Afvalstoffenheffing

Jaarlijks betaalt u afvalstoffenheffing. U ontvangt hiervoor eind februari een belastingaanslag voor het vastrecht.

Wat u moet weten

U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Het Hogeland woont of hier een woning heeft. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing onder meer voor het legen van grijze, groene en glascontainers, inzameling klein chemisch afval en het verwerken van het afval.

Vastrecht en Diftar+

De aanslag bestaat vanaf 2021 uit twee delen: het vastrecht – een vast bedrag – en Diftar+. Dit bedrag verschilt per huishouden en is gebaseerd op het aantal keren dat de grijze container is geleegd en het aantal kilo’s restafval dat daarbij is opgehaald.

Tarieven 2021

Heringedeelde gemeenten zoals Het Hogeland moeten ervoor zorgen dat de tarieven voor afvalinzameling en -verwerking binnen twee jaar gelijk zijn. Daarvoor is één afvalinzamelingssysteem nodig. In onze gemeente is gekozen voor Diftar+. Dus voor betalen per kilo restafval en per keer dat de grijze container wordt geleegd.

Met Diftar+ betalen inwoners een deel vaste kosten en een deel variabele kosten. Het variabele deel is afhankelijk van de hoeveelheid afval die iemand aanbiedt. Zo hoopt de gemeente inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden. In het Hogeland wordt nu per inwoner en per jaar zo’n 200 kilogram restafval verzameld. Dat aantal wil de gemeente reduceren. Het invoeren van een nieuw systeem en bijbehorende tarieven is daarin een eerste stap. 

Grijze en groene container

 • € 167,67 per jaar voor 1 grijze en 1 groene container
 • € 65,- per jaar voor elke extra grijze of groene container
 • € 0,26 per kilo restafval
 • € 2,- per keer dat we de grijze container ophalen

Verzamelcontainers

 • Met toegangspasje: € 167,67 per jaar en € 2,- voor elke klik of vuilniszak
 • Zonder toegangspasje: € 271,67 per jaar

Grofvuil of snoeihout laten ophalen

€ 45,- voor de 1e m3. Daarna € 35,- voor elke m3.

Betalen

 • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
 • Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel uw aanslagbiljet mee.

Verhuizing

 • Bent u in de loop van het belastingjaar in de gemeente Het Hogeland komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Het Hogeland woont.
 • Gaat u in de loop van het belastingjaar verhuizen naar een andere gemeente? Dan wordt de afvalstoffenheffing afgerekend tot en met de maand van vertrek. Zodra u uw verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente waar u gaat wonen, ontvangt u van ons een bericht. Wanneer u teveel betaald heeft, wordt dit teruggestort op uw rekening. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend.
 • Verhuist u binnen de gemeentegrenzen van Het Hogeland? Dan ontvangt u alleen bericht over uw afvalstoffenheffing als er iets voor u verandert.

Meer informatie

Op de pagina Meer doen met minder afval vindt u meer informatie over de afvalinzameling vanaf 2021.

Mail uw vragen over de aanslag, betaling en kwijtschelding naar belastingen@hethogeland.nl. Vermeld in uw e-mail naam, adres en aanslagnummer.