In Het Hogeland hebben karakteristieke huizen en boerderijen bescherming. Want ze maken onze band met het verleden zichtbaar. En ze maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers. Daarom gelden voor slopen en verbouwen speciale regels.

Wat is beschermd

De bescherming van karakteristieke huizen en boerderijen geldt voor de buitenkant van het gebouw. Bij de aanwijzing hebben we gekeken naar dingen als ontstaansgeschiedenis, plaatselijk belang, ligging en samenhang met de omgeving. Ook bouwstijl, zeldzaamheid, herkenbaarheid, kwaliteit en gaafheid tellen mee. Verder beschermen we ook waardevolle gebieden, zoals oude dorpskernen.

Verschil monument en karakteristiek gebouw

De bescherming van een karakteristiek gebouw is lichter dan die van een monument. Karakteristieke gebouwen zijn alleen aan de buitenkant beschermd. Voor karakteristieke gebouwen geldt geen sloopverbod zoals bij een monument. Wel gelden er voorwaarden als slopen nodig is. Wij denken met je mee over de mogelijkheden voor gedeeltelijk of volledig behoud van jouw karakteristieke huis of boerderij.

Is mijn huis of boerderij karakteristiek?

De bescherming hebben we geregeld in bestemmingsplannen. Daarin kun je opzoeken of jouw huis op de lijst van karakteristieke gebouwen staat. De bestemmingsplannen staan per vroegere gemeente op de landelijke website ruimtelijke plannen.nl. Weet je niet precies in welke gemeente jouw huis voor de herindeling stond? Kijk in het dorpsoverzicht.

Mijn huis staat op de lijst. Wat betekent dat precies?

In de toelichting lees je waar je rekening mee moet houden als je huis of boerderij op de lijst van karakteristieke gebouwen staat.

Kan mijn huis nog worden aangewezen als karakteristiek?

Staat je huis er niet bij? Dan kunnen we het niet meer aanwijzen als karakteristiek gebouw. Wel kun je de gemeente vragen om het als monument aan te wijzen. Voorwaarde is dat je huis, boerderij of ander gebouw genoeg historische waarde heeft. Je kunt de aanwijzing als monument aanvragen door een brief of e-mail  te sturen naar de gemeente. Stuur foto's mee van de binnen- en buitenkant van het gebouw. Wij leggen jouw verzoek voor aan de provinciale monumentencommissie. Bij een positief advies schrijven we je huis of boerderij in op de gemeentelijke monumentenlijst. Bel voor meer informatie over aanwijzing tot gemeentelijk monument met de gemeente.

Verbouwplannen voor karakteristieke huizen

Neem eerst contact op met de gemeente als je je karakteristieke huis of boerderij wilt verbouwen. Zo kun je rekening houden met de voorwaarden vóórdat je verbouwplannen maakt. We kunnen je helpen om je plan te laten passen bij de karakteristieken van het gebouw. We kijken bijvoorbeeld naar de bouwstijl, kapvorm, gevel, schoorsteen of luifel. Ook de plek waar het staat speelt een rol.