Toegekende aanvragen

  • Inrichten speeltuin De klimop: € 12.185,-
  • Aanleggen pluktuin: € 2.527,-
  • Bloembollen bij de molen: € 1.400,-
  • Uitbreiding Speeltuin: € 12.768,76
  • Uitbreiding speeltuin de Klimop: € 1.550,-
  • Aanschaf 2 laptops voor cursussen inwoners: € 1.018,-

Dorpsbudget 2023

Nog beschikbaar: € 4.529,88

Heb je zelf een idee?

Vraag dan dorpsbudget aan. Of bespreek het idee eerst met je dorpencoördinator