Verbeteren landschap rondom hoogspanningslijnen

Tennet bouwt een nieuwe 380 Kilovolt hoogspanningslijn. Deze loopt ook door de gemeente Het Hogeland. Dit heeft effect op het milieu en op het landschap. Daarom stellen provincie Groningen en Tennet geld beschikbaar om het landschap te verbeteren.

Voorbeelden

Bij verbetering van het landschap kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • versterken van landschapsstructuren met nieuwe beplanting
  • verbeteren van waterstructuren
  • herstel van oude terreinen en wierden

Eerder konden de dorpsraden en dorpsbelangen al ideeën aanleveren. De ideeën die al zijn ingebracht staan in het landschapsplan Noord - West 380kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten.

Ideeën aanleveren

  • Heb jij ook ideeën of plannen om het landschap te verbeteren? Neem dan contact op met Dorpsbelangen.
  • Geen Dorpsbelangen in jouw buurt? Stuur een e-mail naar gemeente@hethogeland.nl. Dan kijken we of we deze kunnen toevoegen. Samen kunnen we het plan bespreken en als het nodig is verder uitwerken.

Meer informatie

Hoogspanningslijn 380 kilovolt Eemshaven-Vierverlaten (website provincie Groningen)