Samen met de Handelsvereniging Uithuizen werken we aan vernieuwing van het centrum. We maken een sterk en sprankelend winkelcentrum. De vernieuwing heeft al aardig vorm gekregen.

Het centrumplan is een zogenaamd haltermodel. Met publiekstrekkers aan beide uiteinden en daar tussenin meest kleinere winkels. 1 is Blink, 2 is Molenerf, 3 is Schoolstraat en Hoofdstraat.

Centrumplan Uithuizen (lijstweergave)

Het centrumplan is een zogenaamd haltermodel. Met publiekstrekkers aan beide uiteinden en daar tussenin meest kleinere winkels. 1 is Blink, 2 is Molenerf, 3 is Schoolstraat en Hoofdstraat.

Schoolstraat en Hoofdstraat Oost

De supermarkt en de parkeerruimte wordt vernieuwd en uitgebreid.

Blink

De Blink is veranderd in een fijne centrale plek met een plein en een haven.

Molenerf

Voor het Molenerf hebben we plannen voor vernieuwing.

Haltermodel

Het totale gebied centrumplan

Subsidie winkelpanden

Als eigenaar of huurder van een winkel kun je subsidie aanvragen uit het Nationaal Programma Groningen. Bijvoorbeeld voor verbetering van je winkelpand. Of voor verplaatsing naar het kernwinkelgebied. Voor eigenaren van leegstaande winkels buiten het kernwinkelgebied is er subsidie om het gebouw geschikt te maken voor wonen. Ga naar de subsidieregeling voor meer informatie.

Schoolstraat en Hoofdstraat Oost

Nieuwe Albert Heijn

De Albert Heijn supermarkt aan de Hoofdstraat Oost 9 is verouderd. Daarom komt er een nieuwe, grotere supermarkt. Met een nieuwe parkeerplaats en nog enkele winkels zoals Gall & Gall en Etos. De nieuwe winkels komen daar waar de supermarkt nu is en op de Kerkstraat en plek van de oude bakkerij aan de Schoolstraat. Langs het gebouw De Rank komt een nieuwe verbindingsweg, de Nieuwe Kerkstraat. Deze verbindt de parkeerplaats met de Hoofdstraat Oost. We bouwen eerst een tijdelijke supermarkt. In het najaar slopen we het oude supermarktgebouw en begint de bouw van de nieuwe supermarkt. Het bestemmingsplan dat de plannen mogelijk moet maken staat nog niet helemaal vast omdat er nog een beroepszaak loopt. Hierdoor kan het bouwplan nog iets wijzigen. 

Zo komt het eruit te zien

De architect van de nieuwe supermarkt (VDZ architecten) heeft een ontwerp gemaakt met 3 geveldelen. Dit sluit aan bij hoe het vroeger was in deze straat. Aan de voorgevel van de winkel maken we een  'langzaam verkeer verbinding’ van het station naar de Jacobikerk. Er wordt een ouder pand (uit begin 20e eeuw) in de Hoofdstraat-Oost gesloopt. Dit ooit mooie pand was vervallen en de bouwkundige staat was heel slecht. Daardoor konden we het niet houden. Maar we gaan hier géén 'blokkendoos' terugbouwen. De architect heeft veel aandacht besteed aan het ontwerp voor het nieuwe pand. Daarin zitten historische onderdelen die doen denken aan de vroegere gebouwen. Als het gaat om grootte en vormgeving past het bij de andere gebouwen in de Hoofdstraat-Oost.

De Rank

Dit oude gebouw willen we bewaren. Tegelijk maken we ruimte voor een nieuwe verbindingsweg tussen Schoolstraat en Hoofdstraat. Daarom hebben we de jaren '80 aanbouw van De Rank gesloopt. Het oude deel van De Rank hebben we via een openbare verkoopprocedure verkocht. Het wordt opgeknapt en verbouwd tot winkel. De buitenkant wordt meer in originele vorm teruggebracht.

