Oude en nieuwe situatie AH-supermarkt Uithuizen

Foto: het bestaande aanzicht ingang AH supermarkt vanaf de Schoolstraat met zicht op Jacobi kerktoren. Schets: het nieuwe aanzicht.

Foto: huidige parkeerterrein aan de Schoolstraat. Schets: voorgevel nieuwe AH vanaf het nieuwe nieuwe parkeerterrein

Foto: bestaande gevelbeeld AH supermarkt en Kerkstraat vanaf de Schoolstraat. Schets: nieuwe gevelbeeld AH supermarkt zijde Schoolstraat.

Schets: vogelvlucht voorgevel nieuwe supermarkt en parkeerterrein. Schets: nieuwe verkeersontsluiting ter plaatse van de Rank.