Bekendmaking verkoop en verhuur 1-op-1

De gemeente verkoopt of verhuurt soms grond of gebouwen. Is er maar 1 serieuze kandidaat? Dan verkopen of verhuren we '1-op-1'. Op deze pagina lees je voor welke grond of gebouwen we een contract gaan afsluiten. Iedereen die denkt ook recht te hebben op een contract dat vermeld staat op deze pagina kan binnen 3 weken reageren.

Contracten

 • Ulrum, bij Ir. A.J. Van den Brielweg: verkoop stuk grond van 23,4 m² aan nutsbedrijf. Kadastrale gegevens: gemeente Ulrum, sectie H, nummer 639 (gedeeltelijk). Reden 5 en 6. Zaaknummer Z.HHL.085627. Reageren kan tot en met 24 juli 2024.
 • Uithuizen, rondom woonzorgcentrum Hunsingoheerd: verkoop van tuingrond. Kadastrale gegevens: gemeente Uithuizen, sectie E, nummer 3839. Grootte: ongeveer 886m². Deze grond wordt gebruikt voor het versterken van de gevel en uitbreiden van de buitenruimte. Reden voor verkoop: 5 en 6.
  • Reageren kan tot en met 19 juli 2024

Reageren

Denk je dat jij vanuit de genoemde redenen ook serieus in aanmerking komt voor een contract op deze pagina? Laat het ons weten door te reageren. Hiervoor log je in met DigiD. In je reactie vermeld je:

 • het zaaknummer;
 • waarom je vindt dat jij ook een serieuze kandidaat bent voor dit contract.

Dit doen we met de reacties

 • De gemeente beoordeelt de reacties die op tijd binnenkomen. Daarna krijg je schriftelijk bericht over het standpunt van de gemeente.
 • Ben je het niet eens met ons standpunt? Dan kun je een kort geding aanvragen (een snelle en voorlopige beslissing) bij de rechtbank Noord-Nederland. Doe dat binnen 20 dagen na de datum van onze beantwoording.
 • De rechtbank stuurt je een oproep (een dagvaarding) om naar de rechtbank te komen. Mail deze dagvaarding naar gemeente@hethogeland.nl.
 • Heb je niet op tijd gereageerd? Of niet op tijd een kort geding aangevraagd? Dan vervalt het recht om je te verzetten tegen het sluiten van de overeenkomst of de uitvoering daarvan. Ook bijvoorbeeld schadevergoeding kun je dan niet meer aanvragen. In juridische woorden betekent het dat je je rechten daarop hebt verwerkt. De gemeente zal namelijk te veel nadeel ervaren als je pas na de duidelijk vermelde einddatums aangeeft dat je het niet eens bent met het sluiten van de overeenkomst of de uitvoering daarvan.

Eerdere verkoop en verhuur

Bekijk het archief bekendmakingen eerdere verkoop en verhuur.

Redenen voor een contract

Om deze redenen kan de gemeente een huur- of koopcontract afsluiten:

 1. De koopovereenkomst is het gevolg van een bouwclaimovereenkomst.
 2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.
 3. Er is (voor een deel) uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst.
 4. Uitbreiding perceel of snippergroen.
 5. Verkoop/verhuur op basis van beleidsmatige afwegingen die een relatie hebben met ontwikkeling van andere plekken. Of om een andere reden dwingen om (snel) een overeenkomst te sluiten.
 6. Door ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Meer informatie

Mail voor vragen naar team Grondzaken via gemeente@hethogeland.nl.


Met deze bekendmaking geeft de gemeente Het Hogeland uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (het zogenaamde Didam-arrest).  Naar de uitspraak (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).