Je kunt de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, of je kiest voor automatische incasso. Hiermee geef je toestemming om het bedrag in 1, 3 of 9 termijnen af te schrijven. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag. Het afschrijven gebeurt telkens aan het einde van de maand. Automatisch betalen loopt door totdat je het zelf stopzet.

Voor welke belastingen?

  • afvalstoffenheffing extra container
  • afvalstoffenheffing
  • forensenbelasting
  • onroerendezaakbelastingen
  • rioolheffing
  • roerende-zaakbelastingen
  • diftar (kilo's grijze container of stortingen ondergrondse container)

Storno

Een storno is een automatische incasso die door de bank niet wordt uitgevoerd. Dit kan op jouw initiatief of er staat bijvoorbeeld onvoldoende saldo op je rekening. Als je bank de automatische incasso 2 maanden achter elkaar niet kan uitvoeren, dan beÃĢindigt de gemeente de automatische incasso.