Presentatie bewonersbijeenkomst 29 december 2022

Aanwezig

 • Gemeente Het Hogeland:
  • Nanda Pellenbarg (Programmadirecteur Aardbevingen)
  • Jaap Hut (projectleider)
 • Nationaal Co√∂rdinator Groningen:
  • Rijkwert van Slochteren (manager versterking Hogeland)
  • Willard Tijhuis (projectleider)

Aanleiding

 • Planning was: sloop na de zomer van 2022
 • Door verschillende oorzaken is deze planning niet gehaald
 • Nieuwe planning is opgesteld. Aanpassen van kabels/leidingen vraagt meer tijd
 • Er is meer tijd nodig om woningeigenaren duidelijkheid te geven over het ontwerp van hun nieuwe woning
 • Er is meer tijd nodig om woningeigenaren duidelijkheid te geven over de herverkaveling
 • Dit betekent uitstel van sloop van de woningen en een langer verblijf in de tijdelijke woningen

Hulp in specifieke situaties

Bij problemen die ontstaan door deze nieuwe planning denken wij graag met u mee. Meld dit bij uw contactpersoon en we gaan kijken wat we voor u kunnen doen!

Wat is gerealiseerd

 • Tijdelijke woningen aan de Bredeweg
 • Stedenbouwkundig plan Kooistraat en omgeving
 • Bouwtekeningen van de nieuwe woningen
 • Sloopvergunningen
 • Plan voor herinrichting openbare ruimte (bijeenkomst januari/februari 2023)
 • Opstellen BLVC plan (bijeenkomst januari/februari 2023)
 • Aanleg tijdelijke bouwweg en bouwplaats
 • Aanpassingen van de Bredeweg en de Stitswerderweg

Route bouwverkeer, bouwplaats en bouwweg

Nog doen tot de sloop

 • Bijeenkomst bewoners fasen 2 en 3 (januari/februari 2023)
 • Afronding bouwtekeningen gesprekken met aannemer
 • Opties doorrekenen en afsluiten uitvoeringsovereenkomst met NCG
 • Verkoop en koopovereenkomsten: herverkaveling
 • Bruikleen overeenkomsten
 • Verhuizen naar tijdelijke woning
 • Afgifte bouwvergunningen
 • Woningen afsluiten van nutsvoorzieningen
 • Asbest verwijderen
 • Nulmetingen bij woningen in de omgeving

Nog doen vanaf de sloop

 • Woningen en omgeving:
  • Uitvoering sloop
  • Bouwrijp maken: kabels/leidingen en rioolwerkzaamheden
  • Bouw nieuwe woningen
  • Woonrijp maken: aanleg wegen, parkeerplekken, voetpaden, groen
 • Overig:
  • Aanleg nieuw oefenveld (vergunning realisatie)
  • Onderzoek naar nieuwbouwlocatie (bijeenkomst jan. 2023)

Sloop en nieuwbouw

Oorspronkelijke situatie:

 • 46 huurwoningen
 • 20 particuliere woningen

Nieuwe situatie:

 • 40 huurwoningen
 • 20 particuliere woningen
 • 3 kavels extra

Uitvoering in 3 fasen

Fase 1 (blauw) Fase 2 (groen) Fase 2.1 (roze) Fase 3 (rood)
Kooistraat-West Kooistraat-Zuid Kooistraat 4 en kavels Bredeweg 16 Deel Meidoornstraat en deel Pastorieweg/Bredeweg
Start sloop: begin 2023 Start na afronding fase 1 Start tussen fase 2 en 3 Start na afronding fase 2.1
Start nieuwbouw: oktober 2023. Oplevering nieuwbouw in 2e helft 2024      

Nieuwe planning

 • 2022 tot en met 2027:
  • Locatie-onderzoek en uitvoering nieuwbouwlocatie
  • Uitvoering NCG: particulieren
 • 2023 en 2024: Uitvoering fase 1
 • 2025: Uitvoering fase 2 en 2.1
 • 2026 en 2027: Uitvoering fase 3
 • 3 kavels:
  • 2023/2024: kavels Bredeweg 16
  • 2026/2027: kavels Bredeweg/Pastorieweg

Vooraf gestelde vragen

 • Heeft de verhuisdatum die geregistreerd wordt bij de gemeente voor de verhuizing naar THV consequenties voor inkomstenbelasting en lokale belasting?
 • Is 1 januari daarin bepalend?

Overige vragen

Contact

Aanspreekpunten voor inwoners

Gemeente Het Hogeland
Jaap Hut
www.hethogeland.nl/aardbevingen
aardbevingen@hethogeland.nl
088 - 345 88 88

Nationaal Coördinator Groningen
Giovannie Konigferander/Heleen Mossel
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
info@nationaalcoordinatorgroningen.nl
088 - 041 4477

De Delthe
Bewonersconsulent huurders
Katelijn Smits
06 - 10422905
info@dedelthe.org