Uw kilo's afval

Het afval dat wij elke week bij u komen ophalen wordt gewogen door de vuilnisauto. Elke maand maken wij een overzicht met het aantal kilo's afval dat in uw afvalbakken zat. Door in te loggen met DigiD kunt u dit bekijken.

Wie kan de informatie zien?

Alleen de persoon die de belastingaanslag afvalstoffenheffing op naam heeft. Elke maand kan hij of zij de opgehaalde kilo's afval bekijken. Inloggen gaat veilig met DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via de website van DigiD

Zo wegen we uw afval

In uw afvalbakken zit een chip die gekoppeld is aan uw adres. Bij elke ophaalronde weegt de vuilnisauto de bak voor en na het leegmaken. Het verschil is het aantal kilo's afval. Dat wordt gemeten en daarna opgeslagen in een centraal systeem. Gewogen afval wordt afgerond op een halve kilo.

Bespaar restafval en geld

We laten u de opgehaalde kilo's restafval en gft-afval zien. Voor elke kilo restafval betaalt u € 0,26 en voor het ophalen telkens € 2,04. Voor gft-afval betaalt u niets extra. Door al het groente-, fruit- en tuinafval te scheiden kunt u kilo's restafval en dus geld besparen.

Afvalstoffenheffing

3 keer per jaar krijgt u een rekening voor het aantal kilo's restafval en het ophalen daarvan. Deze kosten horen bij de afvalstoffenheffing en noemen we Diftar+. 

Gebruik persoonsgegevens

Medewerkers van het afvalbedrijf krijgen niet te zien hoeveel afval u aan de weg zet. Alleen de chauffeur van de vuilnisauto kan zien of een afvalbak te zwaar is.

Bij de gemeente kunnen medewerkers van het team belastingen zien hoeveel kilo afval wordt aangeboden. Hiermee maken en versturen zij de belastingaanslagen afvalstoffenheffing. Deze gegevens van u worden daarbij gebruikt:

  • naam en adres
  • WOZ-nummer van de woning
  • chipnummer van de afvalbak
  • aantal kilo’s aangeboden afval
  • hoe vaak u de bak aan de weg heeft gezet

Medewerkers van ons klantcontactcentrum kunnen deze gegevens ook zien als u belt met vragen over Diftar+.

Alle gegevens bewaren we niet langer dan nodig is volgens de wet. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.