Subsidies en regelingen

Waardedalingsregeling van het IMG

Hiermee kunnen woningeigenaren vergoeding krijgen voor waardedaling doordat de woning in het aardbevingsgebied staat. Meer informatie op de website van Instituut Mijnbouwschade Groningen. Voor hulp en advies kunt u ook terecht bij de steunpunten van het IMG in Bedum, Leens of Uithuizen. Kijk bij Contact voor adressen en openingstijden.

Subsidie verduurzaming en verbetering Groningen

Subsidie voor eigenaren van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. De subsidie voor 2021 is al op. Vanaf begin 2022 kunt u weer subsidie aanvragen. Bekijk de voorwaarden op de website van snn.nl.

Verlaging WOZ-waarde

Heeft u aardbevingsschade, dan kunt u het schaderapport naar ons toesturen. Wij kunnen daar dan rekening mee houden bij de bepaling van de WOZ-waarde. Lees meer over verlaging WOZ-waarde.

Subsidie onderhoud karakteristieke panden

Eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 18 januari 2021 subsidie aanvragen voor onderhoud. 

Nationaal Coördinator Groningen

  • De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) versterkt woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Bekijk de subsidiemogelijkheden op de website van de NCG
  • NCG onderzoekt gebouwen met een verhoogd risico op veiligheid. Eigenaren van gebouwen die geen verhoogd risico hebben kunnen zelf een verzoek om opname doen.

Economic Board Groningen

Ondernemers in het aardbevingsgebied kunnen voor subsidie of advies terecht op de website van Economic Board Groningen. EBG zet zich in voor meer bedrijvigheid en meer banen in het aardbevingsgebied.

Vangnet Bijzondere Situaties: bij medische en financiële problemen

Het Vangnet Bijzondere Situaties is voor mensen die dringend hulp nodig hebben en die extra problemen hebben die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Het gaat vaak om een stapeling van problemen. Zoals medische/psychische problemen in combinatie met financiële problemen. Samen met de aardbevingsproblemen van het huis kan het dan te erg worden. Kijk op de website van het vangnet voor meer informatie.