Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of kappen dan moet u dit aan de gemeente melden. Meestal heeft u dan een omgevingsvergunning nodig (vroeger bouwvergunning of kapvergunning). Dit regelt u met DigiD of eHerkenning via het landelijke Omgevingsloket online. U kunt daar ook eerst een vergunningcheck doen.

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket online kunt u snel controleren of u:

  • een omgevingsvergunning nodig hebt
  • een melding moet doen
  • zonder vergunning of melding de werkzaamheden mag uitvoeren

Asbest verwijderen

Er zijn speciale regels voor het verwijderen en inleveren van asbest. Deze regels gelden ook voor sloopmateriaal dat op asbest lijkt, ook al weet u zeker dat het vrij van asbest is. Golfplaten zijn het bekendste voorbeeld hiervan.

Hulp en advies

Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur op 088 - 345 88 88. Wij kunnen u bijvoorbeeld vertellen of er op een bepaalde plek in de gemeente gebouwd of verbouwd mag worden. Dit staat in een bestemmingsplan. Of wanneer het ontwerp van een bouwwerk in de omgeving moet passen. Dit staat in de welstandsnota.

Wanneer beslist de gemeente

De behandeling van een omgevingsvergunning gaat via een normale of een uitgebreide procedure. De normale procedure duurt maximaal 8 weken en de uitgebreide maximaal 26 weken. Afhankelijk van de geplande activiteiten krijgt u bericht welke procedure voor uw aanvraag geldt.

Kosten omgevingsvergunning

Hoeveel u totaal moet betalen is afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor bouwen betaalt u bijvoorbeeld een startbedrag, plus een percentage van de bouwkosten.