Elk jaar betaal je afvalstoffenheffing. Naast een vast bedrag betaal je ook voor elke kilo restafval en voor het ophalen ervan. Voor het vaste bedrag krijg je elk jaar rond februari een rekening. Voor de kilo's en het ophalen krijg je 3 keer per jaar een rekening.

Wat je moet weten

Je betaalt afvalstoffenheffing als je in de gemeente woont of hier een woning hebt. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing om al het afval van inwoners te verzamelen en te verwerken.

Kosten

Je betaalt elk jaar een vast bedrag voor 1 grijze en 1 groene container. Dit heet vastrecht. Ook betaal je voor elke kilo restafval en telkens als het wordt opgehaald. Dit heet diftar+. Wil je weten hoeveel diftar+ je ongeveer gaat betalen? Bekijk dan het opgehaalde aantal kilo's afval per maand voor jouw adres.

Verzamelcontainers

  • Met toegangspasje: € 173,76 per jaar en € 2,08 voor elke klik of vuilniszak
  • Zonder toegangspasje: € 260,61 per jaar

Grofvuil of snoeihout laten ophalen

  • 1 m3 of minder: € 45,81
  • Tussen 1 en 2 m3: € 81,44

Betalen

Je kunt je aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.

Wil je de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel je aanslagbiljet mee.

Verhuizen

Ben je in de loop van het belastingjaar in de gemeente komen wonen? Dan krijg je een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat je in Het Hogeland woont.

Ga je in de loop van het belastingjaar verhuizen naar een andere gemeente? Dan betaal je tot en met de maand van vertrek. Je krijgt bericht van ons zodra je de verhuizing bij de nieuwe gemeente hebt doorgegeven. Teveel betaalde belasting storten we terug op jouw rekening. We gaan hierbij uit van de inschrijfdatum bij de nieuwe gemeente.

Verhuis je binnen Het Hogeland? Dan krijg je alleen bericht over uw afvalstoffenheffing als er iets voor jou verandert.

Meer informatie

Mail je vragen over de aanslag, betaling en kwijtschelding naar belastingen@hethogeland.nl. Vermeld in jouw e-mail je naam, adres en aanslagnummer.