Bekendmaking verkoop en verhuur grond en gebouwen

Op deze pagina lees je voor welke grond of gebouwen de gemeente een contract gaat afsluiten. Bijvoorbeeld voor verkoop of verhuur.

Ook belangstelling?

Denk je dat jij ook recht hebt op een contract? Dan kun je dat melden bij de gemeente. Je moet inloggen met je DigiD inlogcode. Vermeld in het formulier waarom je vindt dat je recht hebt op een contract.

Hiervoor gaan we contracten afsluiten

Belangstelling doorgeven kan van 1 juli 2022 t/m 21 juli 2022:

 • Uithuizermeeden, Rensumalaan: grondoverdracht aan Rensuma Boon Stichting. Kadastrale gegevens: gemeente Uithuizermeeden, sectie K, nummer 676, nummer 676 (geheel). Redenen: 6 en toelichting (pdf, 432 kb)
 • Uithuizermeeden, Rensumalaan: grondoverdracht aan Rensuma Boon Stichting. Kadastrale gegevens: gemeente Uithuizermeeden, sectie G, nr. 2034 (gedeeltelijk). Redenen: 6  en toelichting (pdf, 432 kb)
 • Uithuizermeeden, Rensumalaan: grondoverdracht aan Rensuma Boon Stichting. Kadastrale gegevens: gemeente Uithuizermeeden, sectie G, nr. 3811 (gedeeltelijk). Redenen: 6 en toelichting (pdf, 432 kb)
 • Warffum, nabij Juffer Marthastraat: verkoop grond aan nutsbedrijf. Kadastrale gegevens: gemeente Warffum, sectie D, nr. 1799 (geheel). Redenen: 3 en 5.

Redenen voor de verkoop of ingebruikgeving

Per gebouw of stuk grond staat vermeld waarom we een contract gaan afsluiten. Dat kunnen de volgende redenen zijn:

 1. De koopovereenkomst is het gevolg van een bouwclaimovereenkomst.
 2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.
 3. Er is (voor een deel) uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst.
 4. Uitbreiding perceel of snippergroen.
 5. Verkoop/verhuur op basis van beleidsmatige afwegingen die een relatie hebben met ontwikkeling van andere plekken. Of om een andere reden dwingen om (snel) een overeenkomst te sluiten.
 6. Gelet op ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Dit doen we met de reacties

 • De gemeente beoordeelt de reacties die op tijd binnenkomen. Daarna krijg je schriftelijk bericht over het standpunt van de gemeente.
 • Ben je het niet eens met ons standpunt? Dan kun je een kort geding aanvragen (een snelle en voorlopige beslissing) bij de rechtbank Noord-Nederland. Doe dat binnen 20 dagen na de datum van onze beantwoording.
 • De rechtbank stuurt je een oproep (een dagvaarding) om naar de rechtbank te komen. Mail deze dagvaarding naar gemeente@hethogeland.
 • Als we voor de einddatum waarop je kunt reageren geen reacties hebben ontvangen dan kun je geen kort geding meer aanspannen. Ook schadevergoeding aanvragen is dan niet meer mogelijk.

Eerdere verkoop en verhuur

Bekijk het archief bekendmakingen eerdere verkoop en verhuur.

Meer informatie

Mail voor vragen naar de heer C. van Hoof via gemeente@hethogeland.nl.


Met deze publicatie geeft de gemeente Het Hogeland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).