Bekendmaking verkoop en verhuur grond en gebouwen

Op deze pagina lees je welke stukken grond of gebouwen de gemeente gaat verkopen, verhuren of in gebruik geven. Daarvoor gaan we contracten afsluiten. Denk je dat jij ook recht hebt op een contract uit de lijst op deze pagina? Reageer dan binnen 3 weken.

Contracten

 • Wehe-den Hoorn, achter Borgweersterweg 6: verkoop ongeveer 170 m2 grond voor tuinuitbreiding. Kadastrale gegevens: Leens K 1224 (gedeeltelijk). Reden verkoop: 4 en 6. Zaaknummer Z.HHL.081973.
  • Reageren kan tot en met 24 april 2024.

Reageren

Denk je dat jij vanuit de genoemde redenen ook serieus in aanmerking komt voor een contract op deze pagina? Laat het ons weten door te reageren. Hiervoor log je in met DigiD. In je reactie vermeld je:

 • het zaaknummer (alleen als dit vermeld staat bij het contract);
 • waarom je vindt dat jij ook een serieuze kandidaat bent voor dit contract.

Je kunt alleen reageren op de contracten die op deze pagina vermeld staan.

Dit doen we met de reacties

 • De gemeente beoordeelt de reacties die op tijd binnenkomen. Daarna krijg je schriftelijk bericht over het standpunt van de gemeente.
 • Ben je het niet eens met ons standpunt? Dan kun je een kort geding aanvragen (een snelle en voorlopige beslissing) bij de rechtbank Noord-Nederland. Doe dat binnen 20 dagen na de datum van onze beantwoording.
 • De rechtbank stuurt je een oproep (een dagvaarding) om naar de rechtbank te komen. Mail deze dagvaarding naar gemeente@hethogeland.nl.
 • Heb je niet op tijd gereageerd? Of niet op tijd een kort geding aangevraagd? Dan vervalt het recht om je te verzetten tegen het sluiten van de overeenkomst of de uitvoering daarvan. Ook bijvoorbeeld schadevergoeding kun je dan niet meer aanvragen. In juridische woorden betekent het dat je je rechten daarop hebt verwerkt. De gemeente zal namelijk te veel nadeel ervaren als je pas na de duidelijk vermelde einddatums aangeeft dat je het niet eens bent met het sluiten van de overeenkomst of de uitvoering daarvan.

Eerdere verkoop en verhuur

Bekijk het archief bekendmakingen eerdere verkoop en verhuur.

Redenen voor een contract

Om deze redenen kan de gemeente een huur- of koopcontract afsluiten:

 1. De koopovereenkomst is het gevolg van een bouwclaimovereenkomst.
 2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.
 3. Er is (voor een deel) uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst.
 4. Uitbreiding perceel of snippergroen.
 5. Verkoop/verhuur op basis van beleidsmatige afwegingen die een relatie hebben met ontwikkeling van andere plekken. Of om een andere reden dwingen om (snel) een overeenkomst te sluiten.
 6. Door ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Meer informatie

Mail voor vragen naar team Grondzaken via gemeente@hethogeland.nl.


Met deze bekendmaking geeft de gemeente Het Hogeland uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (het zogenaamde Didam-arrest).  Naar de uitspraak (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).