Het afval dat wij elke week bij je komen ophalen wordt gewogen door de vuilnisauto. Elke maand maken wij een overzicht met het aantal kilo's afval dat in je afvalbakken zat. Door in te loggen met DigiD kun je dit bekijken.

Wie kan de informatie zien?

Alleen de persoon die de belastingaanslag afvalstoffenheffing op naam heeft. Elke maand kan hij of zij de opgehaalde kilo's afval bekijken. Inloggen gaat veilig met DigiD. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via de website van DigiD

Zo wegen we jouw afval

In je afvalbakken zit een chip die gekoppeld is aan je adres. Bij elke ophaalronde weegt de vuilnisauto de bak voor en na het leegmaken. Het verschil is het aantal kilo's afval. Dat wordt gemeten en daarna opgeslagen in een centraal systeem. Gewogen afval wordt afgerond op een halve kilo.

Bespaar restafval en geld

We laten je de opgehaalde kilo's restafval en gft-afval zien. Voor elke kilo restafval betaal je € 0,27 en voor het ophalen telkens € 2,08. Voor gft-afval betaal je niets extra. Door al het groente-, fruit- en tuinafval te scheiden kun je kilo's restafval en dus geld besparen.

Afvalstoffenheffing

3 keer per jaar krijg je een rekening voor het aantal kilo's restafval en het ophalen daarvan. Deze kosten horen bij de afvalstoffenheffing en noemen we Diftar+. 

Gebruik persoonsgegevens

Medewerkers van het afvalbedrijf krijgen niet te zien hoeveel afval je aan de weg zet. Alleen de chauffeur van de vuilnisauto kan zien of een afvalbak te zwaar is.

Bij de gemeente kunnen medewerkers van het team Belastingen zien hoeveel kilo afval wordt aangeboden. Hiermee maken en versturen zij de belastingaanslagen afvalstoffenheffing. Deze gegevens van jou worden daarbij gebruikt:

  • naam en adres
  • WOZ-nummer van de woning
  • chipnummer van de afvalbak
  • aantal kilo’s aangeboden afval
  • hoe vaak je de bak aan de weg heeft gezet

Medewerkers van ons klantcontactcentrum kunnen deze gegevens ook zien als je belt met vragen over Diftar+.

Alle gegevens bewaren we niet langer dan nodig is volgens de wet.
Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.