Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie 'Roemte voor Het Hogeland' staat wat wij belangrijk vinden voor onze leefomgeving. Je leest erin hoe we jouw buurt willen verbeteren. En wat we juist willen beschermen en bewaren. We hebben de Omgevingsvisie gemaakt samen met inwoners, ondernemers en anderen die ermee te maken hebben.

Over de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie gaat over het toekomstbeeld van Het Hogeland. En hoe we dat toekomstbeeld willen bereiken. Bijvoorbeeld hoe onze gemeente eruit ziet, hoe schoon de lucht is, welke bedrijven er zijn, hoe we omgaan met landbouw, winkels en duurzaamheid en dingen als veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Daarbij maken we verschil tussen gebieden. Want de Waddenkust is anders dan het zuidelijk deel grenzend aan de stad Groningen. En in kleine dorpen zijn er andere opgaven dan in grote dorpen.

De Omgevingsvisie is handig als je:

Omgevingsvisie 'Roemte voor Het Hogeland'

In de Omgevingsvisie 'Roemte voor Het Hogeland' bepalen toekomstbeeld, ambities en kompassen voor de verschillende gebieden de mogelijkheden voor nieuwe plannen in onze gemeente.


Volledige versie

Op deze webpagina staan de belangrijkste onderdelen van de Omgevingsvisie. In het landelijke omgevingsloket kun je de volledige Omgevingsvisie bekijken. Heb je vragen over de Omgevingsvisie? Bel of mail ons dan.