Verlaging WOZ-waarde bij aardbevingsschade

Als u aardbevingsschade heeft aan uw woning of pand, dan kunt u het schaderapport naar de gemeente sturen. Wij kunnen dan bij de bepaling van de WOZ-waarde rekening houden met de aanwezige schade.

Schade doorgeven

Eigenaren van huizen of andere panden in gemeente Het Hogeland hebben in november 2019 een brief met inlogcode gekregen. Hiermee kunt u uw schade online melden. Bij de melding moet u uw schaderapport meesturen.

Een taxateur beoordeelt uw verzoek en gaat na of de aardbevingsschade invloed heeft op de WOZ-waarde. Daarna ontvangt u van ons een schriftelijke reactie.

Voorwaarden

  • U heeft overeenstemming met de NAM, het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) of het Instituut Mijnbouw Groningen over de schade aan uw woning.
  • De aardbevingsschade is op 1 januari 2020 nog niet hersteld.

Eerder aardbevingsschade gemeld

Een eerdere inhouding van het schadebedrag op de WOZ-waarde vervalt automatisch op 1 januari 2020. Wij gaan er van uit dat de schade op die dag hersteld is. Is de schade op 1 januari 2020 buiten uw schuld om nog niet hersteld? Meld de schade dan opnieuw. Stuur het schaderapport mee en een bewijs waaruit blijkt dat de schade nog niet is hersteld, bijvoorbeeld correspondentie tussen u en het CVW.

Gevolgen verlaging WOZ-waarde

Iedere € 1.000,- lagere WOZ-waarde betekent dat u enkele euro’s minder OZB hoeft te betalen.

Lagere compensatie

Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied krijgen in de loop van 2020 een vergoeding van het Rijk voor de waardedaling van hun woning. De compensatie is een percentage van de WOZ-waarde. Inhouding van aardbevingsschade leidt tot een lagere WOZ-waarde en dus tot een lagere compensatie. Meer over de nieuwe compensatieregeling.

Meer informatie