Kwijtschelding belasting gemeente

Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding vraagt u schriftelijk aan met het verkorte aanvraagformulier.

U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de belastingaanslag heeft ontvangen. Doe dat bij voorkeur binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet. Mogelijk controleren we uw gegevens bij derden zoals Rijksdienst voor het Wegverkeer, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of Belastingdienst.

Wat u moet weten

 • Bij de gemeente vraagt u kwijtschelding aan voor:
  • onroerende zaakbelasting
  • roerende zaakbelasting
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing (alleen voor de standaardset grijze en groene container, niet voor extra containers)
 • Kwijtschelding van de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het Noordelijk Belastingkantoor.
 • Wij gebruiken gegevens uit uw aanvraag om te kijken of u recht heeft op automatische kwijtschelding. Als u daar recht op heeft, dan hoeft u niet elk jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen.
 • Staat er op uw belastingaanslag een totaalbedrag van € 0,00, dan heeft u automatisch kwijtschelding gekregen. Dit staat op het aanslagbiljet vermeld.
 • Bent u eigenaar van een huis of pand, dan moet u een volledig aanvraagformulier invullen. U ontvangt een volledig formulier op aanvraag of wanneer uit het verkorte formulier blijkt dat u eigenaar bent.

Voorwaarden

 • U heeft een inkomen op bijstandsniveau of lager. Bekijk de kwijtscheldingsnormen per 1 januari 2020.
 • Het totale saldo op al uw bankrekeningen is niet meer dan de optelsom van:
  • 1 maand huur
  • 1 maand ziektekostenpremie
  • de maximale aanspraak kindgebonden budget van 1 maand en
  • het normbedrag dat voor uw huishouden geldt
 • U heeft uw belastingaanslag niet langer dan drie maanden geleden betaald.
 • Als u een motorvoertuig hebt: de waarde is niet meer dan € 2.269, tenzij deze om medische redenen of voor uw werk onmisbaar is.
 • U heeft niet meer dan 1 motorvoertuig op uw naam staan.
 • Als u een eigen woning hebt: de WOZ-waarde is niet hoger dan de verschuldigde hypotheek.

Meer informatie

Mail uw vragen naar de gemeente. Vermeld in uw e-mail naam, adres en aanslagnummer.