Het afval dat wij elke week bij je komen ophalen wordt gewogen door de vuilnisauto. Elke maand maken wij een overzicht met het aantal kilo's afval dat in je afvalbakken zat. Door in te loggen met DigiD kun je dit bekijken.

Wie kan de informatie zien?

Alleen de persoon die de belastingaanslag afvalstoffenheffing op naam heeft. Elke maand kan hij of zij de opgehaalde kilo's afval bekijken. Inloggen gaat veilig met DigiD. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via de website van DigiD

Zo wegen we jouw afval

In je afvalbakken zit een chip die gekoppeld is aan je adres. Bij elke ophaalronde weegt de vuilnisauto de bak voor en na het leegmaken. Het verschil is het aantal kilo's afval. Dat wordt gemeten en daarna opgeslagen in een centraal systeem. Gewogen afval wordt afgerond op een halve kilo.

Betalen voor afval

Je betaalt per kilo afval in je grijze container en voor elke keer dat we je grijze en groene container legen. Je betaalt niet voor de kilo’s afval die in je groene container zitten. Kijk voor een overzicht van alle afvalkosten bij afvalstoffenheffing.

Gebruik persoonsgegevens

Medewerkers van het afvalbedrijf krijgen niet te zien hoeveel afval je aan de weg zet. Alleen de chauffeur van de vuilnisauto kan zien of een afvalbak te zwaar is.

Bij de gemeente kunnen medewerkers van het team Belastingen zien hoeveel kilo afval wordt aangeboden. Hiermee maken en versturen zij de belastingaanslagen afvalstoffenheffing. Deze gegevens van jou worden daarbij gebruikt:

  • naam en adres
  • WOZ-nummer van de woning
  • chipnummer van de afvalbak
  • aantal kilo’s aangeboden afval
  • hoe vaak je de bak aan de weg heeft gezet

Medewerkers van ons klantcontactcentrum kunnen deze gegevens ook zien als je belt met vragen over Diftar+.

Alle gegevens bewaren we niet langer dan nodig is volgens de wet.
Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.