Verlaging WOZ-waarde bij aardbevingsschade

Heeft u aardbevingsschade aan uw woning of pand? Stuur het schaderapport naar de gemeente. Wij kunnen dan bij de bepaling van de WOZ-waarde rekening houden met de aanwezige schade.

Schade doorgeven

Eigenaren van huizen of andere panden in gemeente Het Hogeland hebben in november 2021 een brief met inlogcode gekregen. Hiermee kunt u uw schade online melden. Bij de melding moet u uw schaderapport meesturen.

Voorwaarden

  • U heeft overeenstemming met de NAM, het Centrum voor Veilig Wonen (CVW), de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen of het Instituut Mijnbouw Groningen over de schade aan uw woning.
  • De aardbevingsschade was op 1 januari 2022 nog niet hersteld.

Een taxateur beoordeelt uw verzoek en gaat na of de aardbevingsschade invloed heeft op de WOZ-waarde. Voldoet uw verzoek aan de voorwaarden? Dan brengen wij de schade eenmalig in mindering op de WOZ-waarde van uw pand.

Eerder aardbevingsschade gemeld

Een eerdere inhouding van het schadebedrag op de WOZ-waarde vervalt automatisch op 1 januari 2022. Wij gaan er van uit dat de schade op die dag hersteld was. Was de schade op 1 januari 2022 buiten uw schuld om nog niet hersteld? Meld de schade dan opnieuw. Stuur het schaderapport mee en een bewijs waaruit blijkt dat de schade nog niet is hersteld. Bijvoorbeeld correspondentie tussen u en het CVW.

Gevolgen verlaging WOZ-waarde

Per € 5.000,- schade vermindert de onroerende zaakbelasting met ongeveer € 9,- . Uw schadebedrag wordt ingehouden op de niet afgeronde WOZ-waarde.

Meer informatie