In Uithuizen werken we aan versterking van woningen en andere gebouwen. Dat is nodig door aardbevingen.

Sloop en nieuwbouw 91 woningen

Aan Aak, Snik en Tjalk in de wijk Menkema gaan we 91 woningen slopen en nieuw terugbouwen. Lees meer.

Versterking 350 woningen

In Uithuizen gaan we ook ruim 350 huizen versterken. Het gaat om huur- en koopwoningen.

Tijdelijke woningen

In Uithuizen bouwen we tijdelijke woningen. Daarin kunnen mensen wonen tijdens de versterking of herbouw van hun huis. Lees meer.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan van de wijk Menkema bevat voorstellen over versterking en sloop van 270 woningen. Tegelijk gaan we de wijk verder verbeteren en vernieuwen. We hebben het plan opgesteld in overleg met de wijkbewoners. In het plan staan de hoofdlijnen van de wijk. Zoals de positie van de kavels, de plek en de uitstraling van de woningen. Ook de straten, parkeerplaatsen, de meeste stoepen en en de plekken voor groen staan erin. Meer weten over het stedenbouwkundig plan? Stuur een e-mail naar aardbevingen@hethogeland.nl

Nieuw pand voor beschermd wonen

In Uithuizen wordt een nieuwe zorginstelling gebouwd voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Niet-aardbevingsbestendige zorgpanden worden gesloopt. Wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening komen samen in de nieuwe zorginstelling. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor dagbesteding in Uithuizen. Cosis, Lentis en Noorderzorg werken hierin samen met woningcorporatie Woonzorg Nederland en de gemeente. De eerste stappen zijn gezet. De keuze voor de plek en het schetsplan volgen.

Hunsingoheerd

Het woonzorgpand Hunsingoheerd moet bouwkundig worden versterkt. Nationaal Coördinator Groningen werkt aan het versterkingsplan. Daarna gaan team woonzorgpand Hunsingoheerd, NCG en gemeente samen het plan uitwerken en inwoners en omwonenden informeren.

Het Hogeland College

Voor Het Hogeland College in Uithuizen staat een bouwkundige versterking gepland. Door de grootte van het gebouw gebeurt dit in delen. De praktijkhal wordt als eerste aangepakt. Het gedeelte met de leslokalen is in 1962 gebouwd. Met de school kijken we of een combinatie van gedeeltelijke versterking en nieuwbouw haalbaar is. De uitvoering is gepland in 2023. De kinderen moeten tijdens de bouwperiode naar een tijdelijke school.

Sporthal De Mencke

Sporthal De Mencke in Uithuizen moet bouwkundig versterkt worden. Dat gaan we zoveel mogelijk in de vakantieperiodes doen.

Nieuwe School Uithuizen (NSU)

Basisscholen De Schelp, Willem-Alexander en Brunwerd zijn samengegaan in één nieuwe brede school: NSU. Deze school is aardbevingsbestendig en duurzaam gebouwd. In 2019 zijn ongeveer 450 leerlingen verhuisd naar deze nieuwe brede school. De school is een BENG: Bijna energieneutraal gebouw.

Meer informatie