Schade melden

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kun je schade door gaswinning melden en schadevergoeding aanvragen. Lees meer.

Waardedalingsregeling

Regeling vanhet IMG waarmee woningeigenaren vergoeding kunnen krijgen voor waardedaling doordat de woning in het aardbevingsgebied staat. Voor hulp en advies kun je ook terecht bij de steunpunten van het IMG in Bedum, Leens of Uithuizen.

Verduurzaming/verbetering

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft verschillende subsidies voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied.

Agroprogramma

Boeren in het aardbevingsgebied die te maken hebben met aardbevingsproblemen kunnen ondersteuning krijgen bij het Agroprogramma. Dit programma helpt boeren vooruit. Consulenten bieden ondersteuning bij geldzaken. De agrarische sector, provincie Groningen, aardbevingsgemeenten en het Rijk hebben het programma ontwikkeld. Lees meer op www.agroprogramma.nl.

Verlaging WOZ-waarde

Heb je aardbevingsschade, dan kun je het schaderapport naar ons toesturen. Wij houden daar dan rekening mee bij de bepaling van de WOZ-waarde. Lees meer over verlaging WOZ-waarde.

Karakteristieke panden

Eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 18 januari 2021 subsidie aanvragen voor onderhoud. 

Vangnet Bijzondere situaties

Voor mensen die dringend hulp nodig hebben en die extra problemen hebben die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Het gaat vaak om een stapeling van problemen. Zoals medische/psychische problemen in combinatie met financiële problemen. Samen met de aardbevingsproblemen van het huis kan het dan te erg worden. Kijk op de website van het vangnet wat er voor jou mogelijk is.

Voor ondernemers

Ondernemers in het aardbevingsgebied kunnen voor subsidie of advies terecht bij GroBusiness.

Nationaal Coördinator Groningen