Kappen

Als je een boom wilt kappen dan heb je meestal een Omgevingsvergunning nodig. Dit regel je via het Omgevingsloket online met DigiD.

Wel of geen vergunning nodig

Een boom weghalen of verplaatsen valt ook onder kappen. En als je iets doet waardoor de boom beschadigd raakt of dood gaat. Je moet ook een omgevingsvergunning aanvragen voor een boom die al ziek of dood is. Of als je een boom voor het eerst wilt knotten of de takken sterk wilt inkorten.

In deze gevallen mag je zonder vergunning kappen:

 • Als de boom een doorsnede van minder dan 35 centimeter heeft, gemeten op 1.30 meter hoogte. Bij een meerstammige boom meet je de dikste stam.
 • Als de boom staat in een deel van de tuin (voortuin, zijtuin of achtertuin) dat kleiner is dan 100 m2. Het laatste geldt alleen als het geen (mogelijk) waardevolle boom is.
 • Wil je beplanting kappen? Dat mag zonder vergunning als het minder dan 100 m2 is én de natuurlijke groeihoogte is maximaal 2 meter. Bij (mogelijk) waardevolle bomen kijken we per geval of je mag kappen.

Dit zijn geen redenen voor een vergunning

 • overlast door afgevallen bladeren en vruchten of door groene aanslag
 • meer rendement voor zonnepanelen als het om een boom van de gemeente gaat.
 • overlast of schade door boomwortels als dit te voorkomen is
 • allergie of overlast door bladluis. Alleen bij uitzondering is een vergunning mogelijk.

Herplanten

Voor elke vergunningsplichtige boom moet een nieuwe worden geplant. Maar er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de boom is gekapt omdat dit voor de ontwikkeling van andere bomen en groen nodig is. Of als het tuindeel waarin de boom staat kleiner is dan 100 m2.

Waardevolle bomen

Een boom noemen we waardevol als deze 70 jaar of ouder is. Is de boom tussen de 40 en 70 jaar oud dan is de boom mogelijk waardevol. De boom moet nog minstens 10-15 jaar kunnen leven. Daarnaast moet een waardevolle boom aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • belangrijk voor de verbindingen tussen planten en dieren
 • onderdeel kenmerkende boomgroep/laanbeplanting
 • zeldzaam
 • cultuurhistorische waarde
 • bepalend voor de omgeving

Gedenkbomen zijn altijd waardevolle bomen.

Kappen bij grote projecten

Bij grote projecten zoals een nieuwe woonwijk of de aanleg van een weg stellen we extra eisen:

 • Onderzoek naar de waarde van aanwezige bomen en groen is verplicht. Daarvoor is een Bomen Effect Analyse nodig.
 • Alleen als er evenveel wordt geplant als gekapt verlenen we een vergunning.
 • In de volgende gevallen beslissen burgemeester en wethouders:
  • als er minder wordt geplant dan gekapt;
  • als er waardevolle bomen zijn.

Kosten

€ 103,30. Een omgevingsvergunning voor kappen is 3 jaar geldig. Daarna moet je opnieuw een vergunning aanvragen.

Wanneer mag ik kappen?

6 weken na verzending van de vergunning. Anderen mogen in deze 6 weken nog bezwaar maken.

Vogels en vleermuizen zijn beschermd

Je mag geen boom kappen waarin vogels broeden. Dat staat in de Wet natuurbescherming. Het kapverbod geldt ook voor bomen waarin vleermuizen verblijven. En voor roestbomen. Dat zijn bomen waar uilen vaak jarenlang elke winter gebruik van maken.

Controleer de boom altijd op nesten voordat je begint met kappen. Zie je holten of loszittend schors aan de boom? Dan kan het zijn dat een dier daar zijn intrek heeft genomen. Vraag een deskundige om advies als je de boom toch wilt kappen.

Meer informatie