Versterking Uithuizen

In Uithuizen werken we aan versterking van woningen en andere gebouwen.

Versterking 350 woningen

In Uithuizen gaan we ruim 350 woningen versterken. Dat is nodig in verband met de aardbevingen. Het gaat om huur- en koopwoningen. De bewoners verhuizen daarom naar tijdelijke woningen. De tijdelijke woningen komen op verschillende plekken:

  • Nijverheidsweg. Hier staan 29 tijdelijke woningen. Ze blijven maximaal 7 jaar staan. De eerste bewoners van de Wilgenhof/Wilgenbos verhuisden er in de zomer naartoe. We gebruiken de woningen ook voor andere versterkingsprojecten. De woningen zijn gebouwd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.
  • Hoek Treubweg en Heerdweg aan de zuidoostkant van het dorp. Hier is ruimte voor ongeveer 50 tijdelijke woningen. 
  • Ambachtsschoolstraat. Hier zijn 5 tijdelijke woningen geplaatst voor woningen die Bedrijfsbureau BI gaat versterken.

Bouw tijdelijke woningen Treubweg stilgelegd

Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning die de gemeente had verleend voor 50 tijdelijke woningen aan de Treubweg. De rechter heeft daarop besloten om de bouw eerst stil te leggen. De gemeente moet de vergunningaanvraag opnieuw behandelen met een uitgebreide procedure. Lees meer.

Sloop en nieuwbouw 91 woningen in de wijk Menkema

Aan Aak, Snik en Tjalk in de wijk Menkema gaan we 91 woningen slopen en nieuw terugbouwen. We verwachten dat de nieuwe wijk in 2026 klaar is. Tegelijk gaan we de leefomgeving vernieuwen en verduurzamen. Hierbij betrekken we de bewoners en omwonenden op verschillende manieren.

Nieuwsbrief

In de eerste Nieuwsbrief Versterkingsopgave wijk Menkema lees je meer over de werkzaamheden en de planning.

Presentaties voor bewoners

Op 20 en 21 september 2022 waren er presentaties voor bewoners en omwonenden. Bekijk de presentaties.

Nieuw pand voor beschermd wonen

In Uithuizen wordt een nieuwe zorginstelling gebouwd voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Niet-aardbevingsbestendige zorgpanden worden gesloopt. De nieuwe zorginstelling wordt een combinatie van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening. Zorginstellingen Cosis, Lentis en Noorderzorg werken hierin samen. De mogelijkheden naar dagbesteding in Uithuizen worden nog onderzocht.

Cosis, Lentis en Noorderzorg werken samen met woningcorporatie Woonzorg Nederland en de gemeente. De eerste stappen zijn gezet. De keuze voor de plek en het schetsplan volgen.

Hunsingoheerd

Het woonzorgpand Hunsingoheerd moet bouwkundig worden versterkt. Nationaal Coördinator Groningen werkt aan het versterkingsplan. Daarna gaan team woonzorgpand Hunsingoheerd, NCG en gemeente samen het plan uitwerken en inwoners en omwonenden informeren.

Het Hogeland College

Voor Het Hogeland College in Uithuizen staat een bouwkundige versterking gepland. Door de grootte van het gebouw gebeurt dit in delen. De praktijkhal wordt als eerste aangepakt. Het gedeelte met de leslokalen is in 1962 gebouwd. Met de school kijken we of een combinatie van gedeeltelijke versterking en nieuwbouw haalbaar is. De uitvoering is gepland in 2023. De kinderen moeten tijdens de bouwperiode naar een tijdelijke school.

Sporthal De Mencke

Sporthal De Mencke in Uithuizen moet bouwkundig versterkt worden. Dat gaan we zoveel mogelijk in de vakantieperiodes doen.

Nieuwe School Uithuizen (NSU)

Basisscholen De Schelp, Willem-Alexander en Brunwerd zijn samengegaan in één nieuwe brede school: NSU. Deze school is aardbevingsbestendig en duurzaam gebouwd. In 2019 zijn ongeveer 450 leerlingen verhuisd naar deze nieuwe brede school. De school is een BENG: Bijna energieneutraal gebouw.

Meer informatie