Schade aan bomen of ander groen

Ziet u ergens een omgewaaide boom, of loshangende takken? Dan meldt u dit bij de gemeente. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

Wat u moet weten

Melding

Geef in uw melding zo nauwkeurig mogelijk aan om welke locatie het gaat, bij voorkeur aangevuld met foto's (totaal max. 20 MB).

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u met 088 - 345 88 88. Daarnaast kunt u voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom) natuurlijk ook bellen met 112.