Beoordeling bouwplan vooraf

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u uw plan gratis door de gemeente laten beoordelen. Dit vraagt u online aan.

Bij een beoordeling vooraf kijkt de gemeente of uw plan past bij het bestemmingsplan en de welstandseisen. Nog voordat u een vergunning aanvraagt weet u of uw plan kans van slagen heeft. Dit kan u kosten besparen die voor een uitgewerkte definitieve aanvraag nodig zijn.

Aanvragen

De beoordeling vooraf kunt u op 2 manieren regelen:

of

Meesturen

  • Situatietekening bestaande situatie. Stuur eventueel ook foto's mee.
  • Situatietekening nieuwe situatie (plattegrond, gevelaanzichten en doorsneden op schaal met de juiste afmetingen).

Kosten

Geen