Munster

Aan de oostzijde van Winsum bouwen we de nieuwe wijk Munster. Deze gasloze wijk ligt aan het Winsumerdiep en aan een prachtig park, het Munsterveld. Hier woon je energiezuinig en comfortabel in een waterrijke groene omgeving. Er zijn 12 vrije bouwkavels. Daarvan is er nog 1 beschikbaar.


Bouw in 3 fasen

In totaal komen er in Munster ongeveer 150 woningen. Er is ruimte voor sociale huurwoningen, koopwoningen in lagere en hogere prijsklassen en vrije kavels. De bouw van de wijk Munster gaat in 3 fasen.

Fase 1

In fase 1 zijn alle kavels al uitgegeven. De meeste woningen zijn al gebouwd. Woningstichting Wierden en Borgen heeft 5 sociale huurwoningen gebouwd aan de Munstertil.

Voor de openbare ruimte hebben we een ontwerp voor de inrichting gemaakt. Daarbij hebben we rekening gehouden met de wensen van de bewoners. We hebben goed gekeken naar de verkeersveiligheid bij Munstertil. Verschillende wegversmallingen, parkeerplaatsen langs de Munstertil en een verspringende wegas maken de weg minder aantrekkelijk voor automobilisten. Het eerste ontwerp hebben we besproken met de inwoners. Die hadden nog wat wensen over parkeren en groen. Daarom hebben we het ontwerp op een paar punten aangepast:

  • Veldbrand: De 2 langsparkeerplaatsen gewijzigd naar haaks parkeren voor 4 auto’s. Bij het water aan de linkerkant 2 schrikhekjes.
  • Tasveld: De parkeerkoffer met 10 plaatsen gewijzigd in langsparkeren voor 4 auto’s. Een extra boom toegevoegd aan het ontwerp. Bij het water aan de linkerkant 2 schrikhekjes toegevoegd.
  • Veldhoven: De 10 parkeerplaatsen teruggebracht naar 5 parkeerplaatsen. Extra bomen toegevoegd. Bij het water aan de linkerkant 2 schrikhekjes toegevoegd 
  • Munstertil: 5 extra parkeervakken en extra bomen toegevoegd. Bij het water aan de linkerkant 2 schrikhekjes toegevoegd.

In februari 2023 startte de aanbesteding voor de inrichting van de openbare ruimte in Munster fase 1. Het is de bedoeling om half april te beginnen met de uitvoering. Voor de zomervakantie van 2023 is het dan klaar.

Fase 2 en 3

In fase 2 en 3 komen er in totaal nog 84 woningen bij. Munster fase 2 biedt ruimte voor 43 woningen:

  • 5 sociale huurwoningen
  • 26 woningen die door projectontwikkelaars gebouwd worden
  • 12 vrije kavels. Hierbij gaan kopers zelf aan de slag om samen met een aannemer hun vrijstaande woning te bouwen

In het najaar van 2022 was het ontwerp voor de openbare ruimte in Munster fase 2 en 3 klaar. Er is een aanbesteding geweest. BAM Infra Regionaal Drachten is in de tweede helft van februari 2023 begonnen met het werk. Er zijn 12 vrije bouwkavels waarvan nog enkele kavels beschikbaar zijn. Lees meer bij de verkoopinformatie. Na de verkoop van fase 2 maken we een verkoopplan voor fase 3.

Subsidies

Bestemmingsplan

Voor fase 2 en 3 hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Daarin staat wat er in het gebied mag gebeuren. Waar bijvoorbeeld woningen mogen staan en welke grond bedoeld is voor straten en groen. Bijlage 1 bij het bestemmingsplan is het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan met daarin de regels voor het bouwen van huizen. Bekijk het bestemmingsplan Munster fase 2 en 3 (website ruimtelijkeplannen.nl).

In deze video op YouTube neemt Gerben Kleiman, stedenbouwkundige bij gemeente Het Hogeland je mee in de plannen

Duurzaam

Munster is een volledig duurzame wijk. Met aardbevingsbestendige woningen en woningen die geschikt zijn voor ouderen. Zonder gasaansluitingen. De eerste woningen zijn “all-electric” uitgevoerd. Dat betekent dat de energievraag met elektrische apparaten wordt opgelost. De nog te bouwen woningen moeten bijna energieneutraal worden gebouwd. De energie die je gebruikt moet dus ongeveer evenveel zijn als de energie die je zelf opwekt. Als koper bepaal je zelf hoe je hieraan wilt voldoen. 

Over de naam Munster

De naam van de groene wijk Munster hebben we overgenomen van de Munsterweg. Dat is een eeuwenoude kloosterweg die door dit gebied loopt. Net als een klooster regelt ook Munster voor een groot deel zelf wat er nodig is.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven over Munster? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Mooiste dorp

Munster vanuit de lucht gezien, voordat de bouw van start ging. De oorspronkelijke verkavelingsstructuur van het oude landschap is duidelijk herkenbaar. Fase 1, het deel dat het dichtst bij het dorp ligt, is al klaar. In fase 2 en 3 worden de woningen gebouwd op 5 eilandjes met daaromheen brede grachten. De eilanden zijn per auto bereikbaar. Maar een rondje over alle eilanden kan alleen met de fiets of lopend. 

Nieuwe brug

Bij Munster hebben we een brug gemaakt in de rijbaan op de Trekweg naar Onderdendam. Die zie je nog niet op deze foto. Door die brug staat het vaarwater in Munster nu in verbinding met het Winsumerdiep.