Kompas per gebied

We zijn een gemeente vol verschillen. We koesteren die verschillen, houden er aan vast en bouwen er op verder. Daarom hebben we per gebied een kompas gemaakt. Daarin staat wat we van waarde vinden in het gebied en wat we graag behouden. En waar we op inzetten en hoe we dat willen doen. We nodigen jou graag uit om plannen te maken die het gebied nog mooier maken om in te wonen, te werken en te verblijven! Het kompas voor jouw gebied kan je daarbij helpen.

De 3 gebieden

We hebben de gemeente verdeeld in 3 gebieden. Deze gebieden hebben we gekozen omdat ze hetzelfde karakter en dezelfde bijzondere eigenschappen hebben. De gebiedsgrenzen zijn niet hard. We leveren bij ieder plan maatwerk en kijken zo nodig over de gebiedsgrenzen heen. De gebieden zijn:

  1. Wad een kust! – de Waddenzee, onze kustlijn, kustpolders en de havens;
  2. Wereld van wierden – de oude wierdendorpen en het omringende landschap: van Ulrum tot Roodeschool;
  3. Groene hart bij de stad – de dorpen rond de stad Groningen, tussen Adorp en Bedum.

De 3 gebieden in Het Hogeland