Plan voor grondverkoop voor vernieuwing centrum Uithuizen

Gemeente Het Hogeland is van plan om het volgende stuk grond te verkopen aan Sunab Holding B.V. uit Appingedam:

 • Adres: Kerkstraat Uithuizen
 • Kadastrale gegevens: gemeente Uithuizen, sectie E, nr. 2475.
 • Grootte ongeveer 383 m²

Sunab Holding B.V. enige serieuze kandidaat

  Wij vinden dat maar 1 serieuze kandidaat in aanmerking komt om de grond te kopen. Hierna leggen we uit waarom:

  De gemeente wil het verouderde centrum van Uithuizen vernieuwen. Daarbij vinden we het belangrijk dat de supermarktplek waarvan Sunab Holding B.V. nu de eigenaar is, blijft bestaan. Want deze supermarktplek zorgt voor een blijvende invulling van het zogenaamde haltermodel. Dit model is de basis voor de vernieuwing van het hele centrum van Uithuizen.

  De supermarkt die er nu staat is verouderd. Om meer mensen naar de noordzijde van het haltermodel te trekken is uitbreiding en vernieuwing van de supermarkt nodig. Sunab Holding is bereid om de supermarkt te vernieuwen en uit te breiden. Maar een deel van de supermarkt staat op grond waar de gemeente in de toekomst een verbindingsweg en parkeerterrein wil. De gemeente zal eigenaar worden van deze grond. De supermarkt moet daarom voor een deel uitgebreid worden op de grond ernaast. Deze grond is nu nog in bezit van de gemeente. Om de vernieuwing en uitbreiding mogelijk te maken willen we de grond verkopen aan Sunab Holding B.V.

  Bezwaar

  Heb je bezwaar tegen deze voorgenomen verkoop? Vraag dan uiterlijk 23 oktober 2022 een kort geding (een snelle en voorlopige beslissing) aan bij de rechtbank Noord-Nederland.  Als er geen kort geding komt dan mag de gemeente de grond verkopen aan SUNAB HOLDING B.V..


  Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778)