Waterwereld Bedum kopersinformatie

In Waterwereld zijn 7 bouwkavels voor vrijstaande woningen te koop. Alle kavels zijn in optie of verkocht.

Kavels Waterwereld Bedum

Klik of tik op de kavel voor meer informatie

Kavels Waterwereld Bedum (lijstweergave)

Klik of tik op een kavel voor meer informatie

Nummer kavel 331

Verkocht

Nummer kavel 527

Verkocht onder voorbehoud

Nummer kavel 526

Verkocht onder voorbehoud

Nummer kavel 532

Verkocht onder voorbehoud

Nummer kavel 535

Verkocht

Nummer kavel 544

Verkocht

Nummer kavel 549

Verkocht

Gebied kavel 331

Verkocht

Gebied kavel 526

Verkocht onder voorbehoud

Gebied kavel 527

Verkocht onder voorbehoud

Gebied kavel 532

Verkocht onder voorbehoud

Gebied kavel 535

Verkocht

Gebied kavel 544

Verkocht

Gebied kavel 549

Verkocht

Voorwaarden

 • De afmetingen van de kavels staan vast zoals vermeld op de kaveltekening (pdf, 519 kb). Het is niet mogelijk om kavels samen te voegen.
 • Per kavel mag je maximaal 1 vrijstaande woning bouwen.
 • Er geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaren. Dat betekent dat we de kavels alleen aan particulieren verkopen. Dus bijvoorbeeld niet aan aannemers, projectontwikkelaars of investeerders.
 • Verder gelden voor deze kavels:

Opties

Doel en duur optie

De optie begint te lopen vanaf het moment dat de kavel is toegewezen. De optieperiode duurt 3 maanden. In die tijd kan je de financiering regelen en een omgevingsvergunning aanvragen. Als het nodig is kan je na de eerste optieperiode een nieuwe optie nemen. Per optie zijn de kosten €250,- exclusief btw. Bij aankoop van de kavel trekken we deze kosten af van de verkoopprijs. Let op: als je afziet van de koop krijg je het optiegeld niet terug.

Opties die niet tot een koopovereenkomst leiden

Komen er kavels vrij omdat de optienemer de kavel toch niet koopt? Dan verloten we die opnieuw onder alle eerdere belangstellenden. Hierbij houden we geen rekening met eerder opgegeven voorkeuren.

Kopen

Koopovereenkomst

 • Is de optieperiode voorbij en wil je de kavel kopen? Dan stelt de gemeente een koopovereenkomst op. Bekijk een voorbeeld van een koopovereenkomst.
 • Je krijgt 3 exemplaren van de koopovereenkomst. Zet op alle 3 overeenkomsten je handtekening en stuur ze binnen 2 weken na ontvangst terug naar de gemeente. Daarna ondertekent de gemeente de overeenkomsten. Je krijgt 1 volledig ondertekende koopovereenkomst van de gemeente terug. Daarmee is de koop definitief.
 • Kies vóór de ondertekening van de koopovereenkomst zelf een notaris en geef opdracht om de akte van levering op te stellen. De gemeente stuurt de door beide partijen getekende koopovereenkomst naar de gekozen notaris.

Na ondertekening van de koopovereenkomst

 • Bij het nemen van een optie heb je een optievergoeding betaald. Dit bedrag trekken we af van de verkoopprijs.
 • Je kunt de eigendomsoverdracht uitstellen met 3 maanden onder voorbehoud dat je de benodigde vergunningen en financiering krijgt. Dat kost € 1.000,- inclusief btw. Daarna kun je nog 1 keer uitstellen met 3 maanden, maar nu zonder voorbehouden. Hiervoor betaal je € 500,- inclusief btw. De kosten voor uitstel van eigendomsoverdracht krijg je niet terug. Ze zijn een vergoeding voor rente- en beheerkosten voor de gemeente.

Bouwen

Omgevingsvergunning

 • Voor het bouwen heb je een omgevingsvergunning nodig. Als de aanvraag compleet is dan duurt de behandeling maximaal 8 weken. 
 • Laat je plan gratis door de gemeente beoordelen voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt. Wij kijken dan of het past bij het bestemmingsplan en de welstandseisen. Dat kan je geld en moeite besparen. Meer over vooraf beoordelen van bouwplannen.
 • De aanvraag voor een beoordeling vooraf en voor de omgevingsvergunning kun je het beste in overleg met professionele bedrijven of tekenbureaus doen. Die weten wat nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Bouwregels

Bekijk de samenvatting van de bouwregels per kavel op de kavelkaart. Verder zijn de volgende 2 documenten belangrijk als je gaat bouwen:

 • Bestemmingsplan Ter laan 4. Daarin staat wat er in een gebied mag gebeuren. De kavels hebben een woonbestemming.
 • Bij het bestemmingsplan vindt je bij Documenten een toelichting. In de bijlagen bij deze toelichting staan de regels voor beeldkwaliteit openbare ruimte en voor bebouwing. Daarin lees je aan welke bouweisen je huis moet voldoen.

