Begraven

Als er een naaste overlijdt, kunt u de overledene laten begraven of de urn laten bijzetten op een gemeentelijke begraafplaats. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit, maar nabestaanden kunnen dit ook zelf regelen. Hiervoor maakt u een afspraak met de gemeente.

Verleng grafrechten op tijd

Sinds 30 mei 2022 gelden nieuwe regels voor begraven en bijzetten van urnen. De ruimte voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats leent u voor een bepaalde tijd van de gemeente. Met de nieuwe regels kunt u nu ook kiezen voor een graf voor een periode van 10 jaar. Een periode van 30 of 50 jaar kan ook nog steeds. Bekijk de kosten voor het nieuwe grafrecht.

Periode van grafrechten bijna voorbij?

 • Dan kunt u het recht op het graf verlengen met 10 jaar. U kunt nu ook tijdelijk 1 keer kiezen voor een nieuw grafrecht.
 • Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kunt u het graf laten overschrijven naar iemand anders.
 • Twijfelt u of u nog grafrechten heeft? Neem dan contact met ons op.

Graven zonder rechten gaan we ruimen

Regel de verlenging, het nieuwe grafrecht of het overschrijven op tijd. Want als wij niets horen dan gaan we het graf uiteindelijk ruimen. Het graf wordt dan opgeruimd en leeggemaakt. Voordat we dat doen nemen we contact op met de nabestaanden als die bij ons bekend zijn. Zodat de nabestaanden kunnen kiezen om toch grafrechten te kopen. 

Oproep om grafrecht te verlengen

Van veel graven zonder grafrecht hebben wij geen contactgegevens van nabestaanden. We willen ze graag de kans geven om te kiezen wat er met het graf moet gebeuren. Daarom doen we deze oproep. Dus bent u nabestaande van iemand die op een van de lijsten met graven staat? En wilt u graag alsnog grafrechten kopen? Of zijn er volgens u nog wel grafrechten? Laat het ons weten en reageer via een van de links.

Horen wij niets? Of wilt u de rechten niet vernieuwen of verlengen? Dan gaan we het graf ruimen als we dat nodig vinden. Nabestaanden kunnen dan aangeven dat ze de grafbedekking willen houden.

Wie zorgt voor het graf?

U kunt kiezen voor een particulier graf (u zorgt voor het graf) of voor een algemeen graf (de gemeente zorgt voor het graf).

Particulier graf

 • U betaalt grafrecht. Ook betaalt u voor het begraven.
 • Het graf wordt uitgegeven voor 10, 30 of 50 jaar. Kindergraven (tot 12 jaar) kunnen ook voor 60 jaar worden uitgegeven. Verlengen kan steeds met periode 10 jaar.
 • Uitgifte gebeurt op volgorde aansluitend in de rij. U kunt een naastgelegen graf reserveren voor de levenspartner of familie tot en met de derde graad. Alleen op de begraafplaats in Bedum liggen dubbele graven onder elkaar.
 • In een graf kan een betonnen kelder worden geplaatst. Hiervoor betaalt u extra.
 • Op een particulier graf mag u een grafsteen of gedenkteken plaatsen. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen. Lees meer.
 • U moet het graf zelf schoonhouden, onderhouden en zo nodig herstellen.

Algemeen graf

 • U betaalt geen grafrecht. U betaalt alleen voor het begraven.
 • Het graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Verlengen is niet mogelijk.
 • Uitgifte gebeurt op volgorde aansluitend in de rij uitgegeven. Uitgifte van een naastgelegen graf is niet mogelijk.
 • Op het plaatsen van een naambordje na mag er geen grafbedekking op het graf.
 • De gemeente beheert het graf, u heeft er geen zeggenschap over.

Kosten

Bekijk het overzicht van de kosten

Wie betaalt de kosten?

Een particulier graf wordt uitgegeven aan 1 persoon: de rechthebbende. De rechthebbende betaalt de kosten van het grafrecht en is het aanspreekpunt voor de gemeente.

Grafrecht overschrijven

U kunt het grafrecht laten overschrijven naar iemand anders. Is de rechthebbende overleden? Laat het grafrecht binnen 6 maanden overschrijven. Doet u dit niet, dan kunnen de rechten komen te vervallen. Geef het ook door als u als rechthebbende gaat verhuizen. Mail hiervoor naar begraafplaatsen@hethogeland.nl.

