Archief bekendmakingen verkoop gronden en gebouwen

Belangstelling doorgeven kon van 1 juli 2022 t/m 21 juli 2022:

 • Uithuizermeeden, Rensumalaan: grondoverdracht aan Rensuma Boon Stichting. Kadastrale gegevens: gemeente Uithuizermeeden, sectie K, nummer 676, nummer 676 (geheel). Redenen: 6 en toelichting (pdf, 432 kb)
 • Uithuizermeeden, Rensumalaan: grondoverdracht aan Rensuma Boon Stichting. Kadastrale gegevens: gemeente Uithuizermeeden, sectie G, nr. 2034 (gedeeltelijk). Redenen: 6  en toelichting (pdf, 432 kb)
 • Uithuizermeeden, Rensumalaan: grondoverdracht aan Rensuma Boon Stichting. Kadastrale gegevens: gemeente Uithuizermeeden, sectie G, nr. 3811 (gedeeltelijk). Redenen: 6 en toelichting (pdf, 432 kb)
 • Warffum, nabij Juffer Marthastraat: verkoop grond aan nutsbedrijf. Kadastrale gegevens: gemeente Warffum, sectie D, nr. 1799 (geheel). Redenen: 3 en 5.
 • Bedum, Ter Laan IV (Poelsnip): verkoop stukken grond voor 11 woningen, Gem. Bedum, sectie L, nrs. 2141 en 2258 (beide gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 3, 2 en 5
 • Uithuizen, Maarweg 55: verkoop stukken grond voor 10 huurwoningen, Gem. Uithuizen, sectie E, nr. 2575 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 1, 3 en 5

Belangstelling doorgeven kon van 20 mei 2022 tot 9 juni 2022:

 • Bedum, Harkemastraat: verkoop groenstrook naast woning Gem. Bedum, sectie K, nr. 4238 (geheel). Redenen voor de overeenkomst: 3, 4 en 6
 • Bedum, Poelsnip:  bruikleen stuk grond naast adres aan particulier, Gem. Bedum, sectie L, nr. 2248 (gedeeltelijk). Reden voor de overeenkomst: 6
 • Bedum, Heemweg: verkoop groenstrook naast woning, Gem. Bedum, sectie K, nr. 839 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 3, 4 en 6
 • Kantens, Bredeweg: bruikleen stuk grond achterkant adres aan Dierenkamp Kantens, Gem. Kantens, sectie F, nr. 2009 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 5 en 6
 • Kantens, Kooistraat: verhuren grond achter adres aan particulier, Gem. Kantens, sectie F, nr. 2170 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 4 en 6
 • Kantens, Bredeweg:  verkoop grond aan particulieren, Gem. Kantens, sectie F, nr. 1552 (geheel). Reden voor de overeenkomst: 5
 • Kloosterburen, Marneweg, verkoop stuk grond naast woning Gem. Kloosterburen, sectie E, nr. 110 (geheel). Redenen voor de overeenkomst: 3, 4 en 6
 • Lauwersoog, Vlinderbalg: verkoop groenstrook naast woning, Gem. Ulrum, sectie I, nr. 1097 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst:  3, 4 en 6
 • Leens, Van der Munniklaan: verkoop groenstrook voor woning, Gem. Leens, sectie A, nr. 1554 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 4 en 6
 • Leens, Van der Munniklaan: verkoop groenstrook voor woning, Gem. Leens, sectie A, nr. 1554 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 4 en 6
 • Pieterburen, Hoofdstraat: verkoop groenstrook achter woning Gem. Eenrum, sectie F, nr. 1376 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 4 en 6
 • Sauwerd, De Graslanden: verkoop groenstrook naast woning, Gem. Adorp, sectie B, nr. 2162 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 3, 4  en 6
 • Sauwerd, De Groenlanden: verkoop groenstrook naast woning, Gem. Adorp, sectie B, nr. 2161 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 3, 4 en 6
 • Uithuizen, Centrumplan Uithuizen: verkoop grond voor uitbreiding Albert Heijn, Gem. Uithuizen, sectie E, nr. 2475 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 1, 2, 3 en 5
 • Uithuizermeeden, Burchtstraat: ingebruikgeving grond via dorpsbudget aan Buurt- en Speeltuinvereniging Burchtstraat, Gem. Uithuizermeeden, sectie G, nr. 3824 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 3, 5 en 6
 • Uithuizermeeden, Rensumalaan: Gem. Uithuizermeeden: sectie K, nrs. 676 (geheel) en 2034 (gedeeltelijk) en Gem. Uithuizermeeden, sectie G, nr. 3811 (gedeeltelijk). Reden voor de overeenkomst:  5
 • Ulrum, Brugweg, ingebruikgeving grond via dorpsbudget aan d’Olle Kern, Gem. Ulrum, sectie D, nrs. 1042, 1626, 1630 en 2101 (allen geheel) en 1223 en 1996 (beide gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 2 en 5
 • Warffum, De Pollen: verkoop groenstrook achter woning, Gem. Warffum, sectie C, nr. 2981 (geheel). Redenen voor de overeenkomst: 3, 4 en 6 
 • Warffum, Kerkstraat: verhuur groenstrook naast woning, Gem. Warffum, sectie C, nr. 2796 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 3, 4 en 6
 • Warfhuizen, Burgemeester IJ. Wiersumstraat: ingebruikgeving grond via dorpsbudget achter straat aan Dorpsbelangen Warfhuizen, Gem. Leens, sectie L, nr. 599 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 3, 5 en 6
 • Winsum, De Schans: verkoop groenstrook naast woning, Gem. Winsum, sectie E, nrs. 3567 en 3719 (beide gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 3, 4 en 6
 • Winsum, Bedrijventerrein ’t Aanleg: verkoop grond voor bouw teambureau voor Politie Ommelanden-Noord, Gem. Winsum, sectie H, nr. 340 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 1 en 5.
 • Zoutkamp, Julianastraat: perceel t.b.v. herinrichting woningbouw: Gem. Ulrum, sectie F nr. 4144. Redenen voor de overeenkomst: 4, 5 en 6
 • Tijdelijke huisvesting voor versterkingsopgave: Gem. Uithuizen, sectie C, nr. 2076. Redenen voor de overeenkomst: 3 en 5
 • Tijdelijke huisvesting voor versterkingsopgave: Gem. Uithuizen, sectie G, nr 2542. Redenen voor de overeenkomst: 3 en 5

