Centrumplan Uithuizen

Samen met de Handelsvereniging Uithuizen werken we aan vernieuwing van het centrum. We maken een sterk en sprankelend winkelcentrum. De vernieuwing heeft al aardig vorm gekregen.

Schoolstraat en Hoofdstraat Oost

We breiden het bestaande parkeerterrein aan de Schoolstraat uit. En we geven het een betere en groenere inrichting. Er komt een nieuwe verbinding tussen de Schoolstraat en de Hoofdstraat Oost bij het oude verenigingsgebouw De Rank. De aanpak van De Rank nemen we mee in de plannen. De gevels van de bebouwing aan de Hoofdstraat Oost en Schoolstraat vertellen over vroegere tijden. De bebouwing, het parkeerterrein en de weg maken we passend in het dorp.

Archeologisch onderzoek

We laten 3 proefsleuven graven op de plek van de oude bakkerij en op en rond het parkeerterrein bij de Albert Heijn. Dat doen we om archeologisch onderzoek te kunnen doen. Daarmee kunnen we zien of er nog resten zijn van gebouwen, graven of voorwerpen van mensen die er vroeger leefden. Als we geen bijzonderheden vinden dan vullen we de proefsleuven weer op en maken we het terrein weer netjes. Op de plek van de oude bakkerij komt gras totdat we kunnen starten met de nieuwbouw van de Albert Heijn.

Nieuwe Albert Heijn supermarkt

De Albert Heijn supermarkt aan de Hoofdstraat Oost 9 is verouderd. Daarom willen de eigenaren een nieuwe, grotere supermarkt bouwen met een nieuwe parkeerplaats. Ook komen er enkele winkels bij zoals Gall & Gall en Etos. De nieuwe winkels komen op de plek waar de supermarkt nu is en op de plek van de Kerkstraat en de oude bakkerij aan de Schoolstraat. Van de parkeerplaats naar de Hoofdstraat Oost maken we een nieuwe weg. De sloop van de leegstaande panden van de oude bakkerij is al gestart. De Kerkstraat verdwijnt later ook, nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

Nieuw bestemmingsplan

In bestemmingsplannen staat hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Bijvoorbeeld voor wonen, winkels of landbouw. Voor de supermarkt en de weg in Uithuizen hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dat is nu nog een voorontwerp. Een aantal omwonenden heeft hierop gereageerd. De meeste reacties waren niet tegen de plannen voor een nieuwe supermarkt. Ze gingen bijvoorbeeld over het voorkomen van geluidsoverlast door verkeer en laden/lossen. En over beperken van de bouwhoogte en andere praktische dingen voor de bebouwing er omheen.

Burgemeester en wethouders moeten de antwoorden op de ingekomen reacties nog vaststellen. Dat gebeurt tegelijk met het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan. We verwachten dat dit in juni of juli 2022 gebeurt. Daarna krijgen de indieners van de reacties bericht en kun je opnieuw reageren op het ontwerpbestemmingsplan. In het najaar kan de gemeenteraad het bestemmingsplan dan definitief vaststellen.

Zo komt het eruit te zien

De architect van de nieuwe supermarkt (VDZ architecten) heeft een ontwerp gemaakt met 3 geveldelen. Het ontwerp sluit aan bij hoe het vroeger was in deze straat. Aan de voorgevel van de winkel maken we een  'langzaam verkeer verbinding’ van het station naar de Jacobikerk.

Er wordt een ouder pand (uit begin 20e eeuw) in de Hoofdstraat-Oost gesloopt. Dit ooit mooie pand was heel erg vervallen en de bouwkundige staat was heel slecht. Daardoor konden we het niet houden. Maar we gaan hier géén 'blokkendoos' terugbouwen. De architect heeft veel aandacht besteed aan het ontwerp voor het nieuwe pand. Daarin zitten historische onderdelen die doen denken aan de vroegere gebouwen. Als het gaat om grootte en vormgeving past het bij de andere gebouwen in de Hoofdstraat-Oost.

Blink

De Blink is een gezellig dorpshart geworden. Met een aantrekkelijk plein in het midden van het dorp waar het Boterdiep op uitkomt. Er zijn verschillende plekken om tijdelijk te parkeren. Extra banken geven een betere scheiding tussen de weg en de kade. De rijrichting van het centrum is veranderd. De Hoofdstraat Oost is nu toegankelijk vanaf de Blink en vanaf de Oosterstraat. De rijrichting van de Zuiderstraat hebben we omgedraaid. Zo kun je een rondje rijden door het centrum.

Nieuwbouw voor oude panden SNS en De Komeet

Het oude pand van de SNS-bank hebben we laten slopen. We richten de plek opnieuw in. Op de schets staat het Molenerf, gezien vanaf de Blink. De schets geeft een indruk hoe het er ongeveer uit komt te zien. De definitieve invulling kan nog veranderen.

Ook het gebouw waarin vroeger café De Komeet zat laten we slopen. Het gebouw is in slechte staat. Momenteel gebruiken vleermuizen het als broedplek. We proberen ze te verleiden hun broedplaats te ruilen voor andere plekken. Daarvoor hebben we  broedkasten laten ophangen aan het oude gebouw van de Rabobank in Uithuizen en aan de Zionskerk. De Protestantse Kerk Uithuizen heeft hiervoor medewerking verleend. In het najaar laten we het gebouw van De Komeet slopen. De broedkasten krijgen uiteindelijk hun plek aan het nieuwe gebouw dat daar gebouwd gaat worden.

Subsidie winkelpanden

Als eigenaar van een winkelpand in het centrum kun je subsidie aanvragen voor verbetering van het pand. Ook als het pand buiten het winkelcentrum staat zijn er subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld voor verplaatsing naar het centrum. Of om leegstaande winkelpanden buiten het centrum geschikt te maken voor wonen. Ga naar de subsidieregeling voor meer informatie en een aanvraagformulier.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief Centrumplan Uithuizen per e-mail. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld je dan af.

Versterking Uithuizen

In Uithuizen werken we ook aan versterking van woningen en andere gebouwen.


1. De Blink; 2. Molenerf; 3. Schoolstraat; 4. Gebied centrumplan Uithuizen