Het gemeentehuis in Bedum gaan we verkopen. Dat doen we omdat we moeten bezuinigen. We vinden het belangrijk dat er een goede prijs voor het pand wordt betaald. Maar ook dat de nieuwe invulling zoveel mogelijk past bij de wensen van de inwoners. Daarom hebben we de inwoners van Bedum en omliggende dorpen gevraagd welke invulling zij belangrijk vinden.

Kiezen uit 7 mogelijke bestemmingen

Inwoners van Bedum en de omliggende dorpen mochten van 7 bestemmingen aangeven welke ze het liefst willen voor het gemeentehuis. De gemeente heeft deze lijst vooraf gemaakt. Want niet alles is zomaar toegestaan in het gemeentehuis. De uiteindelijke bestemming moet bijvoorbeeld passen binnen de regels die gelden voor het gebied. Het moet passen bij de huizen, bedrijven en organisaties in de buurt. Het oude deel van het gemeentehuis is een beschermd Rijksmonument. En wat betekent de nieuwe bestemming voor het verkeer en voor het milieu?

Dit hebben de inwoners gekozen

Op volgorde van meest naar minst gewenst:

1. Maatschappelijke bestemming: zoals welzijn en zorg, gezondheid, cultuur, geloof, onderwijs, ruimte voor verenigingen, opvoeding of kinderopvang.
2. Wonen: mogelijkheden voor appartementen.
3. Zorg in combinatie met wonen: bijvoorbeeld appartementen met daarnaast een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.
4. Horeca of hotel: vooral het monumentale (oude) gedeelte is hiervoor geschikt.
5 + 6: Bedrijfsverzamelgebouw voor kleine bedrijfsactiviteiten: starters, ZZP-ers en kleine MKB-ers vinden hier een plek.
5 + 6: Bijeenkomsten: met en voor Bedum en omliggende dorpen.
7. Dienstverlening/kantorenverhuur: zoals verhuur van ruimtes voor workshops of vergaderen. Of spreekkamers en verschillende kantoren.

Puntentelling

Voor de verkoop gebruiken we een verkoopleidraad. Daarin staan alle voorwaarden die gelden bij de verkoop van het gemeentehuis. Elk bod wordt beoordeeld volgens een puntensysteem. Dit noemen we het toetsingsmodel. Het bod dat het beste past bij de voorwaarden krijgt de meeste punten. Het bod dat het minste past krijgt ook de minste punten. Voor het onderdeel ‘prijs’ kunnen kopers maximaal 30 punten scoren en voor ‘kwaliteit’ 70 punten. Daarnaast kunnen ze nog bonuspunten krijgen.

Bij de beoordeling op kwaliteit kijken we naar de invulling van de plek. Hierbij zijn de wensen van de inwoners belangrijk. Zo krijgt ‘Maatschappelijke bestemming’ de meeste punten en ‘Dienstverlening/ kantorenverhuur’ de minste punten voor het onderdeel kwaliteit. Bij de uiteindelijke keuze voor een koper zijn verschillende dingen belangrijk:

 • wat de inwoners willen
 • welke prijs betaald wordt voor het gemeentehuis
 • of het mag volgens de wet
 • of de aanpak van de mogelijke koper past bij de afgesproken manier van werken
   

Planning

 • mei 2022
  informeren belangenverenigingen, gemeenteraad en pers
 • juni 2022
  inwoners Bedum en omliggende dorpen zetten de mogelijke bestemmingen op volgorde van meest naar minst gewenst
 • juli 2022
  bekendmaking volgorde mogelijke bestemmingen
 • september 2022
  aankondiging verkoop
 • als het college definitief gegund heeft
  definitieve gunning + sleuteloverdracht. Zodra dit bekend is lees je het op deze plek.

Nieuwsbrief

Je kunt een e-mailabonnement nemen op de nieuwsbrief over de verkoop van gemeentehuis Bedum. Aan- en afmelden gaat eenvoudig online.

Meer informatie

Voor vragen kun je ons bellen of mailen: