Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie 'Roemte voor Het Hogeland' staat wat wij met elkaar belangrijk vinden voor onze leefomgeving. Je leest erin hoe we jouw buurt willen verbeteren. En wat we juist willen beschermen en bewaren.

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie gaat over het toekomstbeeld van de gemeente. En hoe we dat toekomstbeeld willen bereiken. Daarbij maken we verschil tussen gebieden. Want de Waddenkust is anders dan het zuidelijk deel grenzend aan de stad Groningen. En in kleine dorpen zijn er andere opgaven dan in grote dorpen. Bij het maken van de Omgevingsvisie hebben we samengewerkt met inwoners, ondernemers en anderen die ermee te maken hebben. De Omgevingsvisie hoort bij de nieuwe Omgevingswet die vanaf 1 juli 2023 geldt. Daarin komen alle bestaande wetten en regels over de leefomgeving samen. De Omgevingsvisie helpt ons om te werken aan onze leefomgeving. Het is een kompas voor de toekomst, waar we voor staan en waar we naar toe willen. Het laat zien hoe we onze gemeente nog mooier kunnen maken om in te wonen, te werken en te verblijven. Bijvoorbeeld:

  • hoe onze gemeente eruit ziet
  • hoe schoon de lucht is
  • welke bedrijven er zijn
  • hoe we omgaan met bijvoorbeeld landbouw, winkelaanbod en duurzaamheid
  • en met dingen als veiligheid, leefbaarheid en gezondheid.

 

Wat kan ik met deze visie?


De Omgevingsvisie

Dit is de Omgevingsvisie 'Roemte voor Het Hogeland'. Daarin staat ons toekomstbeeld, onze ambities en de kompassen voor de verschillende gebieden in onze gemeente. Samen bepalen ze de mogelijkheden voor nieuwe plannen in onze gemeente.


Download

De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie 'Roemte voor Het Hogeland' op 16 november 2022 vastgesteld. Bij de raadstukken (agendapunt C.12)  kun je een pdf van de hele Omgevingsvisie downloaden.