Onroerende zaakbelasting

U betaalt ieder jaar onroerende zaakbelasting (OZB) als u een eigen woning heeft, of een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor. Of als u een stuk grond heeft of gebruikt. Hiervoor ontvangt u eind februari een belastingaanslag.

Wat u moet weten

De hoogte van uw OZB hangt af van de waarde van uw pand of grond: de WOZ-waarde. De berekening hiervan vindt u in het taxatieverslag. Als u het niet eens bent met de hoogte van uw aanslag of de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken.

 • Doet u aangifte inkomstenbelasting over 2021, gebruik dan de WOZ-waarde uit de beschikking van de gemeente met als peildatum 1 januari 2020. Die hebt u begin 2021 gekregen. Op www.wozwaardeloket.nl van de Rijksoverheid kunt u ook de WOZ-waarde van uw woning vinden. 
 • De gemeente stelt jaarlijks de waarde onroerende zaak (WOZ-waarde) vast. Hierbij kijken we naar vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen.
 • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Meer informatie over WOZ vindt u op de website van de Waarderingskamer.

Kosten

 • Eigenarenbelasting woning: 0,1719% van de vastgestelde waarde.
 • Eigenarenbelasting niet-woning: 0,4780% van de vastgestelde waarde.
 • Gebruikersbelasting niet-woning: 0,3840% van de vastgestelde waarde.

Betalen

 • De gemeente stuurt u eind februari de belastingaanslag.
 • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
 • Als uw inkomen laag is en u heeft weinig vermogen dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding.
 • Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. 
  Neem dan wel uw aanslagbiljet mee.

Woning gekocht of verkocht

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB) voor dat gehele jaar. Ook als u uw pand heeft verkocht.

De verrekening van de OZB vindt plaats bij de notaris, gelijktijdig met de eigendomsoverdracht.

Meer informatie

U kunt uw vragen aan ons mailen. Vermeld in uw e-mail naam, adres en aanslagnummer.