Kappen

Als je een boom wilt kappen dan heb je meestal een Omgevingsvergunning nodig. Dit regel je via het Omgevingsloket online met DigiD.

Wel of geen vergunning

Een boom weghalen of verplaatsen valt ook onder kappen. Net als iets doen waardoor de boom beschadigd raakt of dood gaat. Vraag ook een omgevingsvergunning aan als de boom al ziek of dood is. Of als je een boom voor het eerst wilt knotten of de takken sterk wilt inkorten.

In deze gevallen heb je geen vergunning nodig:

 • bomen met een doorsnede van minder dan 20 centimeter, gemeten op 1.30 meter hoogte. Bij meerstammige bomen geldt de doorsnede van de dikste stam;
 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden als ze deel uitmaken van een fruitbedrijf;
 • fijnsparren niet ouder dan 12 jaar, bedoeld voor kerstbomen en staand op terreinen die hiervoor zijn bestemd;
 • kweekbomen;
 • bomen die gekapt moeten worden om andere bomen op het terrein meer ruimte te geven;
 • bomen buiten de bebouwde kom die horen bij een bosbouwonderneming die geregistreerd is bij het Bosschap. Dit geldt niet als de bomen een zelfstandige eenheid vormen die:
  • niet groter is dan 10 are;
  • of bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen;
 • bomen die volgens de Plantenziektewet of op verzoek van burgemeester en wethouders moeten worden opgeruimd.

Dit zijn geen redenen voor een vergunning

 • overlast door afgevallen bladeren en vruchten of door groene aanslag
 • meer rendement voor zonnepanelen als het om een boom van de gemeente gaat.
 • overlast of schade door boomwortels als dit te voorkomen is
 • allergie of overlast door bladluis. Alleen bij uitzondering is een vergunning mogelijk.

Herplanten

De gemeente kan in de vergunning opnemen dat je 1 of meer nieuwe bomen moet planten.

Waardevolle bomen

Een boom noemen we waardevol als deze 70 jaar of ouder is. Is de boom tussen de 40 en 70 jaar oud dan is de boom mogelijk waardevol. De boom moet nog minstens 10-15 jaar kunnen leven. Daarnaast moet een waardevolle boom aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • belangrijk voor de verbindingen tussen planten en dieren
 • onderdeel kenmerkende boomgroep/laanbeplanting
 • zeldzaam
 • cultuurhistorische waarde
 • bepalend voor de omgeving

Gedenkbomen zijn altijd waardevolle bomen.

Kappen bij grote projecten

Bij grote projecten zoals een nieuwe woonwijk of de aanleg van een weg stellen we extra eisen:

 • Onderzoek naar de waarde van aanwezige bomen en groen is verplicht. Daarvoor is een Bomen Effect Analyse nodig.
 • Alleen als er evenveel wordt geplant als gekapt verlenen we een vergunning.
 • In de volgende gevallen beslissen burgemeester en wethouders:
  • als er minder wordt geplant dan gekapt;
  • als er waardevolle bomen zijn.

Kosten

€ 103,30. 

De vergunning vervalt als je er niet binnen 3 jaar gebruik van maakt. Geldt de vergunning voor meer dan 1 boom? Dan is de vergunning voor alle te kappen bomen maar 1 jaar geldig. Daarna moet je opnieuw een vergunning aanvragen als je wilt kappen.

Wanneer mag ik kappen?

6 weken na verzending van de vergunning. Anderen mogen in deze 6 weken nog bezwaar maken.

Vogels en vleermuizen zijn beschermd

Je mag geen boom kappen waarin vogels broeden. Het kapverbod geldt ook voor bomen waarin vleermuizen verblijven. En voor roestbomen. Dat zijn bomen waar uilen vaak jarenlang elke winter gebruik van maken.

Controleer de boom altijd op nesten voordat je begint met kappen. Zie je holten of loszittend schors aan de boom? Dan kan het zijn dat een dier daar zijn intrek heeft genomen. Vraag een deskundige om advies als je de boom toch wilt kappen.

Meer informatie

Neem bij vragen of twijfel contact op met de gemeente.