Als eigenaar van een woning of bedrijfspand in Het Hogeland betaal je jaarlijks belasting voor het riool en afvoeren van afvalwater. Je krijgt hiervoor eind februari een belastingaanslag.

Wat je moet weten

Waarom rioolheffing

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing bijvoorbeeld voor:

  • De inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater.
  • De inzameling en afvoer van regen, sneeuw en hagel.
  • Het onderhoud van sloten, greppels en vaarwegen.
  • Het nemen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast.

Ben je het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kun je bezwaar maken.

Woning gekocht of verkocht

Als je op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan betaal je rioolheffing voor dat hele jaar. Ook als je je pand hebt verkocht.

De rioolheffing kun je (deels) verrekenen met de koper. De verrekening van deze belasting vindt plaats bij de notaris, gelijktijdig met de eigendomsoverdracht.

Kosten

Het eigenarentarief voor een perceel op jaarbasis is € 216,93. Het eigenarentarief voor een garagebox is € 72,31.

Betalen en kwijtschelding

  • De gemeente stuurt je eind februari de belastingaanslag.
  • Je kunt je belastingaanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
  • Als je inkomen laag is en je hebt weinig vermogen dan heb je mogelijk recht op kwijtschelding.
  • Wil je de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel je aanslagbiljet mee.

Meer informatie

Je kunt je vragen aan ons mailen. Vermeld in je e-mail je naam, adres en aanslagnummer.