door de grootte van het gebouw en de omvang van de ingreep. We denken dat een tijdelijke school nodig is.

Zuidwolde

Basisschool ’t Groenland in Zuidwolde is nu multifunctioneel in gebruik. Zo is de gymzaal Mauritshal bouwkundig versterkt en aan het ’t Groenland verbonden. Ook zijn de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal hier ondergebracht. Een stuk nieuwbouw biedt nog extra ruimte voor het dorpshuis.

Zandeweer

De openbare Daltonschool Nijenstein in Zandeweer is versterkt. Het gymlokaal vervangen we in 2024 door nieuwbouw.

Meer informatie

Meer weten over versterking Warffum? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.