Dorpsbudget

Heeft u plannen voor een initiatief om het leven in uw dorp prettiger te maken? Dan kunt u geld aanvragen uit het dorpsbudget om uw plannen uit te voeren. In 2020, 2021 en 2022 stelt de gemeente per jaar € 900.000, -- beschikbaar voor vergroting van de leefbaarheid in de dorpen.

Aanvragen

 • Kijk eerst op het overzicht dorpsbudgetten hoeveel geld er voor uw dorp is en of er al aanvragen zijn toegekend. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 • Doe de aanvraag met het aanvraagformulier dorpsbudget. Sla het formulier eerst op voordat u begint met invullen.

Meesturen

 • Een begroting. Wat kost het initiatief? Tel ook eventuele onderhoudskosten mee (zoals verven of schoonmaken).
 • Een dekkingsplan. Hoe wordt het betaald, wat doet of betaalt u zelf, bij welke organisaties heeft u ook subsidie aangevraagd?
 • Een bewijs waaruit blijkt dat er draagvlak is voor uw initiatief bij inwoners en/of organisaties uit uw dorp. Bijvoorbeeld een handtekeningenlijst voorzien van namen, of steunbrieven van organisaties.

Belangrijkste voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon. Laat de aanvraag indienen door bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Deze moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • Het initiatief heeft draagvlak onder de inwoners. Toon dit aan met bijvoorbeeld handtekeningen voorzien van naam of steunbrieven van organisaties. Vermeld ook wat u gedaan heeft om draagvlak te krijgen, bijvoorbeeld een inloopavond. Werk samen en betrek zoveel mogelijk mensen bij uw idee.
 • U draagt zelf minimaal 10% bij aan uw initiatief. In deze ‘cofinanciering’ zitten bijvoorbeeld de uren die u besteedt, of een gift van een bedrijf of organisatie.
 • Het initiatief is nog niet eerder door de gemeente gesubsidieerd, ook niet door 1 van de 4 oude gemeenten.
 • Het initiatief is eenmalig (het dorpsbudget is niet bedoeld voor terugkerende activiteiten).
 • Het initiatief is nog niet gestart en duurt niet langer dan 1 jaar.

Meer informatie

De volledige regeling: 'Subsidieregeling dorpsbudgetten Het Hogeland 2020-2022’.