Heb je een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan heb je misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding vraag je aan via het Noordelijk Belastingkantoor.

Of doe eerst de checklist kwijtschelding. Zo weet of je het zin heeft om aan te vragen.

Waarvoor kwijtschelding

Als je kwijtschelding krijgt dan hoef je niet meer te betalen. Je kunt kwijtschelding krijgen van deze belastingen van gemeente en waterschap:

Gemeente

 • Onroerende zaakbelasting
 • Roerende zaakbelasting
 • Diftar
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing:
  • het vaste bedrag van € 169,42
  • het bedrag van de opgehaalde kilo's afval tot maximaal € 96,16

Waterschap

 • Zuiveringsheffing
 • Watersysteemheffing ingezetenen

Wanneer aanvragen

Heb je vorig jaar kwijtschelding gekregen? Dan controleren wij of je nog steeds recht hebt. In dat geval krijg je automatisch kwijtschelding en hoef je niet aan te vragen. Je krijgt hierover bericht van ons.

Als je niet automatisch kwijtschelding krijgt dan kun je het zelf aanvragen. Doe dat het liefst binnen 3 maanden na de datum van het aanslagbiljet.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over kwijtschelding bij het Noordelijk Belastingkantoor.