Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet geldt voor heel Nederland. In de Omgevingswet staan alle regels voor de ruimte waarin je woont en leeft. De wet gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Omgevingsplan in plaats van bestemmingsplannen

In plaats van bestemmingsplannen hebben we nu 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Daarin staat wat er wel en niet mag in de omgeving. Lees meer.

Sneller een vergunning

Met de Omgevingswet duurt de vergunningverlening vaak 8 weken. Eerder was dat vaak 26 weken. Via het nieuwe landelijke Omgevingsloket kun je kijken of je een omgevingsvergunning nodig hebt. In het Omgevingsloket zijn alle regels van de overheid samengevoegd. Daarom hoef je bijvoorbeeld niet ook nog naar een andere organisatie zoals de provincie of het waterschap. Je vraagt 1 omgevingsvergunning aan via 1 loket. Zo kan de gemeente de aanvraag in totaal beoordelen. En kunnen we beter kijken hoe we nieuwe plannen mogelijk kunnen maken.

  Omgevingsvisie

  Bij de Omgevingswet hoort ook een omgevingsvisie en een omgevingsplan. In de omgevingsvisie Roemte voor Het Hogeland staat welke keuzes er zijn gemaakt voor de toekomst van de gemeente Het Hogeland.

  Waarom een Omgevingswet?

  Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de omgeving. Bijvoorbeeld over bodem, water, wegen, milieu, gebouwen, natuur en geluid. Deze wetten waren erg ingewikkeld. Soms spraken ze elkaar zelfs tegen. Er werden verschillende woorden gebruikt die hetzelfde betekenen. De losse regels en wetten hielden soms plannen tegen die beter zijn voor de natuur en de omgeving. Daarom heeft de overheid 26 wetten en een paar honderd regelingen samengevoegd in 1 Omgevingswet.

  Video

  In deze video krijg je een korte uitleg over de Omgevingswet