Bekendmaking verkoop en verhuur grond en gebouwen

Soms verkoopt of verhuurt de gemeente gebouwen of grond. Daarvoor sluiten we contracten af. Voordat we dat doen maken we bekend welke contracten we precies gaan afsluiten. Geïnteresseerden hebben 3 weken de tijd om te reageren. Zo krijgt iedereen gelijke kansen.

Belangstelling doorgeven

Verderop lees je welke contracten de gemeente gaat afsluiten. Denk je dat jij ook recht hebt op een contract uit deze lijst? Laat het ons weten door te reageren. Je moet daarbij aangeven waarom je vindt dat je ook recht hebt op een contract.

Deze contracten gaan we afsluiten

Op deze contracten kun je tot en met 14 april 2023 reageren:

 • Roodeschool, naast Hooilandseweg 31: verkoop ongeveer 165 m2 grond voor tuinuitbreiding. Kadastrale gegevens: Uithuizermeeden D 3576 (gedeeltelijk). Reden: 4. en 6
 • Uithuizermeeden, naast Langelandsterweg 26: verkoop ongeveer 56 m2 grond voor tuinuitbreiding. Kadastrale gegevens: Uithuizermeeden I 113 (gedeeltelijk). Reden: 4. en 6.

Eerdere verkoop en verhuur

Bekijk het archief bekendmakingen eerdere verkoop en verhuur.

Redenen voor een contract

Om deze redenen kan de gemeente een contract afsluiten:

 1. De koopovereenkomst is het gevolg van een bouwclaimovereenkomst.
 2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.
 3. Er is (voor een deel) uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst.
 4. Uitbreiding perceel of snippergroen.
 5. Verkoop/verhuur op basis van beleidsmatige afwegingen die een relatie hebben met ontwikkeling van andere plekken. Of om een andere reden dwingen om (snel) een overeenkomst te sluiten.
 6. Door ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Dit doen we met de reacties

 • De gemeente beoordeelt de reacties die op tijd binnenkomen. Daarna krijg je schriftelijk bericht over het standpunt van de gemeente.
 • Ben je het niet eens met ons standpunt? Dan kun je een kort geding aanvragen (een snelle en voorlopige beslissing) bij de rechtbank Noord-Nederland. Doe dat binnen 20 dagen na de datum van onze beantwoording.
 • De rechtbank stuurt je een oproep (een dagvaarding) om naar de rechtbank te komen. Mail deze dagvaarding naar gemeente@hethogeland.nl.
 • Hebben we voor de einddatum waarop je kunt reageren geen reacties ontvangen? Dan kun je geen kort geding meer aanspannen. En ook geen schadevergoeding meer aanvragen.

Meer informatie

Mail voor vragen naar mevrouw K. Tebbens via gemeente@hethogeland.nl.


Met deze bekendmaking geeft de gemeente Het Hogeland uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).