Je betaalt ieder jaar onroerende zaakbelasting (OZB) als je een eigen woning hebt, of een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor. Of als je een stuk grond hebt of gebruikt. Hiervoor ontvang je eind februari een belastingaanslag.

Wat je moet weten

De hoogte van je OZB hangt af van de waarde van je pand of grond: de WOZ-waarde. De berekening hiervan vind je in het taxatieverslag. Als je het niet eens bent met de hoogte van je aanslag of de WOZ-waarde, dan kun je bezwaar maken.

 • Doe je aangifte inkomstenbelasting over 2023, gebruik dan de WOZ-waarde uit de beschikking van de gemeente met als peildatum 1 januari 2022. Die heb je begin 2023 gekregen. Op www.wozwaardeloket.nl van de Rijksoverheid kun je ook de WOZ-waarde van je woning vinden. 
 • De gemeente stelt jaarlijks de waarde onroerende zaak (WOZ-waarde) vast. Hierbij kijken we naar vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen.
 • De gemeente gaat uit van de waarde van je woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Meer informatie over WOZ vind je op de website van de Waarderingskamer. Hier staat ook een handig filmpje met uitleg over de WOZ-waarde.

Kosten

 • Eigenarenbelasting woning: 0,1494% van de vastgestelde waarde.
 • Eigenarenbelasting niet-woning: 0,4756% van de vastgestelde waarde.
 • Gebruikersbelasting niet-woning: 0,3838% van de vastgestelde waarde.

Betalen

 • De gemeente stuurt je eind februari de belastingaanslag.
 • Je kunt je aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
 • Als je inkomen laag is en je hebt weinig vermogen dan heb je mogelijk recht op kwijtschelding.
 • Wil je de gemeentelijke belastingen komen betalen in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. 
  Neem dan wel je aanslagbiljet mee.

Woning gekocht of verkocht

Als je op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan betaal je onroerende zaakbelasting (OZB) voor dat gehele jaar. Ook als je je pand hebt verkocht.

De verrekening van de OZB vindt plaats bij de notaris, gelijktijdig met de eigendomsoverdracht.

Meer informatie

Je kunt je vragen aan ons mailen. Vermeld in je e-mail je naam, adres en aanslagnummer.