Monumentensubsidies

Gemeentelijke monumenten en karakteristieke gebouwen

  • SOK-subsidie van provincie Groningen. Voor regulier onderhoud kun je tot 10.000 euro subsidie aanvragen. Voor boerderijen met een agrarische functie is de subsidie maximaal 20.000 euro. Meer informatie en aanvragen: website van provincie Groningen.
  • Cultuurfondshypotheek van het Restauratiefonds. Deze lening kun je gebruiken voor restaureren, herbestemmen en verduurzamen. Meer informatie en aanvragen: website van het Restauratiefonds.

Rijksmonumenten

  • RORG-regeling van provincie Groningen. Voor regulier onderhoud van rijksmonumenten. Je kunt tot 35.000 euro subsidie per rijksmonument aanvragen. Meer informatie en aanvragen: website provincie Groningen
  • GRRG-regeling van provincie Groningen. Voor groot onderhoud en restauratie. Je kunt maximaal 400.000 euro aanvragen. Tot 5.000 euro vallen ook energiebesparende maatregelen onder de GRRG-regeling. Meer informatie en aanvragen: website provincie Groningen
  • SIM-instandhoudingssubsidie van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor Rijksmonumenten die geen woonhuis zijn zoals kerken, molens, fabrieken en archeologische monumenten. Meer informatie en aanvragen: website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.