Heb je een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan heb je misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding vraag je aan via het Noordelijk Belastingkantoor.

Of doe eerst de checklist kwijtschelding. Zo weet of je het zin heeft om aan te vragen.

Waarvoor kun je kwijtschelding aanvragen?

Gemeentelijke belastingen

  • Onroerende zaakbelasting
  • Roerende zaakbelasting
  • Diftar
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing (alleen voor de standaardset grijze en groene container, niet voor extra containers).

Heffingen van het waterschap

  • Zuiveringsheffing
  • Watersysteemheffing ingezetenen

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Zoveel kwijtschelding kunt u maximaal krijgen:

  • Het vaste bedrag voor de containers: 100%
  • Het vaste bedrag voor verzamelcontainers zonder pasje of sleutel: 100%
  • Het bedrag van de opgehaalde kilo's afval: € 115,00

Wanneer aanvragen?

Als je vorig jaar kwijtschelding hebt gekregen, controleert de gemeente via een gegevensvergelijking of je recht hebt op automatische kwijtschelding. Is dat het geval dan hoef je geen aanvraag meer in te dienen. Je ontvangt hierover bericht van de gemeente.

De geautomatiseerde toetsing vindt plaats door vergelijking van bestanden van de belastingdienst, de RDW en het UWV.

Als je niet automatisch kwijtschelding krijgt, kun je zelf alsnog kwijtschelding aanvragen. Doe dat het liefst binnen 3 maanden na de datum van het aanslagbiljet.

Meer informatie

Voor meer informatie over kwijtschelding verwijzen we je naar het Noordelijk Belastingkantoor.