Bouwregels

Voor alle kavels geldt:

 • Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een hoofdgebouw: gezamenlijke oppervlakte maximaal 50 m2 (vergunningplichtig).
 • Overkappingen met open vorm zoals een carport: hoogte maximaal 3 m, oppervlakte maximaal 25 m2. De overkapping moet staan binnen een bouwvlak en 2 meter achter de voorgevelrooilijn van een hoofdgebouw.
 • De volledige bouwregels staan in het bestemmingsplan Ter Laan 4 (website ruimtelijkeplannen.nl). De kavels in Waterwereld vallen onder de bestemming W4, W5 of W6. Kijk in het bestemmingsplan bij Documenten - voorschriften wat dit betekent.
 • De huizen moeten goed passen in de omgeving. Daarom moet u zich houden aan de regels uit het beeldkwaliteitsplan. Kijk in het bestemmingsplan bij Documenten - toelichting op blz. 71

Kavelnummer 571

 • Bestemming: W4
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap of plat
 • Goothoogte: maximaal 6 m bij kap en maximaal 9m bij plat. Waarbij de derde bouwlaag 1m terug ligt uit zowel de voorgevel als de achtergevel
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: de woning is naar de weg gericht
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Bekijk de kaart voor kavel 571 (pdf, 144 kb)

Kavelnummer 572

 • Bestemming: W4
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap of plat
 • Goothoogte: maximaal 6m bij kap en maximaal 9 m bij plat. Waarbij de derde bouwlaag 1 m terug ligt uit zowel de voorgevel als de achtergevel
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: de woning is naar de weg gericht
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Bekijk de kaart voor kavel 572 (pdf, 142 kb)

Kavelnummer 573

 • Bestemming: W4
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap of plat
 • Goothoogte: maximaal 6 m bij kap en maximaal 9m bij plat. Waarbij de derde bouwlaag 1m terug ligt uit zowel de voorgevel als de achtergevel
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 mr zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: de woning is naar de weg gericht
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Bekijk de kaart voor kavel 573 (pdf, 142 kb)

Kavelnummer 574

 • Bestemming: W4
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap of plat
 • Goothoogte: maximaal 6 m bij kap en maximaal 9m bij plat. Waarbij de derde bouwlaag 1m terug ligt uit zowel de voorgevel als de achtergevel
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: de woning is naar de weg gericht
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Bekijk de kaart voor kavel 574 (pdf, 142 kb)

Kavelnummer 575

 • Bestemming: W4
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap of plat
 • Goothoogte: maximaal 6m bij kap en maximaal 9 m bij plat. Waarbij de derde bouwlaag 1m terug ligt uit zowel de voorgevel als de achtergevel
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: de woning is naar de weg gericht
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Bekijk de kaart voor kavel 575 (pdf, 144kb)

Kavelnummer 576

 • Bestemming: W6
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap of plat
 • Goothoogte: maximaal 6m bij kap en maximaal 9 m bij plat. Waarbij de derde bouwlaag 1m terug ligt uit zowel de voorgevel als de achtergevel
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: de woning is naar de weg gericht
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Bekijk de kaart voor kavel 576 (pdf, 145kb)

Kavelnummer 577

 • Bestemming: W6
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap of plat
 • Goothoogte: maximaal 6 m bij kap en maximaal 9m bij plat. Waarbij de derde bouwlaag 1m terug ligt uit zowel de voorgevel als de achtergevel
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: gericht naar de voorgevelrooilijn
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Bekijk de kaart voor kavel 577 (pdf, 143kb)

Kavelnummer 578

 • Bestemming: W6
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap of plat
 • Goothoogte: maximaal 6m bij kap en maximaal 9 m bij plat. Waarbij de derde bouwlaag 1m terug ligt uit zowel de voorgevel als de achtergevel
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: gericht naar de voorgevelrooilijn
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Bekijk de kaart voor kavel 578 (pdf, 145 kb)

Kavelnummer 518

 • Bestemming: W8
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: op of maximaal 1 m achter de voorgevelrooilijn. Hierbij mag de gevelbreedte niet meer zijn dan 7,5 m bij plaatsing op de rooilijn. Op 1 m daarachter geldt geen beperking voor de gevelbreedte
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Overige: dakhelling minimaal 40 graden
 • Bekijk de kaart voor kavel 518 (pdf, 148 kb)

Op deze kavel is het volgens het geldende bestemmingsplan niet toegestaan een vrijstaande woning te bouwen. Dat komt doordat op een eerdere voorbeeldverkaveling 2 onder 1-kapwoningen zijn ingetekend. De bouwregels voor deze woning sluiten daardoor niet volledig aan bij de overige kavels. We zijn van plan om voor deze kavel medewerking te verlenen aan het bouwen van een vrijstaande woning. Daarbij kunt u uitgaan van de bouwregels die gelden voor “W5”. Hiervoor moeten we een zogenaamde “kleine buitenplanse procedure” volgen. Dit kost € 500,-. Deze kosten zijn voor rekening van de koper. Dit is bij de kavelprijs inbegrepen.

Kavelnummer 523

 • Bestemming: W5
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap
 • Goothoogte: maximaal 6 m
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: op of maximaal 1 m achter de voorgevelrooilijn. Hierbij mag de gevelbreedte niet meer zijn dan 7,5 m bij plaatsing op de rooilijn. Op 1 m daarachter geldt geen beperking voor de gevelbreedte
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Overige: dakhelling minimaal 40 graden
 • Bekijk de kaart voor kavel 523 (pdf, 142 kb)

Kavelnummer 524

 • Bestemming: W5
 • Bouwhoogte: maximaal 10 m
 • Dakopbouw: kap
 • Goothoogte: maximaal 6 m
 • Diepte: maximaal 15 m horizontale diepte van het hoofdgebouw
 • Achterzijde: afstand tussen de achtergevel van een hoofdgebouw en de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mag niet minder dan 9 m zijn
 • Zijkant: de afstand van de niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2,5 m zijn
 • Voorgevel: op of maximaal 1 m achter de voorgevelrooilijn. Hierbij mag de gevelbreedte niet meer zijn dan 7,5 m bij plaatsing op de rooilijn. Op 1 m daarachter geldt geen beperking voor de gevelbreedte
 • Vormgeving: moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan
 • Overige: dakhelling minimaal 40 graden
 • Bekijk de kaart voor kavel 524 (pdf, 142 kb)