Centrumplan Uithuizen

Samen met de Handelsvereniging Uithuizen werken we aan vernieuwing van het centrum. Hiermee willen we de regionale centrumfunctie bewaren en versterken. We maken een sterk en sprankelend winkelcentrum. De vernieuwing heeft al aardig vorm gekregen.

Nieuwe Albert Heijn supermarkt

De Albert Heijn supermarkt aan de Hoofdstraat Oost 9 is verouderd. Daarom willen de eigenaren een nieuwe supermarkt bouwen. Deze komt op de plek waar de supermarkt nu staat en op de plek van de Kerkstraat. Met volledige nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande Albert Heijn supermarkt. Ook komen er enkele winkels bij zoals Gall & Gall en Etos. En er komt een nieuwe weg van de parkeerplaats naar de Hoofdstraat Oost. De Kerkstraat en het gebouw van voormalige bakkerij De Boer verdwijnen.

Nieuw bestemmingsplan

In bestemmingsplannen staat hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Bijvoorbeeld voor wonen, winkels of landbouw. Voor de supermarkt en de weg hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. U kunt het voorontwerp bekijken op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Tot 22 juli 2021 kon u officieel reageren op het voorontwerp. Ingekomen reacties kunnen leiden tot aanpassing van de plannen. Burgemeester en wethouders moeten daar nog over besluiten. Daarna leggen we het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. U kunt dan opnieuw reageren.

Blink

De Blink is een gezellig dorpshart geworden. Met een aantrekkelijk plein in het midden van het dorp waar het Boterdiep op uitkomt. Er zijn verschillende plekken om tijdelijk te parkeren. Extra banken geven een betere scheiding tussen de weg en de kade. De rijrichting van het centrum is veranderd. De Hoofdstraat Oost is nu toegankelijk vanaf de Blink en vanaf de Oosterstraat. De rijrichting van de Zuiderstraat hebben we omgedraaid. Zo kunt u een rondje rijden door het centrum.

Het oude pand van de SNS-bank hebben we gesloopt. We richten de plek opnieuw in. Op de schets ziet u het Molenerf, gezien vanaf de Blink. De schets geeft een indruk hoe het er ongeveer uit komt te zien. De definitieve invulling kan nog veranderen.

Schoolstraat en Hoofdstraat O.

We breiden het bestaande parkeerterrein aan de Schoolstraat uit. En we geven het een betere en groenere inrichting. Er komt een nieuwe verbinding tussen de Schoolstraat en de Hoofdstraat Oost bij het oude verenigingsgebouw De Rank. De aanpak van De Rank nemen we mee in de plannen. De gevels van de bebouwing aan de Hoofdstraat Oost en Schoolstraat vertellen over vroegere tijden. De bebouwing, het parkeerterrein en de weg maken we passend in het dorp.

Subsidie winkelpanden

Als eigenaar van een winkelpand in het centrum kunt u subsidie aanvragen voor verbetering van uw pand. Ook als uw pand buiten het winkelcentrum staat zijn er subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld voor verplaatsing naar het centrum. Of om leegstaande winkelpanden buiten het centrum geschikt te maken voor wonen. Ga naar de subsidieregeling voor meer informatie en een aanvraagformulier.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief Centrumplan Uithuizen. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.

Versterking Uithuizen

In Uithuizen werken we ook aan versterking van woningen en andere gebouwen.


1. De Blink; 2. Molenerf; 3. Schoolstraat; 4. Gebied centrumplan Uithuizen