Archeologisch onderzoek

We hebben ook archeologisch onderzoek gedaan. Daarmee kunnen we zien of er nog resten zijn van gebouwen, graven of voorwerpen van mensen die er vroeger leefden. We hebben 3 proefsleuven laten graven. In de proefsleuf op het parkeerterrein bij de Albert Heijn zagen we behalve sporen van de rand van de wierde geen bijzonderheden. Op de plek van de vroegere bakkerij vonden we sporen van een vroegere nederzetting, zoals vroegere putten. Afhankelijk van de uitwerking van de nieuwbouwplannen van de AH moeten we in de toekomst mogelijk ook de Kerkstraat nog verder onderzoeken.

Nieuw bestemmingsplan

 • In bestemmingsplannen staat hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Bijvoorbeeld voor wonen, winkels of landbouw. Voor de nieuwe supermarkt en verbindingsweg hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Tegen dit plan is bezwaar gemaakt bij de Raad van State. De rechter moet er nog over beslissen. Dit betekent dat het bouwplan voor de nieuwbouw Albert Heijn supermarkt nog iets kan wijzigen.
 • In het beeldkwaliteitsplan Schoolstraat e.o. (pdf, 3.9 mb) staan de uitgangspunten voor bouwen in de Schoolstraat en omgeving. Bouwplannen in het gebied moeten hieraan voldoen.

Planning

 • 4 oktober 2023: gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast
  • Het bestemmingsplan is daarmee nog niet definitief. Want tegen de vaststelling is bezwaar gemaakt bij de rechter. De uitspraak volgt nog.
 • Februari-juni 2024: openbare ruimte krijgt nieuwe inrichting (parkeerruimte bij Albert Heijn, aanleg Nieuwe Kerkstraat tussen parkeerterrein en Hoofdstraat-Oost aanleggen, verwijderen oude Kerkstraat)
 • Zomer 2024: Bouw tijdelijke supermarkt
 • September 2024 - september 2025: Bouw nieuwe supermarkt
 • September 2025 - december 2025: Sloop tijdelijke supermarkt + afronding openbare ruimte

Blink

De Blink is een gezellig dorpshart geworden. Met een aantrekkelijk plein in het midden van het dorp waar het Boterdiep op uitkomt. Er zijn verschillende plekken om tijdelijk te parkeren. Extra banken geven een betere scheiding tussen de weg en de kade. De Hoofdstraat Oost is per auto bereikbaar vanaf de Blink en vanaf de Oosterstraat. De rijrichting van de Zuiderstraat hebben we omgedraaid. Zo kun je een rondje rijden door het centrum. Biblionet heeft de bibliotheek met subsidie van de gemeente verplaatst naar het pand waar vroeger terStal zat. Een fijne, centrale plek met meer ruimte voor alle functies van de bibliotheek van de toekomst.

Leeuwstraat

Samen met Goud Wonen maken we plannen voor de plek waar eerder discotheek 538 stond en het gebied eromheen. Bijvoorbeeld om de lege stukken grond in de Leeuwstraat weer een functie te geven. En om het openbaar gebied in te richten. Hierbij willen we ook het parkeerterrein aan de Oosterstraat waar eerder Kids2b zat betrekken.

Inwoners denken mee

Op 1 december 2023 hebben inwoners van Uithuizen tijdens een inloopbijeenkomst meegedacht over een aantal ontwikkelingen in de Leeuwstraat en omgeving. De gemeente kwam met het idee om er huizen te bouwen. De aanwezige inwoners vonden dit een goed idee. Liefst woningen voor jong en oud, koop en huur en laagbouw. Verder willen ze veel groen in de Leeuwstraat. En er kwamen opmerkingen over parkeren, autoluw maken van de Leeuwstraat en de staat van sommige gebouwen. Of er wel of geen horeca moest komen, daarover verschilden de meningen. In elk geval liever geen nachthoreca op deze plek. 

