Wil je een pand geheel of gedeeltelijk slopen? Of wil je asbest verwijderen? Dan moet je meestal een sloopmelding doen bij de gemeente. Dit regel je online met DigiD of eHerkenning.

Online melden

Je doet de melding in het Omgevingsloket.

Stuur een situatietekening mee waarop staat aangegeven wat er gesloopt gaat worden. Tips voor de online melding:

 • Bij activiteit kiezen:
  • Zoek op het woord “asbest” (ook als je de sloopmelding doet omdat er meer dan 10 m3 afval vrijkomt).
  • Klik daarna op het vakje voor ‘Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen – Melding’. Let op: er moet ‘Melding’ staan, niet ‘Informatieplicht’.
 • Gebruik de informatieknop (i) die bij de meeste vragen staat voor extra uitleg.

Wanneer een sloopmelding

Doe in de volgende gevallen een sloopmelding:

 • bij de sloop komt meer dan 10m3 afval vrij
 • bij de sloop verwijder je asbest.

Wanneer vergunning aanvragen

Vraag in de volgende gevallen een omgevingsvergunning aan:

 • bij sloopwerkzaamheden aan een monument
 • bij sloopwerkzaamheden in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • bij slopen in strijd met het bestemmingsplan

In het Omgevingsloket kun je een vergunningcheck doen. Zo kun je snel controleren of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Zelf asbest verwijderen

Nadat je toestemming hebt gekregen van de gemeente mag je verwijderen:

 • maximaal 35 m2 geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen per perceel (geen dakleien).
 • maximaal 35 m2 asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking per perceel.

Inleveren bij de milieustraat

 • Na de sloopmelding krijg je een brief van de gemeente. Lever het asbest samen met de brief in bij de milieustraat in Usquert of Groningen.
 • Gebruik altijd een mondkapje en handschoenen als je asbest verplaatst.
 • Verpak het asbest dubbel in plastic of folie voordat je het wegbrengt. Plak stickers op het pakket. Plastic en stickers kun je gratis krijgen bij de milieustraten in Usquert of Groningen. Neem hiervoor de vergunning mee.
 • Maak de pakketten niet te zwaar want je moet ze zelf in de container leggen. Neem anders iemand mee die kan helpen.

Let op: Deze regels gelden ook voor sloopmateriaal dat op asbest lijkt. Zoals golfplaten. Ook al weet je zeker dat het vrij van asbest is.

Asbest laten verwijderen

Heb je meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal? Of gaat het om asbest dat niet hechtgebonden is? Dan moet je een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om het asbest te verwijderen en af te voeren. Jij of het bedrijf dat de asbest gaat verwijderen doet eerst een sloopmelding bij het Omgevingsloket online. Stuur een asbestinventarisatierapport mee. Het rapport mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Nadat je akkoord hebt gekregen van de gemeente kun je het asbest laten verwijderen.

Na de werkzaamheden

Een asbestlaboratorium bekijkt of de ruimte kan worden vrijgegeven. Dit komt in een vrijgaverapport te staan. De uitvoerder moet dit rapport binnen 2 weken na de werkzaamheden naar de gemeente sturen. Meestal schakelt het verwijderingsbedrijf een laboratorium in voor dit eindonderzoek. Je kunt dit ook zelf regelen.

Start en einde melden

 • Voordat je met de sloopwerkzaamheden begint, meldt je dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 5 werkdagen van tevoren.
 • Klaar met de werkzaamheden? Meldt dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat je klaar bent met de werkzaamheden.
 • Mail beide meldingen naar gemeente@hethogeland.nl.