Onkruid bestrijden

Wanneer u vindt dat de gemeente tekort schiet bij de onkruidbestrijding kunt u dat melden.

Melding

Geef in uw melding zo nauwkeurig mogelijk aan om welke locatie het gaat, bij voorkeur aangevuld met foto's (totaal max. 20 MB) die de situatie nog duidelijker maken.

Wat u moet weten

U ziet misschien meer onkruid op en langs de wegen en paden dan u gewend bent. Dat komt omdat we geen chemische middelen, zoals Roundup, meer gebruiken. Het tegengaan van onkruid op wegen en stoepen is daardoor een stuk lastiger en duurder geworden.

Hoe houden we onze stoepen, paden en wegen onkruidvrij?

We zetten tijdens het groeiseizoen een aannemer in om de stoepen te behandelen. Zij branden het onkruid weg of bestrijden het onkruid met borstels. Om de bestrating en goten te behandelen gebruiken we onze eigen veegwagens. Het behandelen van goten en parkeerterreinen is soms lastig, omdat er auto’s staan geparkeerd.

Onderhoudsniveau

We streven onderhoudsniveau B (afbeelding) na: "Matig schoon: Het is nog niet storend vuil door onkruid. Hier en daar is er een plek met klein onkruid, vooral rond obstakels en langs muren." Onkruidbestrijding door de gemeente geldt alleen voor verhardingen (steen, tegel). Dus niet voor schelpenpaden, begraafplaatsen, gravel. 

Inhaalslag

In een aantal dorpen is sprake van achterstallig onderhoud. Samen met SG Groen Groep werken we dit dorp voor dorp weg. Dat doen we door het onkruid te borstelen en op te vegen. Moeilijk bereikbare hoeken en obstakels bestrijden we met een handmachine die voorzien is van heet water.  Later maken we met de 'heetwatertechniek' verschillende rondes om het onkruid opnieuw te bestrijden.

Wat kunt u zelf doen?

Alleen met elkaar kunnen we het onkruid tegengaan. U kunt ons helpen door zelf de stoepen, goten of parkeerterreinen langs uw huis en tuin onkruidvrij te houden. U mag hiervoor geen chemische middelen gebruiken. Ook het gebruik van (schoonmaak)azijn is schadelijk voor het milieu.