Verkoop en verhuur grond en gebouwen

Soms verkoopt of verhuurt de gemeente gebouwen of grond. Daarvoor gaan we contracten afsluiten. Op deze pagina lees je welke contracten we precies gaan afsluiten. Geef het door als je ook belangstelling hebt voor 1 of meer van de vermelde contracten. Zo krijgt iedereen gelijke kansen.

Belangstelling doorgeven

Verderop lees je welke contracten de gemeente gaat afsluiten. Denk je dat jij ook recht hebt op een contract uit deze lijst? Dan kun je dat binnen 3 weken na de bekendmaking doorgeven aan de gemeente. Je moet daarbij aangeven waarom je vindt dat je recht hebt op een contract.

Deze contracten gaan we afsluiten

Hierop kun je reageren tot en met 8 december 2022

 • Adorp, achter torenweg 33: verkoop overhoek, groot ongeveer 86 m2. Kadastrale gegevens: Adorp, C2004 (gedeeltelijk). Reden:  4 en 6.
 • Bedum, naast Valk 6: verkoop overhoek, groot ongeveer 70 m2. Kadastrale gegevens: Bedum, L 2036 (gedeeltelijk). Reden:  4 en 6.
 • Leens, achter Van Starkenborghstraat 10: verkoop overhoek, groot ongeveer 88 m2. Kadastrale gegevens: Leens, A 1569 (gedeeltelijk). Reden:  4 en 6.
 • Uithuizen, Vredelaan 7: verkoop grond voor plaatsing transformatorstation, groot ongeveer 31,3 m2. Kadastrale gegevens: Uithuizen H (gedeeltelijk). Reden:  5 en 6.

Eerdere verkoop en verhuur

Bekijk het archief bekendmakingen eerdere verkoop en verhuur.

Redenen voor een contract

Om deze redenen kan de gemeente een contract afsluiten:

 1. De koopovereenkomst is het gevolg van een bouwclaimovereenkomst.
 2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.
 3. Er is (voor een deel) uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst.
 4. Uitbreiding perceel of snippergroen.
 5. Verkoop/verhuur op basis van beleidsmatige afwegingen die een relatie hebben met ontwikkeling van andere plekken. Of om een andere reden dwingen om (snel) een overeenkomst te sluiten.
 6. Door ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Dit doen we met de reacties

 • De gemeente beoordeelt de reacties die op tijd binnenkomen. Daarna krijg je schriftelijk bericht over het standpunt van de gemeente.
 • Ben je het niet eens met ons standpunt? Dan kun je een kort geding aanvragen (een snelle en voorlopige beslissing) bij de rechtbank Noord-Nederland. Doe dat binnen 20 dagen na de datum van onze beantwoording.
 • De rechtbank stuurt je een oproep (een dagvaarding) om naar de rechtbank te komen. Mail deze dagvaarding naar gemeente@hethogeland.nl.
 • Hebben we voor de einddatum waarop je kunt reageren geen reacties ontvangen? Dan kun je geen kort geding meer aanspannen. En ook geen schadevergoeding meer aanvragen.

Meer informatie

Mail voor vragen naar mevrouw K. Tebbens via gemeente@hethogeland.nl.


Met deze bekendmaking geeft de gemeente Het Hogeland uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).