Zie je ergens dat beplanting voor onveilige situaties zorgt? Bijvoorbeeld overhangende takken of een te brede heg? Meld het dan aan de gemeente. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder dringende problemen nemen wij op in onze onderhoudsplanning.

Melden

Geef zo nauwkeurig mogelijk aan om welke plek het gaat. Stuur als het kan foto's mee (totaal maximaal 20 MB).

Bel voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren 088 - 345 88 88. Bij direct levensbedreigende situaties bel je 112.

Dit doen we met je melding

Gevaarlijke situaties lossen we zo snel mogelijk op. Voor minder dringende problemen geldt het volgende:

We onderhouden het groen in de dorpen op kwaliteitsniveau B (gemiddeld) en in de buitengebieden op kwaliteitsniveau C (laag). Alleen als het onderhoud niet aan het afgesproken kwaliteitsniveau voldoet nemen we de melding in behandeling. Dat lukt niet altijd in korte tijd. Soms komt dat door dingen waar we niets aan kunnen doen, zoals het weer. Lees meer over kwaliteitsniveaus.

Bomen op eigen terrein

Staat de boom of struik op eigen terrein? Dan is de eigenaar verantwoordelijk.