Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden voor onze leefomgeving. Je leest erin hoe we jouw buurt willen verbeteren. En wat we juist willen beschermen en bewaren.

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie vertelt hoe we kijken naar onze leefomgeving. Bijvoorbeeld hoe onze gemeente eruit ziet, hoe schoon de lucht is en welke bedrijven er zijn. En hoe we omgaan met bijvoorbeeld landbouw, winkelaanbod en duurzaamheid. Ook kijken we naar dingen als veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. De Omgevingsvisie laat zien hoe we onze gemeente in de toekomst nog mooier kunnen maken om in te wonen, te werken en te verblijven. Met ambities maken we scherp hoe we dat toekomstbeeld willen bereiken. Daarbij maken we verschil tussen gebieden. Want de Waddenkust is anders dan het zuidelijk deel grenzend aan de stad Groningen. En in kleine dorpen zijn er andere opgaven dan in grote dorpen. Bij het maken van de omgevingsvisie hebben we volop samengewerkt met inwoners, ondernemers en anderen die ermee te maken hebben.

Waarom een visie?

Zoals het nu lijkt gaat op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Daarin komen alle bestaande wetten en regels over de leefomgeving samen. Deze Omgevingsvisie hoort bij de nieuwe Omgevingswet en helpt ons om samen met  inwoners te werken aan onze leefomgeving. Het is een kompas voor de toekomst, waar we voor staan en waar we naar toe willen.

Wat kan ik met deze visie?


De Omgevingsvisie

Dit is de Omgevingsvisie Het Hogeland. Daarin staat ons toekomstbeeld, onze ambities en de kompassen voor de verschillende gebieden in onze gemeente. Samen bepalen ze de mogelijkheden voor nieuwe plannen in onze gemeente.


Wat vind jij?

Vanaf donderdag 9 juni 2022 tot donderdag 21 juli 2022 kun je reageren op de Omgevingsvisie. Dat doe je door een zienswijze te geven. Stuur je schriftelijke zienswijze naar gemeente Het Hogeland, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Per e-mail kun je geen zienswijze geven. Benoem in je zienswijze in ieder geval:

  1. het onderwerp: zienswijze ontwerp omgevingsvisie Het Hogeland
  2. waarom je een zienswijze indient
  3. de datum
  4. je naam, adres en handtekening

Je kunt ook in een persoonlijk gesprek je zienswijze geven. Daarvoor moet je eerst een afspraak maken via 088 - 345 88 88. Bel op tijd, in elk geval voor 7 juli 2022.

Wij verzamelen alle reacties in een zogenaamde zienswijzennota. Daarin vermelden we hoe we met de ingebrachte zienswijzen omgaan. Misschien passen we de visie nog aan. Daarna beslist de gemeenteraad over de Omgevingsvisie en de zienswijzennota,

De hele Omgevingsvisie staat als download op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van 9 juni 2022 tot 21 juli 2022 ligt het ook in het gemeentehuis in Winsum om in te kijken.