Voor Bedum, Leens, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden zijn er subsidieregelingen voor winkelpanden.

 • Voor Bedum, Leens en Uithuizen is er subsidie voor
  • verplaatsing van je winkel naar het kernwinkelgebied
  • of om je leegstaande winkelpand geschikt te maken om in te wonen
 • Voor Uithuizen en Bedum geldt dat je de subsidie ook mag gebruiken om je winkelpand binnen het kernwinkelgebied te verbeteren.
 • Voor Uithuizermeeden is er subsidie om je leegstaande winkelpand geschikt te maken voor zorg of voor woningen waarin ouderen langer kunnen blijven wonen.
 • Voor Winsum is het geld op. Daarom kun je voor je pand in Winsum geen subsidie meer aanvragen.

3 subsidies

Er zijn 3 soorten subsidies. Je kunt 1 of meerdere subsidies aanvragen. In totaal kun je maximaal € 200.000,- subsidie krijgen.

  Verplaatsingssubsidie

  • Voor verplaatsing van je winkelpand naar het kernwinkelgebied in Bedum, Leens of Uithuizen.
  • Het winkelpand moet nu binnen de bebouwde kom van het dorp staan. 
  • De subsidie is 65% van de kosten met een maximum van € 50.000,-.
  • Pandeigenaren en huurders kunnen deze subsidie aanvragen.

  Transformatiesubsidie

  • Om leegstaande winkelpanden binnen de bebouwde kom van Bedum, Leens, Uithuizen of Uithuizermeeden geschikt te maken voor wonen, woningen voor ouderen of voor een bestemming anders dan winkels.
  • De subsidie is 50% van de totale kosten met een maximum van € 200.000,--.
  • De regeling geldt niet voor leegstaande winkelpanden in het kernwinkelgebied van Bedum, Leens, Uithuizen of Winsum.
  • Pandeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen.

  Vastgoedverbeteringssubsidie

  • Voor winkelpanden binnen het kernwinkelgebied in Bedum en Uithuizen.
  • Voor verbetering van het interieur en de buitenkant van je winkelpand.
  • De subsidie is 65% van de totale kosten met een maximum van € 200.000,--.
  • Pandeigenaren en huurders kunnen deze subsidie aanvragen.
  • Voor verbetering van gevels van winkelpanden gelden 10 regels.

  Voorwaarden

  Aanvragen

  Start de aanvraag voor Bedum, Leens, Uithuizen of Uithuizermeeden met een intakescan. De gemeente betaalt deze intakescan en huurt een extern deskundig bureau in voor de uitvoering. Lees de voorwaarden vooraf goed door.

  • De gemeente besluit binnen 8 weken over de aanvraag intakescan.
  • Uit de scan volgt een oordeel over welke verbeteringsmaatregelen wenselijk zijn en wat de kosten daarvan zijn.
  • Pas na de intakescan kun je subsidie aanvragen.
  • Wij behandelen de aanvragen op volgorde van de ontvangstdatum.

  Nationaal programma Groningen

  De gemeente heeft geld gekregen van het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor deze regelingen. 

  Meer over de centrumplannen

  Bekijk de centrumplannen voor Bedum, Leens, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum.