Dorpsbudget

Heeft u plannen om het leven in uw dorp prettiger te maken? Dan kunt u geld aanvragen uit het dorpsbudget om uw plannen uit te voeren.

Aanvragen

 • Kijk eerst op het overzicht dorpsbudgetten hoeveel geld er voor uw dorp is en of er al aanvragen zijn toegekend. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 • Doe de aanvraag met het aanvraagformulier dorpsbudget. Sla het formulier eerst op voordat u begint met invullen.

Meesturen

 • Een begroting. Wat kost het plan? Tel ook onderhoudskosten mee (zoals verven of schoonmaken). En kosten voor benodigde vergunningen.
 • Een dekkingsplan. Hoe wordt het betaald? Wat doet of betaalt u zelf, bij welke organisaties heeft u ook subsidie aangevraagd?
 • Een bewijs waaruit blijkt dat er draagvlak is voor uw plan bij inwoners of organisaties uit uw dorp. Bijvoorbeeld een handtekeningenlijst met namen. Of steunbrieven van organisaties.

Belangrijkste voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon. Laat de aanvraag indienen door bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Deze moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • Het plan heeft draagvlak onder de inwoners. Toon dit aan met bijvoorbeeld een handtekeningenlijst met namen. Of steunbrieven van organisaties. Vermeld ook wat u gedaan heeft om draagvlak te krijgen. Bijvoorbeeld een inloopavond. Werk samen en betrek zoveel mogelijk mensen bij uw plan.
 • U draagt zelf minstens 10% bij aan uw plan. In deze ‘cofinanciering’ zitten bijvoorbeeld de uren die u besteedt. Of een gift van een bedrijf of organisatie.
 • Het plan is nog niet eerder door de gemeente gesubsidieerd. Ook niet door 1 van de 4 oude gemeenten.
 • Het plan is eenmalig. Het dorpsbudget is niet bedoeld voor terugkerende activiteiten.
 • Het plan is nog niet gestart en duurt niet langer dan 1 jaar.

Meer informatie

Regelingen

’.