Slopen of asbest verwijderen

Wilt u een pand geheel of gedeeltelijk slopen? Of wilt u asbest verwijderen? Dan moet u meestal een sloopmelding doen bij de gemeente. Een sloopmelding regelt u met DigiD of eHerkenning via het Omgevingsloket online.

Wanneer een sloopmelding

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt meer dan 10m3 afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest.

Wanneer vergunning aanvragen

U moet een omgevingsvergunning aanvragen:

 • bij sloopwerkzaamheden aan een monument
 • bij sloopwerkzaamheden in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • bij slopen in strijd met het bestemmingsplan

In het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo kunt u snel controleren of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Zelf asbest verwijderen

Nadat u toestemming heeft gekregen van de gemeente mag u verwijderen:

 • maximaal 35 m2 geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen per perceel (geen dakleien).
 • maximaal 35 m2 asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking per perceel.

Inleveren bij de milieustraat

 • Na uw sloopmelding krijgt u een brief van de gemeente. Lever het asbest samen met de brief in bij de milieustraat in Usquert of Groningen.
 • Gebruik altijd een mondkapje en handschoenen wanneer u asbest verplaatst.
 • Verpak het asbest dubbel in plastic of folie voordat u het wegbrengt. Plak stickers op het pakket. Plastic en stickers kunt u gratis krijgen bij de milieustraten. Neem hiervoor de vergunning mee.

Let op: Deze regels gelden ook voor sloopmateriaal dat op asbest lijkt. Zoals golfplaten. Ook al weet u zeker dat het vrij van asbest is.

Asbest laten verwijderen

Heeft u meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal? Of gaat het om asbest dat niet hechtgebonden is? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om het asbest te verwijderen en af te voeren. U of het bedrijf dat de asbest gaat verwijderen doet eerst een sloopmelding bij het Omgevingsloket online. Stuur een asbestinventarisatierapport mee. Het rapport mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Nadat u akkoord heeft gekregen van de gemeente kun u het asbest laten verwijderen.

Na de werkzaamheden

Een asbestlaboratorium bekijkt of de ruimte kan worden vrijgegeven. Dit komt in een vrijgaverapport te staan. De uitvoerder moet dit rapport binnen 2 weken na de werkzaamheden naar de gemeente sturen. Meestal schakelt het verwijderingsbedrijf een laboratorium in voor dit eindonderzoek. U kunt dit ook zelf regelen.

Start en einde melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 5 werkdagen van tevoren.
 • Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
 • Beide meldingen doet u per e-mail naar gemeente@hethogeland.nl.