Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, of u kiest voor automatische incasso. Hiermee geeft u toestemming om het bedrag in 1, 3 of 9 termijnen af te schrijven. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag. Het afschrijven gebeurt telkens aan het einde van de maand. Automatisch betalen loopt door totdat u het zelf stopzet.

Voor welke belastingen?

  • afvalstoffenheffing extra container
  • afvalstoffenheffing
  • forensenbelasting
  • onroerendezaakbelastingen
  • rioolheffing
  • roerende-zaakbelastingen.

Storno

Een storno is een automatische incasso die door de bank niet wordt uitgevoerd. Dit kan op uw initiatief of er staat bijvoorbeeld onvoldoende saldo op uw rekening. Als uw bank de automatische incasso 2 maanden achter elkaar niet kan uitvoeren, dan beÃĢindigt de gemeente de automatische incasso.