Centrumplan Uithuizen

Samen met de Handelsvereniging Uithuizen werken we aan vernieuwing van het centrum. Hiermee willen we de regionale centrumfunctie bewaren en versterken. We maken een sterk en sprankelend winkelcentrum. De vernieuwing heeft al aardig vorm gekregen.

Nieuwe Albert Heijn supermarkt

De Albert Heijn supermarkt aan de Hoofdstraat Oost 9 is verouderd. Daarom willen de eigenaren een nieuwe supermarkt bouwen. Deze komt op de plek waar de supermarkt nu staat en op de plek van de Kerkstraat. Ook komt er een nieuwe weg van de parkeerplaats naar de Hoofdstraat Oost.

Nieuw bestemmingsplan

De plannen moeten wel passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Daarin staat hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Bijvoorbeeld voor wonen, winkels of landbouw. Het plan voor de supermarkt en de weg past niet in het bestemmingsplan dat nu geldig is. Om de plannen toch mogelijk te maken hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. U kunt het voorontwerp van het bestemmingsplan bekijken op de landelijke landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Tot 22 juli 2021 kon u officieel reageren op het voorontwerp. Ingekomen reactie kunnen leiden tot aanpassing van de plannen. Burgemeester en wethouders moeten daar nog over besluiten. Daarna leggen we het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. Er is dan opnieuw een mogelijkheid om te reageren.

Overeenkomst

Wethouder Eltjo Dijkhuis en ondernemer Erik Banus hebben in een overeenkomst afgesproken om samen te werken aan de ontwikkeling van het gebied tussen de Hoofdstraat Oost en de Schoolstraat. Met volledige nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande Albert Heijn supermarkt in combinatie met enkele winkels zoals Gall & Gall en Etos. Hierdoor verdwijnen de Kerkstraat en het gebouw van voormalige bakkerij De Boer. Erik Banus: “Wij willen graag een volwaardige Albert Heijn supermarkt realiseren voor de inwoners van Uithuizen en de omliggende regio.”

Blink

De Blink is een gezellig dorpshart. Met een aantrekkelijk plein in het midden van het dorp waar het Boterdiep op uitkomt. De inrichting is afgelopen jaar afgerond. De Blink is goed toegankelijk geworden voor alle bezoekers. 

  • Er zijn verschillende plekken om tijdelijk te parkeren.
  • Met extra banken is er een betere scheiding tussen de weg en de kade.
  • Het oude pand van de SNS-bank hebben we gesloopt. Zo komt er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
  • De rijrichting van het centrum is veranderd. De Hoofdstraat Oost is nu toegankelijk vanaf de Blink en vanaf de Oosterstraat.
  • De rijrichting van de Zuiderstraat hebben we omgedraaid. Hiermee is het mogelijk om een rondje te rijden door het centrum.

Schoolstraat en Hoofdstraat O.

We breiden het bestaande parkeerterrein aan de Schoolstraat uit. En we geven het een betere en groenere inrichting. Er komt een nieuwe verbinding tussen de Schoolstraat en de Hoofdstraat Oost ter hoogte van De Rank. Dit versterkt de relatie tussen het winkelgebied en het achterliggende parkeerterrein. De aanpak van het oude verenigingsgebouw De Rank nemen we mee in de plannen. De gevels van de bebouwing aan de Hoofdstraat Oost en Schoolstraat passen we in de nieuwe situatie in, verwijzend naar vroegere tijden. Het geheel aan bebouwing, parkeerterrein en de weg maken we passend in het dorp.

Subsidie winkelpanden

Als eigenaar van een winkelpand in het centrum kunt u subsidie aanvragen voor verbetering van uw pand. Ook als uw pand buiten het winkelcentrum staat zijn er subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld voor verplaatsing naar het centrum. Of om leegstaande winkelpanden buiten het centrum geschikt te maken voor wonen. Ga naar de subsidieregeling voor meer informatie en een aanvraagformulier.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief Centrumplan Uithuizen. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.

Versterking Uithuizen

In Uithuizen werken we ook aan versterking van woningen en andere gebouwen.

Downloads

Themapagina centrumplan Uithuizen (PDF, 1,5 MB) uit gemeentenieuws 19 mei 2021


1. De Blink; 2. Molenerf; 3. Schoolstraat; 4. Gebied centrumplan Uithuizen