Kwijtschelding belasting gemeente

Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding vraagt u aan via het Noordelijk Belastingkantoor.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

Gemeentelijke belastingen

  • Onroerende zaakbelasting
  • Roerende zaakbelasting
  • Diftar
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing (alleen voor de standaardset grijze en groene container, niet voor extra containers.

Heffingen van het waterschap

  • Zuiveringsheffing
  • Watersysteemheffing ingezetenen

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Zoveel kwijtschelding kunt u maximaal krijgen:

  • Het vaste bedrag voor de containers: 100%
  • Het vaste bedrag voor verzamelcontainers zonder pasje of sleutel: 100%
  • Het bedrag van de opgehaalde kilo's afval: € 115,00

Wanneer aanvragen?

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen, controleert de gemeente via een gegevensvergelijking of u recht heeft op automatische kwijtschelding. Is dat het geval dan hoeft u geen aanvraag meer in te dienen. U ontvangt hierover bericht van de gemeente.

De geautomatiseerde toetsing vindt plaats door vergelijking van bestanden van de belastingdienst, de RDW en het UWV.

Als u niet automatisch kwijtschelding krijgt, kunt u zelf alsnog kwijtschelding aanvragen. Doe dat het liefst binnen 3 maanden na de datum van het aanslagbiljet.

Meer informatie

Voor meer informatie over kwijtschelding verwijzen we u naar het Noordelijk Belastingkantoor.