Subsidies en regelingen

Schade melden bij het IMG

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kunt u schade door gaswinning melden en schadevergoeding aanvragen. Lees meer.

Waardedalingsregeling IMG

Hiermee kunnen woningeigenaren vergoeding krijgen voor waardedaling doordat de woning in het aardbevingsgebied staat. Voor hulp en advies kunt u ook terecht bij de steunpunten van het IMG in Bedum, Leens of Uithuizen.

Verduurzaming en verbetering

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft verschillende subsidies voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied.

Verlaging WOZ-waarde

Heeft u aardbevingsschade, dan kunt u het schaderapport naar ons toesturen. Wij kunnen daar dan rekening mee houden bij de bepaling van de WOZ-waarde. Lees meer over verlaging WOZ-waarde.

Subsidie onderhoud karakteristieke panden

Eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 18 januari 2021 subsidie aanvragen voor onderhoud. 

Vangnet Bijzondere Situaties: bij medische en financiële problemen

Het Vangnet Bijzondere Situaties is voor mensen die dringend hulp nodig hebben en die extra problemen hebben die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Het gaat vaak om een stapeling van problemen. Zoals medische/psychische problemen in combinatie met financiële problemen. Samen met de aardbevingsproblemen van het huis kan het dan te erg worden. Kijk op de website van het vangnet voor meer informatie.

Voor ondernemers

Ondernemers in het aardbevingsgebied kunnen voor subsidie of advies terecht op de website van Economic Board Groningen. EBG zet zich in voor meer bedrijvigheid en meer banen in het aardbevingsgebied.

Nationaal Coördinator Groningen