Dorpsbudget

Heb je plannen om het leven in jouw dorp prettiger te maken? Dan kun je geld aanvragen uit het dorpsbudget om je plannen uit te voeren.

Aanvragen

 • Kijk eerst op het overzicht dorpsbudgetten hoeveel geld er voor jouw dorp is en of er al aanvragen zijn toegekend. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 • Doe de aanvraag met het aanvraagformulier dorpsbudget. Sla het formulier eerst op voordat je begint met invullen.

Meesturen

 • Een begroting. Wat kost het plan? Tel ook onderhoudskosten mee (zoals verven of schoonmaken). En kosten voor benodigde vergunningen.
 • Een dekkingsplan. Hoe wordt het betaald? Wat doe of betaal je zelf, bij welke organisaties heb je ook subsidie aangevraagd?
 • Een bewijs waaruit blijkt dat er draagvlak is voor je plan bij inwoners of organisaties uit jouw dorp. Bijvoorbeeld een handtekeningenlijst met namen. Of steunbrieven van organisaties.

Belangrijkste voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon. Laat de aanvraag indienen door bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Deze moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • Het plan heeft draagvlak onder de inwoners. Toon dit aan met bijvoorbeeld een handtekeningenlijst met namen. Of steunbrieven van organisaties. Vermeld ook wat je gedaan hebt om draagvlak te krijgen. Bijvoorbeeld een inloopavond. Werk samen en betrek zoveel mogelijk mensen bij jouw plan.
 • Je draagt zelf minstens 10% bij aan jouw plan. In deze ‘cofinanciering’ zitten bijvoorbeeld de uren die je besteedt. Of een gift van een bedrijf of organisatie.
 • Het plan is nog niet eerder door de gemeente gesubsidieerd. Ook niet door 1 van de 4 oude gemeenten.
 • Het plan is eenmalig. Het dorpsbudget is niet bedoeld voor terugkerende activiteiten.
 • Het plan is nog niet gestart en duurt niet langer dan 1 jaar.

Meer informatie

Regelingen