Heb je plannen om het leven in jouw dorp prettiger te maken? Dan kun je geld aanvragen uit het dorpsbudget om je plannen uit te voeren.

Aanvragen

  • Kijk eerst op het overzicht dorpsbudgetten hoeveel geld er voor jouw dorp is en of er al aanvragen zijn toegekend. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
  • Doe de aanvraag met het aanvraagformulier dorpsbudget. Sla het formulier eerst op voordat je begint met invullen.

Meesturen

  • Een begroting/dekkingsplan. Hierin moet in ieder geval staan wat het plan kost en hoe je van plan bent de kosten te betalen. Tel ook onderhoudskosten mee (zoals verven of schoonmaken). En kosten voor benodigde vergunningen.
  • Een schetsontwerp of bouwtekening, als het gaat om zogenaamde 'aard- en nagelvaste voorzieningen'': dingen die verbonden zijn met de grond of het gebouw en die je niet zonder beschadiging of verbreking kan losmaken.
  • Vraag je voor het eerst aan? Stuur dan ook bewijs mee waaruit blijkt dat het IBAN op naam van je organisatie staat.

Belangrijkste voorwaarden

  • Bespreek het plan altijd eerst met de dorpencoördinator. Pas daarna behandelen we de aanvraag.
  • De aanvrager is een rechtspersoon. Laat de aanvraag indienen door bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Deze moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Het plan heeft draagvlak onder de inwoners. Bespreek met de dorpencoördinator hoe het draagvlak er is gekomen. Werk samen en betrek zoveel mogelijk mensen bij jouw plan.
  • Je draagt zelf minstens 10% bij aan jouw plan. In deze ‘cofinanciering’ zitten bijvoorbeeld de uren die je besteedt. Of een gift van een bedrijf of organisatie.
  • Het plan is nog niet gestart en duurt niet langer dan 2 jaar. 

Meer informatie