Subsidie voor centrumplannen

Voor Uithuizen en Uithuizermeeden is er een subsidieregeling voor verbetering van winkelpanden. In Uithuizen is de subsidie bedoeld voor vernieuwing van het winkelcentrum. In Uithuizermeeden willen we meer ruimte voor zorg en voor woningen waarin ouderen langer kunnen blijven wonen.

Centrumsubsidie voor Bedum en Winsum op

Eerder gold deze regeling ook voor Bedum en Winsum. Daar is veel gebruik van gemaakt. Voor deze dorpen is het geld nu op.

3 soorten subsidie

Er zijn 3 soorten subsidies. Je kunt 1 of meerdere subsidies aanvragen. In totaal kun je maximaal € 200.000,- subsidie krijgen.

Vastgoedverbeteringssubsidie

 • Voor winkelpanden binnen het kernwinkelgebied in Uithuizen.
 • Voor verbetering van het interieur en de buitenkant van je winkelpand.
 • De subsidie is 65% van de totale kosten met een maximum van € 200.000,--.
 • Pandeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen.

Verplaatsingssubsidie

 • Voor verplaatsing van je winkelpand naar het kernwinkelgebied in Uithuizen.
 • Het winkelpand moet nu binnen de bebouwde kom van het dorp staan. 
 • De subsidie is 65% van de kosten met een maximum van € 50.000,-.
 • Pandeigenaren en huurders kunnen deze subsidie aanvragen.

Transformatiesubsidie

 • Om leegstaande winkelpanden binnen de bebouwde kom van Uithuizen of Uithuizermeeden geschikt te maken voor levensloopbestendig wonen of voor een bestemming anders dan detailhandel.
 • De subsidie is 50% van de totale kosten met een maximum van € 200.000,--.
 • De regeling geldt niet voor leegstaande winkelpanden in het kernwinkelgebied van Bedum, Uithuizen of Winsum.
 • Pandeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Regels voor dorpse gevels

Voor verbetering van gevels van winkelpanden gelden 10 regels.

Aanvragen

Start de aanvraag met een intakescan. De gemeente betaalt deze intakescan en huurt een extern deskundig bureau in voor de uitvoering.

Lees de subsidieregeling vooraf goed door.

 • De gemeente besluit binnen 8 weken over de aanvraag intakescan.
 • Uit de scan volgt een oordeel over welke verbeteringsmaatregelen wenselijk zijn en wat de kosten daarvan zijn.
 • Pas na de intakescan kun je subsidie aanvragen.
 • De gemeente heeft in totaal 3,6 miljoen euro beschikbaar voor de centra van Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum. Het geld voor Bedum en Winsum is al op. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van de ontvangstdatum.

Nationaal programma Groningen

Deze regeling is onderdeel van het project ‘Plus op de vier centrumplannen’. Hiervoor heeft de gemeente 11.6 miljoen euro gekregen van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Meer informatie: hethogeland.nl/centrumplannen.