Door gaswinning ontstaat er helaas nog steeds schade aan gebouwen. Deze schade kan van invloed zijn op de hoogte van de WOZ-waarde en de daarmee samenhangende onroerendezaakbelasting (OZB). Als jouw woning of bedrijfspand aardbevingsschade heeft, kun je dit doorgeven aan de gemeente. Hoe je dit doet leggen wij hieronder uit.

Schade doorgeven

Ben je eigenaar van een huis of ander gebouw in gemeente Het Hogeland? Dan heb je in november 2023 een brief met inlogcode gekregen. Hiermee kun je vanaf 21 november 2023 je schade online melden. Stuur het  schaderapport mee met de melding.

Voorwaarden

  • Je hebt overeenstemming met het Instituut Mijnbouwschade (IMG) of één van haar juridische voorgangers over het schadebedrag;
  • De aardbevingsschade is op 1 januari 2024 nog niet hersteld;
  • De schade wordt binnen afzienbare tijd hersteld;
  • Je beschikt over een schadeblad met daarop het definitieve schadebedrag. Zonder bewijs kunnen wij de melding niet in behandeling nemen!

Een taxateur beoordeelt jouw verzoek en gaat na of de aardbevingsschade invloed heeft op de WOZ-waarde. Voldoet het verzoek aan de voorwaarden? Dan brengen wij de schade eenmalig in mindering op de WOZ-waarde van jouw huis of ander gebouw.

Eerder aardbevingsschade gemeld

Een eerdere inhouding van het schadebedrag op de WOZ-waarde vervalt automatisch op 1 januari 2024. Wij gaan er van uit dat de schade op die dag hersteld is. Is de schade op 1 januari 2024 buiten jouw schuld om nog niet hersteld? Meld de schade dan opnieuw. Stuur het schaderapport mee en een bewijs waaruit blijkt dat de schade nog niet is hersteld. Bijvoorbeeld correspondentie met het IMG.

Gevolgen verlaging WOZ-waarde

Per € 5.000,- schade vermindert de onroerende zaakbelasting met ongeveer € 8,- . We houden het schadebedrag in op de niet afgeronde WOZ-waarde.

Inloggen als bedrijf, stichting of vereniging

Bedrijven, stichtingen en verenigingen loggen in door middel van hun RSIN en de inlogcode die in de brief staat. Lukt het inloggen niet? Vul dan in plaats van het RSIN, 000000000 (negen nullen) in.

Meer informatie