Rioolheffing

Als eigenaar van een woning of bedrijfspand in Het Hogeland betaalt u jaarlijks belasting voor het riool en afvoeren van afvalwater. U krijgt hiervoor eind februari een belastingaanslag via de post.

Wat u moet weten

Waarom rioolheffing

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing bijvoorbeeld voor:

  • De inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater.
  • De inzameling en afvoer van regen, sneeuw en hagel.
  • Het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen.
  • Het nemen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast.

Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Betalen en kwijtschelding

  • De gemeente stuurt u eind februari de belastingaanslag.
  • U kunt uw belastingaanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
  • Als uw inkomen laag is en u heeft weinig vermogen dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding.
  • Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel uw aanslagbiljet mee.

Woning gekocht of verkocht

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan betaalt u rioolheffing voor dat hele jaar. Ook als u uw pand heeft verkocht.

De rioolheffing kunt u (deels) verrekenen met de koper. De verrekening van deze belasting vindt plaats bij de notaris, gelijktijdig met de eigendomsoverdracht.

Kosten

Het eigenarentarief voor een perceel op jaarbasis is € 210,00. Het eigenarentarief voor een garagebox is € 70,-.

Meer informatie

U kunt uw vragen aan ons mailen. Vermeld in uw e-mail naam, adres en aanslagnummer.