Grafbedekking

Op een particulier graf mag u een grafsteen of gedenkteken plaatsen. Vraag hiervoor een vergunning aan met het aanvraagformulier voor grafbedekking. Bedenk dat de losse grond die na een begrafenis ontstaat eerst nog moet zakken. Wacht minstens 3 maanden met het plaatsen. Een gedenkteken is gemaakt van duurzaam materiaal, bijvoorbeeld natuursteen, metaal, keramiek of duurzame kunststoffen. Het gedenkteken is maximaal 1.50 meter, niet langer en breder dan het graf en één geheel: losse onderdelen zijn verbonden met het gedenkteken. Zorg voor een goede betonnen fundering.

Beplanting

U mag ook vaste winterharde beplanting aanbrengen op het graf. Bomen mogen niet. De beplanting mag maximaal 1,50 meter hoog zijn en niet breder dan het graf. Verder mag u bloemen, planten en andere kleine voorwerpen plaatsen. De gemeente kan losse bloemen, kransen en overige losse voorwerpen verwijderen als ze verwelkt of verouderd zijn. Linten en siervazen blijven 13 weken beschikbaar voor de rechthebbende van het graf. 

Cremeren

In de provincie Groningen zijn crematoria in Appingedam, Groningen, Stadskanaal en Winschoten. Op de begraafplaatsen in Het Hogeland kun u asbussen en urnen (het sieromhulsel waarin de asbus wordt geborgen) plaatsen. Dat kan in een urnengraf, urnenmuur, urnenzuil of in een graf in eigen beheer. U kunt de as ook verstrooien.

Bijzetten in een urnengraf, muur, zuil of tuin

 • In een urnengraf mogen hooguit twee asbussen worden geplaatst. In een urnengraf kan een kelder van beton of kunststof worden geplaatst. Een grafkelder wordt na de bijzetting afgesloten.
 • In een urnenmuur worden asbussen en urnen in nissen geplaatst. Afhankelijk van de grootte kunnen maximaal 2 asbussen per nis geplaatst worden. In Zoutkamp, Ulrum, Winsum, Baflo, Warffum en Uithuizen zijn urnenmuren.
 • In een urnenzuil worden asbussen in nissen geplaatst. In een nis passen maximaal drie asbussen. Urnenzuilen zijn aanwezig in Usquert, Kantens, Uithuizermeeden, Roodeschool/Oosteinde
 • Op de gemeentelijke begraafplaats in Bedum is een urnentuin. In de urnengraven zijn ondergrondse kokers aangebracht waarin twee asbussen kunnen worden geplaatst (doorsnede hooguit 18,5 cm).

Bijzetten in een graf in eigen beheer

 • In een graf waarin iemand is begraven mogen hooguit 2 asbussen met of zonder urnen bijgeplaatst worden.
 • Als er niemand in wordt begraven dan kan een graf worden uitgegeven voor het plaatsen van hooguit 4 asbussen met of zonder urnen.

Verstrooien op een strooiveld

Asverstrooiing is mogelijk op een strooiveld op de begraafplaats. In de gemeente Het Hogeland is op de meeste begraafplaatsen een strooiveld aanwezig. U kunt de asverstrooiing door de gemeente laten doen. Daarvoor moet u betalen. Wilt u as verstrooien op particuliere grond dan moet de eigenaar van de grond toestemming verlenen.

Begraven of bijzetten

 • Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden.
  • Voor een begrafenis binnen 36 uur is toestemming nodig van de Officier van Justitie.
  • Voor een begrafenis na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester. Bijvoorbeeld als er familie uit het buitenland moet overkomen.
 • Begraven, verstrooiing en bijzetting van urn of asbus kan op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.
 • De medewerkers van de gemeente openen en sluiten het graf. De nabestaanden kunnen dit op verzoek ook (deels) zelf doen. Vraag ernaar bij de begraafplaatsenadministratie.
 • De gemeente zorgt zo nodig voor een noodbekisting in het graf, loopplanken rondom het graf en balkjes om de kist op te plaatsen. Na het sluiten van het graf legt de gemeente alle bloemen mooi op het graf en plaatst een tijdelijk naambordje op het graf.
 • De uitvaartverzorger is verantwoordelijk voor hulpmiddelen voor het begraven, zoals touwen, zinktoestel en rijdende baar.

Gemeente betaalt de uitvaart

Soms is er geen geld voor een uitvaart. Als een overledene geen geld nalaat en ook geen uitvaartverzekering had dan kunnen er problemen ontstaan. Wil of kan niemand de kosten betalen? Dan regelt en betaalt de gemeente een eenvoudige uitvaart. We kijken of de overledene iets van waarde heeft nagelaten waaruit de kosten kunnen worden betaald. Ook kijken we of we de kosten achteraf nog kunnen terugvragen. Meer weten? Bel met de gemeente: 088 – 345 88 88.

Meer informatie