Versterking Uithuizen

In Uithuizen werken we aan versterking van woningen en andere gebouwen.

Versterking 350 woningen

In Uithuizen gaan we ruim 350 woningen versterken. Dat is nodig in verband met de aardbevingen. Het gaat om huur- en koopwoningen. De bewoners verhuizen daarom naar tijdelijke woningen. De tijdelijke woningen komen op verschillende plekken:

  • Nijverheidsweg. Op 29 juli 2022 worden hier 29 tijdelijke woningen opgeleverd. Ze blijven maximaal 7 jaar staan. De eerste bewoners van de Wilgenhof/Wilgenbos verhuizen er in de zomer naartoe. Daarna gebruiken we de woningen ook voor andere versterkingsprojecten. De woningen zijn gebouwd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.
  • Hoek Treubweg en Heerdweg aan de zuidoostkant van het dorp. Hier is ruimte voor ongeveer 50 tijdelijke woningen. Hierover overleggen we nu met comité wisselwerking.
  • Ambachtsschoolstraat. Hier zijn 5 tijdelijke woningen geplaatst voor woningen die Bedrijfsbureau BI gaat versterken.

In Uithuizen Noord bouwen we een compleet nieuwe wijk. Lees meer.

Nieuw pand voor beschermd wonen

In Uithuizen wordt een nieuwe zorginstelling gebouwd voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Niet-aardbevingsbestendige zorgpanden worden gesloopt. De nieuwe zorginstelling wordt een combinatie van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening. Zorginstellingen Cosis, Lentis en Noorderzorg werken hierin samen. De mogelijkheden naar dagbesteding in Uithuizen worden nog onderzocht.

Cosis, Lentis en Noorderzorg werken samen met woningcorporatie Woonzorg Nederland en de gemeente. De eerste stappen zijn gezet. De keuze voor de plek en het schetsplan volgen.

Hunsingoheerd

Het woonzorgpand Hunsingoheerd moet bouwkundig worden versterkt. Nationaal Coördinator Groningen werkt aan het versterkingsplan. Daarna gaan team woonzorgpand Hunsingoheerd, NCG en gemeente samen het plan uitwerken en inwoners en omwonenden informeren.

Het Hogeland College

Voor Het Hogeland College in Uithuizen staat een bouwkundige versterking gepland. Door de grootte van het gebouw gebeurt dit in delen. De praktijkhal wordt als eerste aangepakt. Het gedeelte met de leslokalen is in 1962 gebouwd. Met de school kijken we of een combinatie van gedeeltelijke versterking en nieuwbouw haalbaar is. De uitvoering begint waarschijnlijk midden 2022. De kinderen moeten tijdens de bouwperiode naar een tijdelijke school.

Sporthal De Mencke

Sporthal De Mencke in Uithuizen moet bouwkundig versterkt worden. Dat gaan we zoveel mogelijk in de vakantieperiodes doen.

Nieuwe School Uithuizen (NSU)

Basisscholen De Schelp, Willem-Alexander en Brunwerd zijn samengegaan in één nieuwe brede school: NSU. Deze school is aardbevingsbestendig en duurzaam gebouwd. In 2019 zijn ongeveer 450 leerlingen verhuisd naar deze nieuwe brede school. De school is een BENG: Bijna energieneutraal gebouw.

Meer informatie