Munster

Aan de oostzijde van Winsum bouwen we de nieuwe wijk Munster. Deze gasloze wijk ligt aan het Winsumerdiep en aan een prachtig park, het Munsterveld. Hier woon je energiezuinig en comfortabel in een waterrijke groene omgeving. Er zijn 12 vrije kavels te koop. Daarvan is er nog 1 kavel vrij. Alle andere kavels zijn op dit moment in optie.


Planning

De bouw van de wijk Munster gaat in 3 fasen. In totaal komen er in Munster ongeveer 150 woningen. Er is ruimte voor sociale huurwoningen, koopwoningen in lagere en hogere prijsklassen en vrije kavels.

Fase 1

In fase 1 zijn alle kavels al uitgegeven. De meeste woningen zijn al gebouwd. Woningstichting Wierden en Borgen heeft 5 sociale huurwoningen gebouwd aan de Munstertil.

 • juli 2022
  ontwerp definitieve inrichting openbare ruimte klaar
 • zomer 2022
  opstellen aanbestedingsdocumenten definitieve inrichting
 • najaar 2022
  aanbesteding definitieve inrichting
 • eind 2022
  definitieve inrichting

Fase 2 en 3

In fase 2 en 3 komen er in totaal nog 84 woningen bij. Munster fase 2 biedt ruimte voor 43 woningen:

 • 5 sociale huurwoningen
 • 26 woningen die door projectontwikkelaars gebouwd worden. We hopen in het najaar van 2022 overeenkomsten af te sluiten met projectontwikkelaars
 • 12 vrije kavels. Hierbij gaan kopers zelf aan de slag om samen met een aannemer hun vrijstaande woning te bouwen

Verkoop vrije kavels

Er zijn 12 vrije bouwkavels te koop. De inschrijfperiode is al voorbij. Lees meer bij de kopersinformatie. Na de verkoop van fase 2 maken we een verkoopplan voor fase 3. 

 • 18 mei 2022
  gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast. Van 3 juni 2022 tot en met 14 juli 2022 kun je hiertegen in beroep gaan.
 • 30 juni 2022
  start verkoop bouwkavels fase 2
 • zomer 2022
  afronding ontwerp openbare ruimte + opstellen bijbehorende aanbestedingsdocumenten
 • najaar 2022
  aanbesteding inrichting openbare ruimte
 • 2023
  inrichting openbare ruimte / klaarmaken gebied voor woningbouw. Eind december 2022 verwachten we meer te kunnen vermelden over de precieze planning.

In deze video op YouTube neemt Gerben Kleiman, stedenbouwkundige bij gemeente Het Hogeland je mee in de plannen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven over Munster? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomst

Op 11 januari 2022 was er een online informatiebijeenkomst over Munster. Tijdens de bijeenkomst kregen we verschillende vragen.

Duurzaam

Munster is een volledig duurzame wijk. Met aardbevingsbestendige woningen en woningen die geschikt zijn voor ouderen. Zonder gasaansluitingen. De eerste woningen zijn “all-electric” uitgevoerd. Dat betekent dat de energievraag met elektrische apparaten wordt opgelost. De nog te bouwen woningen moeten bijna energieneutraal worden gebouwd. De energie die je gebruikt moet dus ongeveer evenveel zijn als de energie die je zelf opwekt. Als koper bepaal je zelf hoe je hieraan wilt voldoen. 

Over de naam Munster

De naam van de groene wijk Munster hebben we overgenomen van de Munsterweg. Dat is een eeuwenoude kloosterweg die door dit gebied loopt. Net als een klooster regelt ook Munster voor een groot deel zelf wat er nodig is.

Subsidies

Bestemmingsplan

Voor fase 2 en 3 hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Daarin staat wat er in het gebied mag gebeuren. Waar bijvoorbeeld woningen mogen staan en welke grond bedoeld is voor straten en groen. Bijlage 1 bij het bestemmingsplan is het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan. Daarin staan de regels voor het bouwen van huizen. Bouwplannen moeten voldoen aan deze regels. In beroep gaan tegen het bestemmingsplan kon tot met 14 juli 2022.

Bekijk het bestemmingsplan Munster fase 2 en 3 (website ruimtelijkeplannen.nl).

Mooiste dorp

Nieuwe brug

Bij Munster hebben we een brug gemaakt in de rijbaan op de Trekweg naar Onderdendam. Daarmee staat het vaarwater in Munster in verbinding met het Winsumerdiep.

Munster vanuit de lucht gezien, voordat de bouw van start ging. De oorspronkelijke verkavelingsstructuur van het oude landschap is duidelijk herkenbaar. Fase 1, het deel dat het dichtst bij het dorp ligt, is al klaar. In fase 2 en 3 worden de woningen gebouwd op 5 eilandjes met daaromheen brede grachten. De eilanden zijn per auto bereikbaar. Maar een rondje over alle eilanden kan alleen met de fiets of lopend.