Centrumplan Uithuizen

Samen met de Handelsvereniging Uithuizen werken we aan vernieuwing van het centrum. We maken een sterk en sprankelend winkelcentrum. De vernieuwing heeft al aardig vorm gekregen.

Subsidie winkelpanden

Als eigenaar van een winkelpand in het kernwinkelgebied kun je subsidie aanvragen uit het Nationaal Programma Groningen. De subsidie is bedoeld voor verbetering van het winkelpand. Ook voor panden buiten dit gebied zijn er subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld voor verplaatsing naar het kernwinkelgebied. Of om leegstaande winkelpanden  geschikt te maken voor wonen. Ga naar de subsidieregeling voor meer informatie en een aanvraagformulier.

Schoolstraat en Hoofdstraat Oost

De Albert Heijn supermarkt aan de Hoofdstraat Oost 9 wordt groter. We breiden het bestaande parkeerterrein aan de Schoolstraat uit. En we geven het een betere en groenere inrichting. Er komt een nieuwe verbinding tussen de Schoolstraat en de Hoofdstraat Oost bij het oude verenigingsgebouw De Rank. De aanpak van De Rank nemen we mee in de plannen. De gevels van de bebouwing aan de Hoofdstraat Oost en Schoolstraat vertellen over vroegere tijden. De bebouwing, het parkeerterrein en de weg maken we passend in het dorp.

Nieuwe Albert Heijn

De Albert Heijn supermarkt aan de Hoofdstraat Oost 9 is verouderd. Daarom willen de eigenaren een nieuwe, grotere supermarkt bouwen met een nieuwe parkeerplaats. Ook komen er enkele winkels bij zoals Gall & Gall en Etos. De nieuwe winkels komen op de plek waar de supermarkt nu is en op de plek van de Kerkstraat en de oude bakkerij aan de Schoolstraat. Van de parkeerplaats naar de Hoofdstraat Oost maken we een nieuwe weg. De sloop van de leegstaande panden van de oude bakkerij is al gestart. De Kerkstraat verdwijnt later ook, nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

Op 16 februari 2023 hebben ondernemer Erik Banus en wethouder Eltjo Dijkhuis een koop- en realisatieovereenkomst getekend. Daarmee is de uitvoering een stuk dichterbij gekomen. Vanaf najaar 2023 gaan omwonenden, ondernemers en inwoners meer merken van het werk aan de vernieuwing en versterking van dit deel van het centrum. Samen met de ondernemer kijken we nog of het mogelijk is om tijdens de bouw een tijdelijke supermarkt in te richten. 

Werk aan kabels en leidingen

Vanaf 8 maart 2023 is er werk aan kabels en leidingen op en rond het parkeerterrein van de Albert Heijn en de Kerkstraat. Lees meer.

De Rank te koop

Dit oude gebouw willen we bewaren. Tegelijk maken we ruimte voor de nieuwe verbindingsweg tussen Schoolstraat en Hoofdstraat. Daarom hebben we de jaren '80 aanbouw gesloopt. Het oude deel van De Rank herstellen we. Het gebouw is nu te koop. Lees meer.

Archeologisch onderzoek

We hebben ook archeologisch onderzoek gedaan. Daarmee kunnen we zien of er nog resten zijn van gebouwen, graven of voorwerpen van mensen die er vroeger leefden. We hebben 3 proefsleuven laten graven. In de proefsleuf op het parkeerterrein bij de Albert Heijn zagen we behalve sporen van de rand van de wierde geen bijzonderheden. Op de plek van de vroegere bakkerij vonden we sporen van een vroegere nederzetting, zoals vroegere putten. Afhankelijk van de uitwerking van de nieuwbouwplannen van de AH moeten we in de toekomst mogelijk ook de Kerkstraat nog verder onderzoeken.

Nieuw bestemmingsplan

In bestemmingsplannen staat hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Bijvoorbeeld voor wonen, winkels of landbouw. Voor de supermarkt en de weg in Uithuizen hebben we een voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Een aantal omwonenden heeft hierop gereageerd. Wij verwerken de reacties waar mogelijk in het bestemmingsplan. Daarna kun je op deze plek het plan en schetsen van de openbare ruimte bekijken. Mensen die hebben gereageerd kunnen dat dan opnieuw doen. We verwachten dat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de zomer van 2023 kan vaststellen.

Zo komt het eruit te zien

De architect van de nieuwe supermarkt (VDZ architecten) heeft een ontwerp gemaakt met 3 geveldelen. Dit sluit aan bij hoe het vroeger was in deze straat. Aan de voorgevel van de winkel maken we een  'langzaam verkeer verbinding’ van het station naar de Jacobikerk. Er wordt een ouder pand (uit begin 20e eeuw) in de Hoofdstraat-Oost gesloopt. Dit ooit mooie pand was vervallen en de bouwkundige staat was heel slecht. Daardoor konden we het niet houden. Maar we gaan hier géén 'blokkendoos' terugbouwen. De architect heeft veel aandacht besteed aan het ontwerp voor het nieuwe pand. Daarin zitten historische onderdelen die doen denken aan de vroegere gebouwen. Als het gaat om grootte en vormgeving past het bij de andere gebouwen in de Hoofdstraat-Oost.

