Ben je het niet eens met de belastingaanslag of de WOZ-waarde? Bel ons dan eerst, want misschien klopt er iets niet. Komen we er aan de telefoon niet uit? Dan kun je een bezwaarschrift sturen.

Zo werkt het

 1. Wacht eerst totdat je een aanslagbiljet van ons hebt gekregen.
 2. Je bent het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde.
 3. In de volgende situaties kan je bezwaar maken:
  • De aanslag staat op jouw naam.
  • Je bent op een andere manier belanghebbende.
  • Je bent gemachtigd door de belanghebbende.
  • Het bezwaar gaat niet over de belastingtarieven.
 4. Bel ons eerst. Dit kan tot 3 weken na de datum op het aanslagbiljet.
 5. Wil je toch een bezwaar sturen? Doe dat dan binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet

Bezwaar maken

Je gebruikt daarvoor het bezwaarformulier. Stuur het ondertekend op naar onderstaand adres, Of geef het af bij een van de gemeentehuizen.

Gemeente Het Hogeland
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Maak zelf gratis bezwaar bij ons

Waarom? Jij kent jouw woning het beste. En daarom weet je precies waarom volgens jou de WOZ-waarde niet klopt. Ook heb je direct en persoonlijk contact met de gemeente. En je hebt meestal sneller uitspraak op je bezwaar. Dat is wel zo prettig.

Bezwaar maken via een bureau is daarom niet nodig. Ook voorkom je daarmee dat de hoge kosten daarvan worden doorberekend in de OZB-tarieven. 

Dit gaan we voor je doen

1.    Je krijgt zo snel mogelijk bericht dat we je bezwaar hebben ontvangen.
2.    Voor het einde van het jaar krijg je een brief waarin staat of je bezwaar is toegekend of afgewezen.
3.    Als blijkt dat de WOZ-waarde fout was, dan passen wij de WOZ-waarde én de aanslag OZB aan.
4.    Teveel betaalde belasting wordt met je verrekend.

Heb je vragen?

Bel dan met het algemene nummer. Onze medewerkers zitten klaar om je vragen te beantwoorden. Lukt dat niet direct? Dan belt iemand van team WOZ of belastingen je binnen 2 dagen terug. Je kunt ons ook mailen: