Versterking Uithuizen

In Uithuizen werken we aan de versterking en vernieuwing van woningen en andere gebouwen. Dat is nodig door aardbevingen. 

Sloop en nieuwbouw woningen

In de wijken Arp Schnitgerhof, Uithuizen Noord, Menkema en Wilgenbos/Wilgenhof worden groepen woningen gesloopt en aardbevingsbestendig teruggebouwd.

Sloop en nieuwbouw Uithuizen (lijstweergave)

Uithuizen Noord

Lees meer

Menkema

Lees meer

Wilgenbuurt

Lees meer

Arp Schnitgerhof

Lees meer

Versterking 350 woningen

In Uithuizen gaan we ook ruim 350 huizen versterken. Het gaat om huur- en koopwoningen.

Tijdelijke woningen

In Uithuizen bouwen we tijdelijke woningen. Daarin kunnen mensen wonen tijdens de versterking of herbouw van hun huis. Lees meer.

De Zijwende: nieuw gebouw voor beschermd wonen

Zorginstellingen Cosis en Lentis hebben samen plannen gemaakt voor zo’n 70 beschermde woonplekken in een nieuw gebouw op het terrein van De Tille. Ook is er ruimte voor bijvoorbeeld 34 zorgwoningen of 20 reguliere woningen. De precieze invulling van deze ruimte ligt nog niet vast. In het plan komen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening samen. Met plek voor beschermde dagbesteding en ontmoeting voor de bewoners en medewerkers van de Zijwende en de naaste omgeving. Het ontwerp met verschillende varianten is op 21 november 2023 gepresenteerd aan de direct omwonenden. Bekijk het ontwerp (pdf, 3 mb).

Nieuw bestemmingsplan

Om de plannen mogelijk te maken hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In bestemmingsplannen staat waar je wel en niet mag bouwen. En hoe je gebouwen en grond mag gebruiken. 

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de Zijwende op 5 juni 2024 vastgesteld. Ben je het niet eens met dit bestemmingsplan? Tot en met 25 juli 2024 kun je in beroep gaan bij de Raad van State. Stuur je beroepschrift naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 200019, 2500 EA  Den Haag. Of regel het digitaal via het digitale loket van de raad van State. Het bestemmingsplan is geldig vanaf 26 juli 2024. Als je in beroep gaat kun je tegelijkertijd vragen om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen totdat er een beslissing is genomen op jouw beroep. Daarbij moet je aangeven waarom het nodig is om de werking uit te stellen.
 

Hunsingoheerd

Het woonzorgpand Hunsingoheerd moet bouwkundig versterkt worden. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft het pand beoordeeld. Woonzorg, NCG en de gemeente werken nu samen aan het versterkingsplan. Voor de bewoners van Hunsingoheerd was er op 15 november 2023 een presentatie van het eerste plan. Bekijk de presentatie.

Scholen

Het Hogeland College in Uithuizen wordt versterkt en vernieuwd. Basisscholen De Schelp, Willem-Alexander en Brunwerd zijn samengegaan in 1 nieuwe brede school. Lees meer.

Meer informatie