In het omgevingsplan staat wat er in een gebied mag gebeuren. Bijvoorbeeld wonen, industrie, landbouw of recreatie. Het omgevingsplan geeft bijvoorbeeld aan waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. Iedereen moet zich aan het omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Eerder werkte de gemeente met bestemmingsplannen. Sinds 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Vanaf dat moment vervangen we de bestemmingsplannen door 1 omgevingsplan. Lees meer.

Omgevingsplan bekijken

Omgevingsplannen bekijk je in het omgevingsloket bij Regels op de kaart. Dit werkt het best op een gewone computer of laptop. Zoek het adres waar het over gaat via de zoekbalk of klik op de kaart. Daarna zie je de regels en plannen die daar gelden.

Omgevingsplan vervangt bestemmingsplannen

Eerder werkte de gemeente met bestemmingsplannen. Maar sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf die datum vervangt het omgevingsplan de bestemmingsplannen. Lees meer.

Jouw invloed

Voordat de gemeente een plan vaststelt heb je de mogelijkheid om te reageren. Dat maken we bekend in het gemeentenieuws en op de landelijke website overheid.nl. Kies op de website overheid.nl bij 'publicerende organisatie' voor gemeente Het Hogeland. Je kunt ook een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen nemen. Zo blijf je op de hoogte van wat er in jouw buurt speelt.

Vergunning

Heb je plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heb je een omgevingsvergunning nodig.