Kwijtschelding belasting gemeente

Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding vraagt u aan via het Noordelijk Belastingkantoor.

U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de belastingaanslag heeft ontvangen. Doe dat bij voorkeur binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

Gemeentelijke belastingen

- Onroerende zaakbelasting
- Roerende zaakbelasting
- Rioolheffing
- Afvalstoffenheffing (alleen voor de standaardset grijze en groene container, niet voor extra containers.

Heffingen van het waterschap

- Zuiveringsheffing
- Watersysteemheffing ingezetenen

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Voor het jaar 2020 gelden de volgende maximale bedragen:

  • Voormalige gemeente Bedum: volledig
  • Voormalige gemeente Eemsmond: volledig
  • Voormalige gemeente De Marne: vastrecht volledig, diftar maximaal € 97,04
  • Voormalige gemeente Winsum: vastrecht en diftar: maximaal € 295,00

Meer informatie

Voor meer informatie over kwijtschelding verwijzen we u naar het Noordelijk Belastingkantoor.