Bekendmaking verkoop en verhuur grond en gebouwen

Soms verkoopt of verhuurt de gemeente gebouwen of grond. Daarvoor sluiten we contracten af. Voordat we dat doen maken we bekend welke contracten we precies gaan afsluiten. Geïnteresseerden kunnen hierop reageren. Zo krijgt iedereen gelijke kansen.

Belangstelling doorgeven

Verderop lees je welke contracten de gemeente gaat afsluiten. Denk je dat jij ook recht hebt op 1 van deze contracten? Laat het ons weten door te reageren. Je moet daarbij aangeven waarom je vindt dat je ook recht hebt op een contract.

Deze contracten gaan we afsluiten

 • Zoutkamp, Beatrixstraat 21A: vestigen van Recht van Opstal voor plaatsing extra zonnepanelen voor een periode van 15 jaar. Kadastrale gegevens: Ulrum F 4029. Reden: VV Zeester is al jaren de gebruiker van het pand. Daar komt bij dat het recht van opstal afhankelijk zal zijn van het gebruik van het pand. Daarom vindt de gemeente dat bij voorbaat vaststaat of mag worden aangenomen dat VV Zeester als enige serieuze kandidaat in aanmerking komt. 
  • Reageren kan tot en met 19 oktober 2023.
 • Kantens, Pastorieweg 35a: gebruiksovereenkomst pand, 9995 PM Kantens. Kadastrale gegevens: Kantens, sectie K nummer 95 (gedeeltelijk). Redenen: 5 en 6. 
  • Reageren kan tot en met 29 september 2023.

Dit doen we met de reacties

 • De gemeente beoordeelt de reacties die op tijd binnenkomen. Daarna krijg je schriftelijk bericht over het standpunt van de gemeente.
 • Ben je het niet eens met ons standpunt? Dan kun je een kort geding aanvragen (een snelle en voorlopige beslissing) bij de rechtbank Noord-Nederland. Doe dat binnen 20 dagen na de datum van onze beantwoording.
 • De rechtbank stuurt je een oproep (een dagvaarding) om naar de rechtbank te komen. Mail deze dagvaarding naar gemeente@hethogeland.nl.
 • Hebben we voor de einddatum waarop je kunt reageren geen reacties ontvangen? Dan kun je geen kort geding meer aanspannen. En ook geen schadevergoeding meer aanvragen.

Eerdere verkoop en verhuur

Bekijk het archief bekendmakingen eerdere verkoop en verhuur.

Redenen voor een koopcontract

Om deze redenen kan de gemeente een huur- of koopcontract afsluiten:

 1. De koopovereenkomst is het gevolg van een bouwclaimovereenkomst.
 2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.
 3. Er is (voor een deel) uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst.
 4. Uitbreiding perceel of snippergroen.
 5. Verkoop/verhuur op basis van beleidsmatige afwegingen die een relatie hebben met ontwikkeling van andere plekken. Of om een andere reden dwingen om (snel) een overeenkomst te sluiten.
 6. Door ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Meer informatie

Mail voor vragen naar team Grondzaken via gemeente@hethogeland.nl.


Met deze bekendmaking geeft de gemeente Het Hogeland uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).