Zie je ergens een omgewaaide boom of loshangende takken? Geef het door aan de gemeente. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder dringende problemen nemen wij op in onze onderhoudsplanning.

Melden

Geef zo nauwkeurig mogelijk aan waar de boom of struik staat. Stuur als het kan foto's mee (totaal max. 20 MB).

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Bel voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren met 088 - 345 88 88. Bij direct levensbedreigende situaties bel je 112.

Meer informatie

Lees meer over onderhoud van bomen bij Openbaar groen.