Begraven

Als er een naaste overlijdt, kunt u de overledene laten begraven of de urn laten bijzetten op een gemeentelijke begraafplaats. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit, maar nabestaanden kunnen dit ook zelf regelen. Hiervoor maakt u een afspraak met de gemeente.

Eigen beheer of beheer door gemeente

U kunt kiezen voor een graf in eigen beheer (particulier graf) of een graf in beheer van de gemeente.

Particulier graf

 • U betaalt grafrecht. Ook betaalt u voor het begraven. Kijk bij Kosten begraven.
 • Het graf wordt uitgegeven voor 30 of 50 jaar. Kindergraven (tot 12 jaar) kunnen ook voor 60 jaar worden uitgegeven. Verlengen kan steeds met een termijn van 10 jaar.
 • Het graf wordt op volgorde aansluitend in de rij uitgegeven. U kunt een naastgelegen graf reserveren voor de levenspartner of familie tot en met de derde graad. Alleen op de begraafplaats in Bedum liggen dubbele graven onder elkaar.
 • In een graf kan een betonnen kelder worden geplaatst. Hiervoor betaalt u extra.
 • Op een particulier graf mag u een grafsteen of gedenkteken plaatsen.
 • U moet het graf zelf schoonhouden, onderhouden en zo nodig herstellen.

Graf in beheer van de gemeente

 • U betaalt geen grafrecht. U betaalt alleen voor het begraven. Kijk bij Kosten begraven.
 • Het graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Verlengen is niet mogelijk.
 • Het graf wordt op volgorde aansluitend in de rij uitgegeven. Uitgifte van een naastgelegen graf is niet mogelijk.
 • Op het plaatsen van een naambordje na mag er geen grafbedekking op het graf.
 • De gemeente beheert het graf, u heeft er geen zeggenschap over.

Kosten begraven

Bekijk het overzicht van de kosten (grafrechten).

Wie betaalt de grafrechten?

Een particulier graf wordt uitgegeven aan 1 persoon: de rechthebbende. De rechthebbende betaalt het grafrecht en is het aanspreekpunt voor de gemeente. U kunt grafrechten laten overschrijven naar iemand anders. Is de rechthebbende overleden? Laat het grafrecht binnen 6 maanden overschrijven. Geef het ook door als u als rechthebbende gaat verhuizen. U regelt het bij de begraafplaatsenadministratie: begraafplaatsen@hethogeland.nl

Grafbedekking

Op een particulier graf mag u een grafsteen of gedenkteken plaatsen. Hiervoor vraagt u een vergunning aan met het aanvraagformulier voor grafbedekking. Bedenk dat de losse grond die na een begrafenis ontstaat eerst nog moet zakken. Wacht minstens 3 maanden met het plaatsen. Een gedenkteken is gemaakt van duurzaam materiaal, bijvoorbeeld natuursteen, metaal, keramiek of duurzame kunststoffen. Het gedenkteken is maximaal 1.50 meter, niet langer en breder dan het graf en één geheel: losse onderdelen zijn verbonden met het gedenkteken. Zorg voor een goede betonnen fundering.

Beplanting

U mag ook vaste winterharde beplanting aanbrengen op het graf. Bomen zijn niet toegestaan. De beplanting mag maximaal 1,50 meter hoog zijn en niet breder zijn dan het graf (eventueel door te snoeien). Verder mag u bloemen, planten en andere kleine voorwerpen plaatsen. De gemeente kan losse bloemen, kransen en overige losse voorwerpen verwijderen als ze verwelkt of verouderd zijn. Linten en siervazen blijven 13 weken beschikbaar voor de rechthebbende van het graf. 

Cremeren

In de provincie Groningen zijn crematoria in Appingedam, Groningen, Stadskanaal en Winschoten. Op de begraafplaatsen in Het Hogeland kun u asbussen en urnen (het sieromhulsel waarin de asbus wordt geborgen) plaatsen. Dat kan in een urnengraf, urnenmuur, urnenzuil of in een graf in eigen beheer. U kunt de as ook verstrooien.

Bijzetten in een urnengraf, muur, zuil of tuin

 • In een urnengraf mogen hooguit twee asbussen worden geplaatst. In een urnengraf kan een kelder van beton of kunststof worden geplaatst. Een grafkelder wordt na de bijzetting afgesloten.
 • In een urnenmuur worden asbussen en urnen in nissen geplaatst. Afhankelijk van de grootte kunnen maximaal 2 asbussen per nis geplaatst worden. In Zoutkamp, Ulrum, Winsum, Baflo, Warffum en Uithuizen zijn urnenmuren.
 • In een urnenzuil worden asbussen in nissen geplaatst. In een nis passen maximaal drie asbussen. Urnenzuilen zijn aanwezig in Usquert, Kantens, Uithuizermeeden, Roodeschool/Oosteinde
 • Op de gemeentelijke begraafplaats in Bedum is een urnentuin. In de urnengraven zijn ondergrondse kokers aangebracht waarin twee asbussen kunnen worden geplaatst (doorsnede hooguit 18,5 cm).

Bijzetten in een graf in eigen beheer

 • In een graf waarin iemand is begraven mogen hooguit 2 asbussen met of zonder urnen bijgeplaatst worden.
 • Als er niemand in wordt begraven dan kan een graf worden uitgegeven voor het plaatsen van hooguit 4 asbussen met of zonder urnen.

Verstrooien op een strooiveld

As verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats mag alleen op een daarvoor aangewezen strooiveld. U kunt de asverstrooiing door de gemeente laten doen. Daarvoor moet u betalen. Kijk bij Kosten begraven.

Verstrooien op een dierbare plek

U mag de as ook zelf op een voor de overledene of voor u dierbare plek verstrooien. Bijvoorbeeld in uw eigen tuin. In  Het Hogeland is asverstrooiing op openbare grond toegestaan, behalve op de verharde delen van de weg. Is de grond niet openbaar dan moet de eigenaar toestemming geven. Anderen mogen geen overlast ondervinden van de asverstrooiing.

Begraven of bijzetten

 • Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden.
  • Voor een begrafenis binnen 36 uur is toestemming nodig van de Officier van Justitie.
  • Voor een begrafenis na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester. Bijvoorbeeld als er familie uit het buitenland moet overkomen.
 • Begraven, verstrooiing en bijzetting van urn of asbus kan op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.
 • De medewerkers van de gemeente openen en sluiten het graf. De nabestaanden kunnen dit op verzoek ook (deels) zelf doen. Vraag ernaar bij de begraafplaatsenadministratie.
 • De gemeente zorgt zo nodig voor een noodbekisting in het graf, loopplanken rondom het graf en balkjes om de kist op te plaatsen. Na het sluiten van het graf legt de gemeente alle bloemen mooi op het graf en plaatst een tijdelijk naambordje op het graf.
 • De uitvaartverzorger is verantwoordelijk voor hulpmiddelen voor het begraven, zoals touwen, zinktoestel en rijdende baar.

Uitvaart op kosten van de gemeente

Soms is er geen geld voor een uitvaart. Is er niemand die de uitvaart kan of wil regelen? Dan verzorgt de gemeente een eenvoudige uitvaart.

Als een overledene geen geld nalaat en ook geen uitvaartverzekering had dan kunnen er problemen ontstaan. Als niemand de kosten op zich kan nemen dan regelt en betaalt de gemeente een eenvoudige uitvaart. We kijken of de overledene iets van waarde heeft nagelaten waaruit de kosten kunnen worden betaald. Ook kijken we of we de kosten achteraf nog kunnen verhalen. Meer weten? Bel met de gemeente: 088 – 345 88 88.

Meer informatie