Eemshaven+

De dorpen rondom de Eemshaven groeien mee met de Eemshaven. Het Hogeland maakt plannen. Dat doen we samen met de dorpsbewoners in het programma Eemshaven+.

Eemshaven+

De Eemshaven groeit als centrum in de productie van duurzame energie. Ook wordt het belangrijk in de waterstofeconomie en de overgang naar duurzame energie in Noord-Nederland. De eerste stap is gezet door de keuze voor uitbreiding met de Oostpolder. Verder kijkend verwachten we dat de Eemshaven al in 2030 dé energiepoort van Nederland is. En in 2050 een van de energiepoorten van Europa. De groei van de Eemshaven maakt dat we verstandige ruimtelijke keuzes moeten maken. Want de gevolgen voor de ruimte in en rond de Eemshaven zijn groot. Het programma Eemshaven+ is er om er voor te zorgen dat de groei van de Eemshaven een positieve invloed heeft op de omgeving. De gemeente gaat hier samen met de omliggende dorpen aan werken.

Doelen

Wat willen we bereiken met Eemshaven+? Lees meer over onze doelen bij Toekomstbeeld.

Dorpen rond Eemshaven

De groei van de Eemshaven heeft grote gevolgen voor de ruimte in de Eemshaven. En vooral voor de ruimte eromheen. Daarom gaan we actief samenwerken om de Eemshaven en de omgeving tegelijk te ontwikkelen. Met omwonenden, buurgemeenten, provincie en directe belanghebbenden in het gebied. Zo brengt de Eemshaven niet alleen economische groei en nieuwe banen, maar ook nieuwe woningen, betere voorzieningen en meer recreatie. Zodat er dorpen blijven waar mensen graag willen wonen en waar ze trots op kunnen zijn.

Werkwijze

Dorpen kunnen alleen meegroeien met de Eemshaven bij een goed contact tussen de gemeente en de dorpen. Daar zijn we eind 2023 al mee begonnen. Want het Rijk kondigde midden 2023 aan 50 miljoen euro voor Het Hogeland beschikbaar te stellen in 2024. Dat zijn zogenaamde PAWOZ-gelden (Programma Aanlanding Wind Op Zee). Bij de Eemshaven wordt windenergie van zee naar land gebracht. Dit heeft grote gevolgen voor de omliggende dorpen. Daarom stelt het Rijk 50 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld kunnen we de leefbaarheid van de dorpen verbeteren. Dorpen mogen hiervoor zelf plannen indienen.

Plannen

Voor molen Goliath, Heuvelderij, ’t Lage van de Weg, Oosteinde, Oosternieland, Oudeschip, Uithuizen en Uithuizermeeden zijn al plannen ingediend. Bekijk de ingediende plannen.

En nu?

Tot en met 15 februari 2024 kon iedereen nog nieuwe plannen indienen. Nu zet Adviesbureau Antea de kosten van alle nieuwe plannen op een rijtje en maakt een inschatting van de haalbaarheid. Nieuwe plannen die haalbaar zijn voegen we toe aan de lijst met al bestaande plannen. Daarna kiezen we welke plannen naar het ministerie worden gestuurd. Die keuzes maken de gemeente en dorpsbelangen samen. In maart is duidelijk welke definitieve lijst met plannen wordt ingediend bij de minister.  

Online leestafel

Programmacontract

De doelen en plannen voor het programma Eemshaven+ staan in een programmacontract. Hierin lees je op welke manier de gemeente de plannen wil realiseren. Download het programmacontract (pdf, 11,9 mb). Of lees het direct op een webpagina.