Afvalstoffenheffing

Elk jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Naast een vast bedrag betaalt u ook voor elke kilo restafval en voor het ophalen ervan. Voor het vaste bedrag krijgt u elk jaar rond februari een rekening. Voor de kilo's en het ophalen krijgt u 3x per jaar een rekening.

Wat u moet weten

U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente woont of hier een woning heeft. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing om al het afval van inwoners te verzamelen en te verwerken.

Kosten

U betaalt elk jaar een vast bedrag voor 1 grijze en 1 groene container. Dit heet vastrecht. Ook betaalt u voor elke kilo restafval en telkens als het wordt opgehaald. Dit heet diftar+. Wilt u weten hoeveel diftar+ u ongeveer gaat betalen? Bekijk dan het opgehaalde aantal kilo's afval per maand voor uw adres.

Grijze en groene container

  • € 170,69 per jaar voor 1 grijze en 1 groene container
  • € 66,17 per jaar voor elke extra grijze of groene container
  • € 0,26 per kilo restafval
  • € 2,04 per keer dat we de grijze container ophalen

Verzamelcontainers

  • Met toegangspasje: € 170,69 per jaar en € 2,04 voor elke klik of vuilniszak
  • Zonder toegangspasje: € 276,56 per jaar

Grofvuil of snoeihout laten ophalen

  • 1 m3 of minder: € 45,81
  • Tussen 1 en 2 m3: € 81,44

Betalen

U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.

Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel uw aanslagbiljet mee.

Verhuizen

Bent u in de loop van het belastingjaar in de gemeente komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Het Hogeland woont.

Gaat u in de loop van het belastingjaar verhuizen naar een andere gemeente? Dan betaalt u tot en met de maand van vertrek. U krijgt bericht van ons zodra u de verhuizing bij de nieuwe gemeente heeft doorgegeven. Teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening. We gaan hierbij uit van de inschrijfdatum bij de nieuwe gemeente.

Verhuist u binnen Het Hogeland? Dan krijgt u alleen bericht over uw afvalstoffenheffing als er iets voor u verandert.

Meer informatie

Mail uw vragen over de aanslag, betaling en kwijtschelding naar belastingen@hethogeland.nl. Vermeld in uw e-mail naam, adres en aanslagnummer.