Voor Leens, Uithuizen en Uithuizermeeden zijn er subsidieregelingen voor winkelpanden. De regeling voor Leens is nieuw; aanvragen voor Leens kan vanaf 1 februari 2023.

 • Voor Leens en Uithuizen is er subsidie voor
  • verplaatsing van je winkel naar het kernwinkelgebied
  • of om je leegstaande winkelpand geschikt te maken om in te wonen
 • Voor Uithuizen geldt dat je de subsidie ook mag gebruiken om je winkelpand binnen het kernwinkelgebied te verbeteren.
 • Voor Uithuizermeeden is er subsidie om je leegstaande winkelpand geschikt te maken voor zorg of voor woningen waarin ouderen langer kunnen blijven wonen. 

Centrumsubsidie voor Bedum en Winsum op

Eerder gold deze regeling ook voor Bedum en Winsum. Daar is veel gebruik van gemaakt. Voor deze dorpen is het geld nu op.

3 subsidies

Er zijn 3 soorten subsidies. Je kunt 1 of meerdere subsidies aanvragen. In totaal kun je maximaal € 200.000,- subsidie krijgen.

  Verplaatsingssubsidie

  • Voor verplaatsing van je winkelpand naar het kernwinkelgebied in Leens of Uithuizen.
  • Het winkelpand moet nu binnen de bebouwde kom van het dorp staan. 
  • De subsidie is 65% van de kosten met een maximum van € 50.000,-.
  • Pandeigenaren en huurders kunnen deze subsidie aanvragen.

  Transformatiesubsidie

  • Om leegstaande winkelpanden binnen de bebouwde kom van Leens, Uithuizen of Uithuizermeeden geschikt te maken voor wonen, woningen voor ouderen of voor een bestemming anders dan winkels.
  • De subsidie is 50% van de totale kosten met een maximum van € 200.000,--.
  • De regeling geldt niet voor leegstaande winkelpanden in het kernwinkelgebied van Bedum, Leens, Uithuizen of Winsum.
  • Pandeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen.

  Vastgoedverbeteringssubsidie

  • Voor winkelpanden binnen het kernwinkelgebied in Uithuizen.
  • Voor verbetering van het interieur en de buitenkant van je winkelpand.
  • De subsidie is 65% van de totale kosten met een maximum van € 200.000,--.
  • Pandeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen.
  • Voor verbetering van gevels van winkelpanden gelden 10 regels.

  Voorwaarden

  Aanvragen

  Start de aanvraag voor Uithuizen of Uithuizermeeden met een intakescan. De gemeente betaalt deze intakescan en huurt een extern deskundig bureau in voor de uitvoering. Lees de voorwaarden vooraf goed door. Aanvragen voor Leens kan vanaf 1 februari 2023.

  • De gemeente besluit binnen 8 weken over de aanvraag intakescan.
  • Uit de scan volgt een oordeel over welke verbeteringsmaatregelen wenselijk zijn en wat de kosten daarvan zijn.
  • Pas na de intakescan kun je subsidie aanvragen.
  • De gemeente heeft in totaal 3,6 miljoen euro voor de centra van Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum. En 750.000 euro voor het centrum van Leens. Het geld voor Bedum en Winsum is al op. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van de ontvangstdatum.

  Nationaal programma Groningen

  De gemeente heeft geld gekregen van het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor deze regelingen. 

  Meer over de centrumplannen

  Bekijk de centrumplannen voor Bedum, Leens, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum.