Onderdelen op deze pagina

Samen met de Handelsvereniging Uithuizen werken we aan vernieuwing van het centrum. We maken een sterk en sprankelend winkelcentrum. De vernieuwing heeft al aardig vorm gekregen.

Het centrumplan is een zogenaamd haltermodel. Met publiekstrekkers aan beide uiteinden en daar tussenin meest kleinere winkels. 1 is Blink, 2 is Molenerf, 3 is Schoolstraat en Hoofdstraat.

Centrumplan Uithuizen (lijstweergave)

Het centrumplan is een zogenaamd haltermodel. Met publiekstrekkers aan beide uiteinden en daar tussenin meest kleinere winkels. 1 is Blink, 2 is Molenerf, 3 is Schoolstraat en Hoofdstraat.

Schoolstraat en Hoofdstraat Oost

De supermarkt en de parkeerruimte wordt vernieuwd en uitgebreid.

Blink

De Blink is veranderd in een fijne centrale plek met een plein en een haven.

Molenerf

Voor het Molenerf hebben we plannen voor vernieuwing.

Haltermodel

Het totale gebied centrumplan

Subsidie winkelpanden

Als eigenaar van een winkelpand in het kernwinkelgebied kun je subsidie aanvragen uit het Nationaal Programma Groningen. De subsidie is bedoeld voor verbetering van het winkelpand. Ook voor panden buiten dit gebied zijn er subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld voor verplaatsing naar het kernwinkelgebied. Of om leegstaande winkelpanden  geschikt te maken voor wonen. Ga naar de subsidieregeling voor meer informatie en een aanvraagformulier.

Schoolstraat en Hoofdstraat Oost

Nieuwe Albert Heijn

De Albert Heijn supermarkt aan de Hoofdstraat Oost 9 is verouderd. Daarom willen de eigenaren een nieuwe, grotere supermarkt bouwen met een nieuwe parkeerplaats. Ook komen er enkele winkels bij zoals Gall & Gall en Etos. De nieuwe winkels komen op de plek waar de supermarkt nu is en op de plek van de Kerkstraat en de oude bakkerij aan de Schoolstraat. Van de parkeerplaats naar de Hoofdstraat Oost maken we een nieuwe weg. De sloop van de leegstaande panden van de oude bakkerij is al gestart. De Kerkstraat verdwijnt later ook, nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Vanaf najaar 2023 gaan omwonenden, ondernemers en inwoners meer merken van het werk aan de vernieuwing en versterking van dit deel van het centrum. Samen met de ondernemer kijken we nog of het mogelijk is om tijdens de bouw een tijdelijke supermarkt in te richten.

Zo komt het eruit te zien

De architect van de nieuwe supermarkt (VDZ architecten) heeft een ontwerp gemaakt met 3 geveldelen. Dit sluit aan bij hoe het vroeger was in deze straat. Aan de voorgevel van de winkel maken we een  'langzaam verkeer verbinding’ van het station naar de Jacobikerk. Er wordt een ouder pand (uit begin 20e eeuw) in de Hoofdstraat-Oost gesloopt. Dit ooit mooie pand was vervallen en de bouwkundige staat was heel slecht. Daardoor konden we het niet houden. Maar we gaan hier géén 'blokkendoos' terugbouwen. De architect heeft veel aandacht besteed aan het ontwerp voor het nieuwe pand. Daarin zitten historische onderdelen die doen denken aan de vroegere gebouwen. Als het gaat om grootte en vormgeving past het bij de andere gebouwen in de Hoofdstraat-Oost.

De Rank

Dit oude gebouw willen we bewaren. Tegelijk maken we ruimte voor de nieuwe verbindingsweg tussen Schoolstraat en Hoofdstraat. Daarom hebben we de jaren '80 aanbouw gesloopt. Het oude deel van De Rank herstellen we. Via een openbare verkoopprocedure hebben we De Rank verkocht onder voorbehoud. We zijn nu bezig met de afronding van de overeenkomst. De invulling wordt detailhandel. Verbouwing kan najaar 2023 starten.

Archeologisch onderzoek

We hebben ook archeologisch onderzoek gedaan. Daarmee kunnen we zien of er nog resten zijn van gebouwen, graven of voorwerpen van mensen die er vroeger leefden. We hebben 3 proefsleuven laten graven. In de proefsleuf op het parkeerterrein bij de Albert Heijn zagen we behalve sporen van de rand van de wierde geen bijzonderheden. Op de plek van de vroegere bakkerij vonden we sporen van een vroegere nederzetting, zoals vroegere putten. Afhankelijk van de uitwerking van de nieuwbouwplannen van de AH moeten we in de toekomst mogelijk ook de Kerkstraat nog verder onderzoeken.

Nieuw bestemmingsplan

In bestemmingsplannen staat hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Bijvoorbeeld voor wonen, winkels of landbouw. Voor de supermarkt en de weg in Uithuizen hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Planning

 • Tot en met 8 juni 2022: Indienen zienswijzen tegen ontwerpbestemmingsplan
 • September 2023 : Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
 • November 2023: Bestemmingsplan onherroepelijk (definitief)
 • Januari – maart 2024: Herinrichting openbare ruimte
 • April – juni 2024: Bouw tijdelijke supermarkt
 • Juni 2024 – juni 2025: Bouw nieuwe supermarkt
 • Juni 2025 – september 2025: Sloop tijdelijke supermarkt + afronding openbare ruimte

Blink

De Blink is een gezellig dorpshart geworden. Met een aantrekkelijk plein in het midden van het dorp waar het Boterdiep op uitkomt. Er zijn verschillende plekken om tijdelijk te parkeren. Extra banken geven een betere scheiding tussen de weg en de kade. De rijrichting van het centrum is veranderd. De Hoofdstraat Oost is nu toegankelijk vanaf de Blink en vanaf de Oosterstraat. De rijrichting van de Zuiderstraat hebben we omgedraaid. Zo kun je een rondje rijden door het centrum. Biblionet heeft de bibliotheek met subsidie van de gemeente verplaatst naar het pand waar vroeger terStal zat. Een fijne, centrale plek met meer ruimte voor alle functies van de bibliotheek van de toekomst.

Leeuwstraat

Samen met Goud Wonen gaan we de plek waar vroeger discotheek 538 stond opnieuw invullen. Het gaat vooral om woningbouw. Najaar 2023 werken we het ontwerp verder uit.

Molenerf

Voor het Molenerf willen we de plannen voor vernieuwing uitbreiden. Hierover gaan we met de gemeenteraad praten. In de plannen krijgt het Molenerf een directe verbinding met de Blink en de Hoofdstraat. Er is plaats voor een uitgebreide Jumbo, Kruidvat, nieuwe bibliotheek en appartementen. Het Sennema-pand maakt plaats voor een nieuwe Lidl. De bestaande supermarktgebouwen waar de Lidl en Aldi in zitten verdwijnen. Zij maken plaats voor een parkeerterrein met ruimte voor groen.

Klik of tik op een vlak voor meer informatie

Plan Molenerf (lijstweergave)

Nieuwe plek voor de nieuwe de Lidl

Plek voor uitgebreide Jumbo, Kruidvat, nieuwe bibliotheek en appartementen

Plek voor parkeerplaats met veel groen. De supermarkten die hier nu nog zijn verdwijnen.

Hier komen 15 appartementen

Nieuwe weg

Nieuwe weg voor directe verbinding

We maken een nieuwe weg tussen het Molenerf en het centrum aan de Blink. De weg zorgt ook voor een directe verbinding met de Hoofdstraat. Hiervoor wil de gemeente de kop van de passage van Lidl kopen die nu leeg staat. Daarna laten we dat deel van het gebouw slopen. Hierdoor kunnen we een doorgaande weg maken.

Lidl

Lidl wil niet uitbreiden op de plek waar de winkel nu is. Het bedrijf wil een rechthoekig pand voor de standaard Lidl-winkelformule. Dat kan op de plek van het Sennema-pand. Om dit mogelijk te maken moeten we nog wel het bestemmingsplan aanpassen.

Eerdere plannen en uitbreiding Jumbo

In eerdere plannen voor het Molenerf zou alleen de plek van de vroegere SNS-bank opnieuw ingericht worden. De Jumbo en Lidl kregen in dit plan de mogelijkheid om uit te breiden op de bestaande plek. In de nieuwe plannen gaan we het hele gebied opnieuw indelen. Daarvoor hebben we lang onderhandeld met eigenaren van gebouwen en grond. Sommige onderhandelingen zijn nog aan de gang. De Jumbo kan in de nieuwe plannen nog steeds uitbreiden op de bestaande plek.

Parkeren, groen en appartementen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeente ook de rest van de gebouwen en grond van Lidl koopt. Ook het Aldi-pand is nu nog eigendom van de Lidl. Beide gebouwen willen we slopen. De ruimte die dan vrijkomt wordt een parkeerterrein met veel groen. Het parkeerterrein bij de Jumbo richten we opnieuw in, ook met veel ruimte voor groen. En langs het Boterdiep komt ruimte voor nieuwe appartementen.

Nieuwbouw voor ouden panden SNS en Komeet

Het oude pand van de SNS-bank hebben we laten slopen. We richten de plek opnieuw in. Op de schets verderop staat het Molenerf, gezien vanaf de Blink. De schets geeft een indruk hoe het er ongeveer uit komt te zien. De definitieve invulling kan nog veranderen.

Ook het gebouw waarin vroeger café de Komeet zat laten we slopen. Het gebouw is in slechte staat. We werken samen met Goud Wonen aan een plan voor wat we terug gaan bouwen. Waarschijnlijk komt er sociale woningbouw (6-8 appartementen). Naar verwachting gebeurt de sloop in het najaar van 2023. Momenteel gebruiken vleermuizen het als broedplek. We proberen ze te verleiden hun broedplaats te ruilen voor andere plekken. Daarvoor hebben we broedkasten laten ophangen aan het oude gebouw van de Rabobank in Uithuizen en aan de Zionskerk. De Protestantse Kerk Uithuizen heeft hiervoor medewerking verleend. De broedkasten krijgen uiteindelijk hun plek aan het nieuwe gebouw.

Ontwerp inrichting openbare ruimte Molenerf

 • De weekmarkt is op het parkeerplein.
 • Naast het marktplein is een groene ruimte aan het water, met gemetselde muurtjes en een wandelpad. 
 • Het marktplein en de groene ruimte ernaast zijn omringd met bomen.
 • Er zijn 194 parkeerplekken, waarvan 44 in gebruik tijdens de weekmarkt.

Planning

 • Zomer 2023: Start bestemmingsplanprocedure
 • Najaar 2023: Ondertekening overeenkomst gemeente en Lidl
 • Voorjaar 2024: Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
 • Zomer 2024: Sloop Aldi en tijdelijke inrichting parkeerterrein
 • Najaar 2024: Start nieuwbouw Lidl
 • Midden 2024 – midden 2025: Verwachte verbouw Jumbo
 • Voorjaar 2025: Inrichting parkeerterrein

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief Centrumplan Uithuizen per e-mail. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld je dan af.

Versterking Uithuizen

In Uithuizen werken we ook aan versterking van woningen en andere gebouwen. Lees meer.