Blink

De Blink is een gezellig dorpshart geworden. Met een aantrekkelijk plein in het midden van het dorp waar het Boterdiep op uitkomt. Er zijn verschillende plekken om tijdelijk te parkeren. Extra banken geven een betere scheiding tussen de weg en de kade. De rijrichting van het centrum is veranderd. De Hoofdstraat Oost is nu toegankelijk vanaf de Blink en vanaf de Oosterstraat. De rijrichting van de Zuiderstraat hebben we omgedraaid. Zo kun je een rondje rijden door het centrum. Biblionet heeft de bibliotheek met subsidie van de gemeente verplaatst naar het pand waar vroeger terStal zat. Een fijne, centrale plek met meer ruimte voor alle functies van de bibliotheek van de toekomst.

Molenerf

Voor het Molenerf willen we de plannen voor vernieuwing uitbreiden. Hierover gaan we met de gemeenteraad praten. In de plannen krijgt het Molenerf een directe verbinding met de Blink en de Hoofdstraat. Het Sennema-pand maakt plaats voor een nieuwe Lidl. En de bestaande supermarktgebouwen waar de Lidl en Aldi in zitten verdwijnen. Zij maken plaats voor een parkeerterrein met ruimte voor groen.

Lidl

Lidl wil niet uitbreiden op de plek waar de winkel nu is. Het bedrijf wil een rechthoekig pand voor de standaard Lidl-winkelformule. Dat kan op de plek van het Sennema-pand. Om dit mogelijk te maken moeten we nog wel het bestemmingsplan aanpassen.

Nieuwe weg voor directe verbinding

We maken een nieuwe weg tussen het Molenerf en het centrum aan de Blink. De weg zorgt ook voor een directe verbinding met de Hoofdstraat. Hiervoor wil de gemeente de kop van de passage van Lidl kopen die nu leeg staat. Daarna laten we dat deel van het gebouw slopen. Hierdoor kunnen we een doorgaande weg maken. 

Parkeren, groen en appartementen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeente ook de rest van de gebouwen en grond van Lidl koopt. Ook het Aldi-pand is nu nog eigendom van de Lidl. Beide gebouwen willen we slopen. De ruimte die dan vrijkomt wordt een parkeerterrein met veel groen. Het parkeerterrein bij de Jumbo richten we opnieuw in, ook met veel ruimte voor groen. En langs het Boterdiep komt ruimte voor nieuwe appartementen.

Eerdere plannen en uitbreiding Jumbo

In eerdere plannen voor het Molenerf zou alleen de plek van de vroegere SNS-bank opnieuw ingericht worden. De Jumbo en Lidl kregen in dit plan de mogelijkheid om uit te breiden op de bestaande plek. In de nieuwe plannen gaan we het hele gebied opnieuw indelen. Daarvoor hebben we lang onderhandeld met eigenaren van gebouwen en grond. Sommige onderhandelingen zijn nog aan de gang. De Jumbo kan in de nieuwe plannen nog steeds uitbreiden op de bestaande plek.

Plan Molenerf

1. Uitgebreide Jumbo, Kruidvat, nieuwe bibliotheek en appartementen

2. Hier komen 15 appartementen

3. De nieuwe plek voor de Lidl

4. De supermarktgebouwen op deze plek verdwijnen. Zij maken plaats voor een parkeerterrein. We richten alle parkeerruimte in met veel groen.

Plan Molenerf (lijstweergave)

Uitgebreide Jumbo, Kruidvat, nieuwe bibliotheek en appartementen

Plek voor 5 appartementen

De supermarktgebouwen op deze plek verdwijnen.

Zij maken plaats voor een parkeerterrein met ruimte voor groen. Ook de overige parkeerruimte richten we in met veel groen.

De nieuwe plek voor de Lidl

Nieuwe weg

Nieuwbouw voor oude panden SNS en De Komeet

Het oude pand van de SNS-bank hebben we laten slopen. We richten de plek opnieuw in. Op de schets staat het Molenerf, gezien vanaf de Blink. De schets geeft een indruk hoe het er ongeveer uit komt te zien. De definitieve invulling kan nog veranderen.

Ook het gebouw waarin vroeger café De Komeet zat laten we slopen. Het gebouw is in slechte staat. Momenteel gebruiken vleermuizen het als broedplek. We proberen ze te verleiden hun broedplaats te ruilen voor andere plekken. Daarvoor hebben we  broedkasten laten ophangen aan het oude gebouw van de Rabobank in Uithuizen en aan de Zionskerk. De Protestantse Kerk Uithuizen heeft hiervoor medewerking verleend. In het najaar laten we het gebouw van De Komeet slopen. De broedkasten krijgen uiteindelijk hun plek aan het nieuwe gebouw dat daar gebouwd gaat worden.

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief Centrumplan Uithuizen per e-mail. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld je dan af.


  1. De Blink;
  2. Molenerf;
  3. Schoolstraat;
  4. Gebied centrumplan Uithuizen;
  5. De Kerkstraat wordt afgesloten. Er komt een nieuwe verbindingsweg tussen de Hoofdstraat Oost en de Schoolstraat.

Versterking Uithuizen

In Uithuizen werken we ook aan versterking van woningen en andere gebouwen.