Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie 'Roemte voor Het Hogeland' staat wat wij met elkaar belangrijk vinden voor onze leefomgeving. Je leest erin hoe we jouw buurt willen verbeteren. En wat we juist willen beschermen en bewaren.

Over de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie gaat over het toekomstbeeld van de gemeente. En hoe we dat toekomstbeeld willen bereiken. Daarbij maken we verschil tussen gebieden. Want de Waddenkust is anders dan het zuidelijk deel grenzend aan de stad Groningen. En in kleine dorpen zijn er andere opgaven dan in grote dorpen. We hebben de Omgevingsvisie gemaakt samen met inwoners, ondernemers en anderen die ermee te maken hebben. Het is een kompas voor de toekomst, waar we voor staan en waar we naar toe willen. Bijvoorbeeld:

  • hoe onze gemeente eruit ziet
  • hoe schoon de lucht is
  • welke bedrijven er zijn
  • hoe we omgaan met bijvoorbeeld landbouw, winkelaanbod en duurzaamheid
  • en met dingen als veiligheid, leefbaarheid en gezondheid.

De Omgevingsvisie hoort bij de nieuwe Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 geldt. Daarin komen alle bestaande wetten en regels over de leefomgeving samen.

Wat kan ik met de Omgevingsvisie?


De Omgevingsvisie

Dit is de Omgevingsvisie 'Roemte voor Het Hogeland'. Daarin staat ons toekomstbeeld, onze ambities en de kompassen voor de verschillende gebieden in onze gemeente. Samen bepalen ze de mogelijkheden voor nieuwe plannen in onze gemeente.


Volledige versie

Op deze webpagina staan de belangrijkste onderdelen van de Omgevingsvisie. De volledige Omgevingsvisie staat op ruimtelijkeplannen.nl. Heb je vragen over de Omgevingsvisie? Bel of mail ons dan.