Sociale huurwoningen

De gemeente en Goud Wonen zijn met de reacties van de inloopbijeenkomst aan de slag gegaan. Het plan is om op de plek van de vroegere discotheek 8 of 10 sociale huurwoningen te bouwen die geschikt zijn voor ouderen of kleine huishoudens. We kijken ook nog naar mogelijkheden voor een commercieel gebouw. Intussen heeft de gemeente het gebouw aan de Leeuwstraat 5 gekocht. Dit gebouw is in slechte staat. We werken aan een plan om dit bijzondere gebouw te kunnen bewaren. 

Zodra er meer bekend is lees je dat op deze pagina.


Molenerf

Molenerf krijgt een directe verbinding met de Blink en de Hoofdstraat. Kruidvat en een nieuwe bibliotheek hebben er al een plek gekregen. Er is plaats voor een uitgebreide Jumbo en appartementen. We maken het Molenerf groener en duurzamer. Het Sennema-pand maakt plaats voor een nieuwe Lidl. De supermarktgebouwen waar Lidl en Aldi nu in zitten verdwijnen. Er komt een dorpstuin, openbare toiletten en ook de weekmarkt krijgt hier een plek.

Klik of tik op een vlak voor meer informatie

Plan Molenerf (lijstweergave)

Nieuwe plek voor de Lidl

Uitgebreide Jumbo, Kruidvat, nieuwe bibliotheek en appartementen

Parkeerplaats met veel groen. De supermarkten die hier nu nog zijn verdwijnen.

Nieuwe weg

Sloop Passage

De gemeente is sinds eind februari 2024 eigenaar van de Passage. Bedoeling is om de Passage zo snel mogelijk te slopen. Daarvoor moeten we eerst een sloopplan opstellen, omgevingsvergunning aanvragen en onderzoek doen naar mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Ook moeten de beheerders nog kabels en leidingen afsluiten. We verwachten dat we de Passage vanaf oktober 2024 kunnen slopen. Hierdoor kunnen we een nieuwe weg maken tussen het Molenerf en het centrum aan de Blink. De weg zorgt ook voor een directe verbinding met de Hoofdstraat.

Planning

 • Na zomer 2024: 
  • Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
  • Voorbereiding aanleg kabels en leidingen Oosterstraat en Nanningastraat
 • Eind 2024:
  • Sloop Passage
  • Sloop gebouw waar nu nog Aldi in zit (afhankelijk van precieze datum vertrek Aldi)
  • Aanleg nieuwe kabels en leidingen en plaatsing trafo-huisje
 • Najaar 2024: Sloop Sennema-gebouw
 • Begin 2025: 
  • Start aanpak openbare ruimte Molenerf
  • Start nieuwbouw Lidl
 • Eind 2025/begin 2026: Oplevering nieuwbouw Lidl
 • Daarna 
  • sloop van het oude gebouw van de Lidl
  • inrichting en aanleg terrein voor parkeren, weekmarkt en dorpstuin aan Boterdiep

Nieuwbouw voor gebouwen SNS en De Komeet

 • Het oude gebouw van de SNS-bank hebben we laten slopen. Hier komt een nieuwe woonplek met appartementen en op de begane grond mogelijkheden voor horeca of detailhandel. 
 • Ook het gebouw waarin vroeger café De Komeet zat laten we slopen. Hier komen 6 sociale huurwoningen voor in de plaats. Lees meer.

Schetsen Molenerf

Schets inrichting openbare ruimte Molenerf. De schets geeft een indruk hoe het er ongeveer uit komt te zien. De definitieve invulling kan nog veranderen. De weekmarkt is op het parkeerplein. Naast het marktplein is een groene ruimte aan het water, met gemetselde muurtjes en een wandelpad. Het marktplein en de groene ruimte ernaast zijn omringd met bomen. Er zijn 194 parkeerplekken, waarvan 44 in gebruik tijdens de weekmarkt.


Nieuwsbrief

Met een gratis abonnement ontvang je de nieuwsbrief over Centrumplan Uithuizen automatisch in je mailbox.


Het project Centrumplan Uithuizen wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen en met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Meer over Uithuizen

In Uithuizen werken we ook aan versterking van woningen en andere gebouwen. Lees meer.