Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, of u kiest voor automatische incasso. Hiermee geeft u toestemming om het bedrag in 1, 3 of 9 termijnen af te schrijven. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag. Het afschrijven gebeurt telkens aan het einde van de maand.

Wat u moet weten

  • Had u een automatische incasso lopen bij een van de voormalige gemeenten? Dan blijft deze van kracht. U hoeft geen actie te ondernemen.
  • Automatisch betalen loopt door totdat u het zelf stopzet.

Voor welke belastingen?

  • afvalstoffenheffing extra container
  • afvalstoffenheffing
  • forensenbelasting
  • onroerendezaakbelastingen
  • rioolheffing
  • roerende-zaakbelastingen.

Internetbankieren? Let op rekeningnummer

Heeft u eerder betaald via internetbankieren? Pas dan nu eenmalig de naam en het rekeningnummer van de gemeente Het Hogeland in uw adresboek aan. Het bankrekeningnummer van de gemeente Het Hogeland voor belastingen is IBAN NL 12 BNGH 02851 76 161.

Storno

Een storno is een automatische incasso die door de bank niet wordt uitgevoerd. Dit kan op uw initiatief of er staat bijvoorbeeld onvoldoende saldo op uw rekening. Als uw bank de automatische incasso twee maanden achter elkaar niet kan uitvoeren, dan beÃĢindigt de gemeente de automatische incasso.