Immateriële schade

  • Regeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) waarmee mensen vergoeding kunnen krijgen voor ernstig leed en verdriet door de gevolgen van de gaswinning (immateriële schade). Lees meer. 
  • Schade door gaswinning aan je huis of gebouw (materiële schade) meld je ook bij het IMG.

Waardedaling

  • Regeling van het IMG waarmee woningeigenaren vergoeding kunnen krijgen voor waardedaling doordat de woning in het aardbevingsgebied staat. Lees meer.
  • Voor hulp en advies kun je ook terecht bij de steunpunten van het IMG in Bedum, Leens of Uithuizen.

Verduurzaming / verbetering

Agroprogramma

Boeren in het aardbevingsgebied die te maken hebben met aardbevingsproblemen kunnen terecht bij het Agroprogramma. Dit programma helpt boeren vooruit. De agrarische sector, provincie Groningen, aardbevingsgemeenten en het Rijk hebben het programma ontwikkeld.

Het Agroprogramma biedt boeren:

  • ondersteuning: Consulenten bieden ondersteuning bij geldzaken. Samen met jou bespreken ze de situatie, de problemen en mogelijke oplossingen voor de toekomst.
  • subsidie: heb je investeringen uitgesteld door aardbevingsproblemen? Dan kun je subsidie aanvragen uit de Maatwerkregeling van het Agroprogramma van de provincie Groningen. Op www.agroprogramma.nl vind je de voorwaarden en een aanvraagformulier.

Verlaging WOZ-waarde

Heb je aardbevingsschade, dan kun je het schaderapport naar ons toesturen. Wij houden daar dan rekening mee bij de bepaling van de WOZ-waarde. Lees meer over verlaging WOZ-waarde.

Karakteristieke panden

Eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud. 

Vangnet Bijzondere situaties

Voor mensen die dringend hulp nodig hebben en die extra problemen hebben die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Het gaat vaak om een stapeling van problemen. Zoals medische/psychische problemen in combinatie met financiële problemen. Samen met de aardbevingsproblemen van het huis kan het dan te erg worden. Kijk op de website van het Vangnet wat er voor jou mogelijk is.

Voor ondernemers

Ondernemers in het aardbevingsgebied kunnen bij de Provincie Groningen maximaal € 10.000 krijgen om deskundigen mee te kunnen betalen. De MKB-adviseurs van de provincie helpen gratis om deze subsidie aan te vragen. Ook helpen zij ondernemers bij het administratieve proces van schade of versterking. Ga voor alle informatie naar het MKB-programma van de Provincie Groningen.

Nationaal Coördinator Groningen