Afvalstoffenheffing

Jaarlijks betaalt u afvalstoffenheffing. U ontvangt hiervoor eind februari een belastingaanslag voor het vastrecht.

Wat u moet weten

U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Het Hogeland woont of hier een woning heeft. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing onder meer voor het legen van grijze, groene en glascontainers, inzameling klein chemisch afval en het verwerken van het afval.

Vastrecht en Diftar

Voor inwoners van de oude gemeenten Winsum en De Marne bestaat de aanslag uit twee delen:

 • Het vastrecht, gebaseerd op het aantal personen in een huishouden.
 • Diftar, gebaseerd op het aantal ledigingen (De Marne) of het aantal ledigingen en het aantal kilo’s (Winsum).

Inwoners van de oude gemeenten Bedum en Eemsmond betalen alleen vastrecht.

Kosten 2020

Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente contracten met Omrin en de Milieudienst Groningen. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt met name bepaald door de kosten van deze afvalinzamelaars.       

Voormalige gemeente Bedum 2020

€ 224,16 per jaar per huishouden.

Voormalige gemeente Eemsmond 2020

€ 250,00 per jaar voor een 1-persoonshuishouden. € 322,00 per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

Voormalige gemeente De Marne 2020

 • € 130,68 per jaar per huishouden (met uitzondering van Natuurdorp Suyderoogh)
 • € 227,72 per jaar per huishouden in Natuurdorp Suyderoogh
 • € 4,36 per leging van een container restafval van 240 liter
 • € 3,41 per leging van een container GFT-afval van 240 liter
 • € 2,80 per leging van een container restafval van 120 liter
 • € 2,17 per leging van een container GFT-afval van 120 liter
 • € 1,01 per leging van een ondergrondse container

Voormalige gemeente Winsum 2020

 • € 120,00 per jaar per huishouden
 • € 1,00 per leging van een container restafval van 240 liter
 • € 1,00 per leging van een container GFT-afval van 240 liter
 • € 1,00 per leging van een container restafval van 120 liter
 • € 1,00 per leging van een container GFT-afval van 120 liter
 • € 0,20 per kilo ingezameld restafval
 • € 0,04 per kilo ingezameld GFT-afval

Betalen

 • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
 • Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel uw aanslagbiljet mee.

Verhuizing

 • Bent u in de loop van het belastingjaar in de gemeente Het Hogeland komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Het Hogeland woont.
 • Gaat u in de loop van het belastingjaar verhuizen naar een andere gemeente? Dan wordt de afvalstoffenheffing afgerekend tot en met de maand van vertrek. Zodra u uw verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente waar u gaat wonen, ontvangt u van ons een bericht. Wanneer u teveel betaald heeft, wordt dit teruggestort op uw rekening. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend.
 • Verhuist u binnen de gemeentegrenzen van Het Hogeland? Dan ontvangt u alleen bericht over uw afvalstoffenheffing als er iets voor u verandert.

Meer informatie

Mail uw vragen over de aanslag, betaling en kwijtschelding naar belastingen@hethogeland.nl. Vermeld in uw e-mail naam, adres en aanslagnummer.