Groen

We willen zoveel mogelijk gelijkheid in materialen en kleuren. Het groene karakter van het gebied willen we graag bewaren. Daarom staan in het hele plan beukenhagen op de erfafscheidingen aan de straatkant. De gemeente stelt de beukenhagen beschikbaar en zal ze aanplanten. De koper moet de beukenhaag in stand houden.

Parkeren

Elke kavel heeft 1 enkele inrit. Het plaatsen van de inrit gaat in overleg met de gemeente. Er geldt bijvoorbeeld een maximale breedte. Parkeren mag alleen op eigen terrein.

Aansluiting van de huisriolering op het gemeenteriool

Aansluiting op het gemeenteriool is voor rekening van de koper. De gemeente legt aansluitpunten aan tot op de perceelgrens. Het rioolsysteem is een zogenaamd gescheiden systeem. Dat wil zeggen dat hemelwater en huishoudelijk water gescheiden worden afgevoerd. Er zijn dus 2 aansluitpunten. 

In artikel 3.3. van de Algemene verkoopvoorwaarden staat dat de gemeente en nutsbedrijven het recht houden om bijvoorbeeld kabels of leidingen aan te leggen, te onderhouden of te vernieuwen (opstalrecht). Deze afspraak geldt later ook voor nieuwe eigenaren.

Aansluiting overige nutsvoorzieningen

Kijk voor informatie over aanvragen aansluiting elektra, water, kabel en telefonie op www.mijnaansluiting.nl. Daar staan ook verschillende informatienummers waar je terecht kunt met vragen.

Uitzetten woning en aangeven vloerpeil

De gemeente geeft het vloerpeil aan in overleg met de koper of de aannemer. De koper of aannemer blijft verantwoordelijk voor de gevolgen voor de grondbalans. Voor vragen kun je terecht bij de gemeente.

Aanwijzen grenzen bouwkavel

De gemeente geeft de grenzen aan van de kavel. Deze geven we voorafgaand aan de aktepassering door aan het Kadaster. Daarna stelt het Kadaster de grenzen vast op kosten van de koper. Bij de notariële overdracht worden deze kosten verrekend. De grenzen worden aangegeven door piketpaaltjes. Deze piketpaaltjes worden in de grond gezet. Het komt voor dat de piketpaaltjes na het vaststellen van de grenzen verdwijnen. Hou er rekening mee dat de grenzen dan alleen nog bepaald kunnen worden met een grensreconstructie door het Kadaster. De kosten hiervan zijn voor de koper. Wij raden kopers aan de piketpaaltjes te vervangen voor bijvoorbeeld hekpalen.

Kosten

De volgende kosten komen nog bovenop de kavelprijs:

Kosten omgevingsvergunning

De prijs van de omgevingsvergunning hangt af van de activiteiten waarvoor je een vergunning aanvraagt. Voor bouwen betaal je bijvoorbeeld een startbedrag, plus een percentage van de bouwkosten. In de legesverordening staan de exacte bedragen.

Kosten kadastrale uitmeting

Zie Aanwijzen bouwkavel.

Kosten notaris

De notariskosten voor het opmaken en passeren van de akte van levering zijn voor rekening van de koper. Informatie over die kosten kun je opvragen bij de notaris.

Verdere kosten

 • financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek);
 • zogenaamde bouwrente die de aannemer in rekening kan brengen;
 • kosten voor het verlengen van de optie op een bouwkavel;
 • kosten voor het verlengen van de notariële overdracht van de bouwkavel;
 • aanneemsom van de te bouwen woning;
 • sonderingskosten voor het bepalen van de fundering;
 • kosten architect;
 • kosten van verhuizing en inrichting;
 • kosten tuinaanleg.

Vragen?

Bel ons bij vragen: 088 - 345 88 88. Of stuur een e-mail naar gemeente@hethogeland.nl.

In bijzondere gevallen mag het college van burgemeester en wethouders afwijken van deze kopersinformatie. Als deze kopersinformatie geen uitkomst biedt dan beslist het college van burgemeester en wethouders.