Kopersinformatie Waterwereld Bedum 2021

In 2021 waren er 11 bouwkavels te koop. Deze kavels zijn allemaal verkocht.

Bouwen

Bekijk de bouwregels per kavel.

Omgevingsvergunning

  • Voor het bouwen van een woning heb je een omgevingsvergunning nodig. Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt kun je je plan gratis door de gemeente laten beoordelen. Wij kijken dan of het plan past bij het bestemmingsplan en de welstandseisen. Dat kan je kosten besparen die voor een uitgewerkte definitieve aanvraag nodig zijn. Lees meer.
  • Het aanvragen van een beoordeling vooraf en van een omgevingsvergunning kun je het beste in overleg met professionele bedrijven doen. Zij weten wat nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen. De behandeling van een omgevingsvergunning duurt maximaal 8 weken. Voorwaarde is dat je de gevraagde informatie compleet aanlevert.

Aansluiting huisriolering op gemeenteriool

Aansluiting op het gemeenteriool is voor rekening van de koper. De gemeente legt aansluitpunten aan tot op de perceelgrens. Het rioolsysteem is een zogenaamd gescheiden systeem. Dat wil zeggen dat de afvoer van hemelwater en huishoudelijk water gescheiden van elkaar plaatsvindt. Er zijn dus 2 aansluitpunten.

Aansluiting overige nutsvoorzieningen

Ga voor de aanvraag tot aansluiting van elektra, water, kabel en telefonie naar www.mijnaansluiting.nl.

Groene inrichting

De gemeente plaatst beukenhagen op de erfgrens aan de straatzijde. De eigenaar van het perceel moet die haag in stand houden. 

Parkeren

In het plan leggen we geen aparte parkeerplaatsen aan. Het uitgangspunt is parkeren op eigen erf. Bezoek kan op het eigen erf parkeren of langs de straat.

Aanwijzen grenzen bouwkavel

De gemeente zet de grenzen √©√©nmalig met piketten (paaltjes of buizen) uit in het terrein en wijst ze ter plaatse aan de koper aan. Op verzoek van de koper kunnen we een bouwkavel opnieuw uitzetten en aanwijzen. Hiervoor betaalt u de kosten van het Kadaster Groningen.

Uitzetten gebouw en aangeven vloerpeil

Heb je vragen over het uitzetten van de woning? Bel met het Team VTH: 088 - 345 88 88. De gevolgen voor de grondbalans blijven de verantwoording van de koper of aannemer.

Kosten omgevingsvergunning

Hoeveel u totaal moet betalen is afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor bouwen betaalt u bijvoorbeeld een startbedrag, plus een percentage van de bouwkosten. In de Legesverordening leest u meer hierover.

Kosten kadastrale uitmeting

De gemeente geeft de grenzen aan van uw kavel. Deze geven we voorafgaand aan de aktepassering door aan het Kadaster. Daarna worden de grenzen vastgesteld. U koopt dus een volledige kadastraal perceel van de gemeente. De kosten die het Kadaster rekent voor het kadastraal splitsen zijn voor rekening van de gemeente.

Kosten notaris

De notariskosten voor het opmaken en passeren van de akte van levering zijn voor rekening van de koper. Informatie over die kosten kunt u opvragen bij uw notaris.

Overige kosten

Enkele andere kosten waarmee u rekening moet houden:

  • financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek);
  • zogenaamde bouwrente die de aannemer bij u in rekening kan brengen;
  • kosten tuin/terreinaanleg;
  • kosten voor het verlengen van de optie op een bouwkavel;
  • sonderingskosten voor het bepalen van de fundering;
  • aanneemsom van de te bouwen woning;
  • kosten architect;
  • kosten van verhuizing en inrichting.

 

 

Meer informatie

Heb je nog vragen? Bel of mail ons.

Wijzigingen

In bijzondere gevallen mag het college van burgemeester en wethouders afwijken van deze kopersinformatie. Als de informatie niet voorziet dan beslist het college van burgemeester en wethouders.