Als je het niet eens bent met de belastingaanslag of met de WOZ-waarde dan kun je ons bellen. Je kunt je bezwaar telefonisch kenbaar maken tot drie weken vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat. Wij proberen dan samen met je tot een oplossing te komen. Misschien klopt er iets niet. Bijvoorbeeld als de aanslag niet aan de juiste persoon is gericht. Of als de WOZ-waarde onjuist is. Je kunt dan bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Wat je moet weten

  • Je kunt pas bezwaar maken nadat je de belastingaanslag heb ontvangen.
  • Je kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op jouw naam staat. Of je bent op een andere manier belanghebbende. Of je bent gemachtigd door de belanghebbende.
  • Je kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven.
  • Je kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Bezwaar maken

Je gebruikt daarvoor het bezwaarformulier. Stuur het ondertekend op naar onderstaand adres of geef het af bij een van de gemeentehuizen.

Gemeente Het Hogeland
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Maak gratis bezwaar via de gemeente

  • Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. De voordelen van zelf bezwaar maken:  Je hebt rechtstreeks open en persoonlijk contact met de gemeente en je voorkomt hoge kosten die worden doorberekend in de OZB-tarieven. Ook ken je je woning het beste en weet je waarom volgens jou de WOZ-waarde niet juist is.

Afhandeling van je bezwaar

  • Je ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
  • Vervolgens krijg je voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente je bezwaar toekent of afwijst.
  • Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist was vastgesteld, dan passen wij de WOZ-waarde én de aanslag OZB aan.
  • Teveel betaalde belasting storten we terug op je rekening.