Belangstelling doorgeven kon van 13 juni 2022 tot 3 juli 2022:

 • Eenrum, Havenstraat: verkoop groenstrook naast woning. Kadastrale gegevens: gemeente Eenrum, sectie B, nummer 3493 (geheel). Redenen: 3, 4 en 6
 • Pieterburen, Frederiksoordweg: verkoop groenstrook naast woning. Kadastrale gegevens: gemeente Eenrum, sectie F, nummer 699 (gedeeltelijk). Redenen: 3, 4 en 6
 • Warffum, Bekemalaan: in gebruik geven grond aan Stichting Speeltuinvoorzieningen Warffum. Kadastrale gegeven: gemeente Warffum, sectie E, nummer 669 (gedeeltelijk). Redenen: 3, 4 en 6
 • Warffum, Spoorstraat: in gebruik geven grond aan Stichting Speeltuinvoorzieningen Warffum. Kadastrale gegevens: gemeente Warffum, sectie C, nummer 2980 (gedeeltelijk). Redenen: 3, 4 en 6
 • Warffum, Zuiderweide: in gebruik geven grond aan Stichting Speeltuinvoorzieningen Warffum. Kadastrale gegevens: gemeente Warffum, sectie E, nummer 751 (gedeeltelijk). Redenen: 3, 4 en 6
  • Adorp, ’t Stee, verkopen stukken grond voor woningbouw: Gem. Adorp, sectie C nr. 2244 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 3 en 5
  • Bedum, Ter Laan IV (Poelsnip): verkoop stuk grond voor 4 woningen, Gem. Bedum, sectie L, nummer 2286 (gedeeltelijk). Reden voor de overeenkomst: 5
  • Winsum, Munster fase 2 en 3: verkoop stuk grond voor woningbouw, Gem. Winsum, sectie K, nrs. 2, 8 en 24 (allen gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 1, 2, 3 en 5 
  • Uithuizen, Ambachtsschoolstraat: verkoop stuk grond voor 21 woningen, Gem. Uithuizen, sectie E, nr. 3977 (gedeeltelijk). Redenen voor de overeenkomst: 1, 2 en 5
  • Winsum, Boogplein: Gem. Winsum, sectie E, nr. 2713, 3845, 3660, 1916, 1917, 2390, 1052, 1537 (allen gedeeltelijk) en Gem. Winsum, sectie E, nr. 1572, 1573, 1054 (geheel). Redenen voor de overeenkomst: 3 en 5
  • Dorpshuis Oldenzijl: Gemeente. Uithuizermeeden, sectie K nr. 839. Reden voor de overeenkomst: 5
  • Gymzaal bij ’t Aanleg 2e fase te Winsum: Gemeente Winsum, sectie H, nr. 242 (geheel). Reden voor de overeenkomst: 5
  • Wooninitiatief 50+ Winsum en GoudOud (Warffum): Gemeente Winsum, sectie E, nrs. 3643 (geheel) en 3907 (gedeeltelijk) en gem. Warffum, sectie D, nr. 1778 (geheel). Reden voor de overeenkomst: 5

  Verkoopredenen

  Per grond of gebouw staat de plaats, het gebouw of de grond waar het om gaat en de kadastrale aanduiding vermeld. Met daarachter het nummer van de reden van de overeenkomst:

  1. De koopovereenkomst is het gevolg van een bouwclaimovereenkomst.
  2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.
  3. Er is (deels) uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst.
  4. Uitbreiding perceel of snippergroen.
  5. Verkoop/verhuur op basis van beleidsmatige afwegingen van diverse aard die een relatie hebben met ontwikkeling van andere locaties. Of anderszins dwingen tot (spoedige) afronding van de overeenkomst.
  6. Gelet op ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.