Centrumplan Uithuizen

Uithuizen heeft een regionale centrumfunctie. Om dat te behouden en te versterken investeert de gemeente in Uithuizen. Ook de provincie Groningen heeft geld voor het centrum van Uithuizen beschikbaar gesteld.

Nieuw centrum

Op 3 plekken werken we aan het nieuwe centrum van Uithuizen: op de Blink, het Molenerf en in de Schoolstraat. Om het totale centrum aantrekkelijk te maken wil de gemeente leegstand tegengaan. Supermarkten moeten in het dorp blijven. Dat is ook gunstig voor de kleinere winkels en voor de werkgelegenheid. Zo werkt de gemeente samen met de Handelsvereniging Uithuizen aan een economisch sterk, compact en sprankelend winkelcentrum.

Meer over:

Subsidie

Als eigenaar van een winkelpand in het centrum kunt u subsidie aanvragen voor verbetering van uw pand. Staat uw winkelpand buiten het winkelcentrum? Dan kunt u subsidie aanvragen voor verplaatsing naar het centrum. Voor leegstaande winkelpanden buiten het centrum kunt u subsidie aanvragen om uw pand geschikt te maken voor bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen. Ga naar subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)'.

1. De Blink; 2. Molenerf; 3. Schoolstraat; 4. Bestrijding leegstand