Als er een naaste overlijdt, kun je de overledene laten begraven of de urn laten bijzetten op een gemeentelijke begraafplaats. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit, maar nabestaanden kunnen dit ook zelf regelen. Hiervoor maak je een afspraak met de gemeente.

Verleng grafrechten op tijd

De ruimte voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats leen je voor een bepaalde tijd van de gemeente. Hiervoor moet je betalen. Je kunt kiezen voor een graf voor een periode van 10, 30 of 50 jaar. Bekijk de kosten voor het grafrecht.

 • Is de periode van grafrechten bijna voorbij? Dan kun je het recht op het graf verlengen met 10 jaar.
 • Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kun je het graf laten overschrijven naar iemand anders.
 • Twijfel je of je nog grafrechten heeft? Neem dan contact met ons op.

Regel de verlenging, het nieuwe grafrecht of het overschrijven op tijd. Want als wij niets horen dan gaan we het graf zonder rechten uiteindelijk ruimen. Het graf wordt dan opgeruimd en leeggemaakt. Zo blijft er ruimte om begraven te worden. Voordat we gaan ruimen nemen we contact op met de nabestaanden als deze bij ons bekend zijn.

Oproep aan nabestaanden van graven zonder grafrecht

Van veel graven zonder grafrecht hebben wij geen contactgegevens van nabestaanden. Maar we willen ze wel graag de kans geven om te kiezen wat er met het graf moet gebeuren. Daarom plaatsen we op deze pagina lijsten met graven zonder grafrecht. Nabestaanden kunnen dan binnen 10 weken nieuw grafrecht regelen. Horen wij niets? Dan gaan we het graf ruimen als we dat nodig vinden.

Op dit moment zijn er geen lijsten met graven waarop je kunt reageren. 

Eerder hebben we de lijsten van graven zonder grafrecht van de volgende dorpen bekendgemaakt. Voor de graven op deze lijsten zijn alle rechten definitief afgelopen. De periode waarbinnen nabestaanden konden reageren is voorbij.

  Wie zorgt voor het graf?

  Je kunt kiezen voor een particulier graf (je zorgt voor het graf) of voor een algemeen graf (de gemeente zorgt voor het graf).

  Particulier graf

  • Je betaalt grafrecht. Ook betaal je voor het begraven.
  • Het graf wordt uitgegeven voor 10, 30 of 50 jaar. Kindergraven (tot 12 jaar) kunnen ook voor 60 jaar worden uitgegeven. Verlengen kan steeds met periode 10 jaar.
  • Uitgifte gebeurt op volgorde aansluitend in de rij. Je kunt een naastgelegen graf reserveren voor de levenspartner of familie tot en met de derde graad. Alleen op de begraafplaats in Bedum liggen dubbele graven onder elkaar.
  • In een graf kan een betonnen kelder worden geplaatst. Hiervoor betaal je extra.
  • Op een particulier graf mag je een grafsteen of gedenkteken plaatsen. Hiervoor moet je een vergunning aanvragen. Lees meer.
  • Je moet het graf zelf schoonhouden, onderhouden en zo nodig herstellen.

  Algemeen graf

  • Je betaalt geen grafrecht. Je betaalt alleen voor het begraven.
  • Het graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Verlengen is niet mogelijk.
  • Uitgifte gebeurt op volgorde aansluitend in de rij uitgegeven. Uitgifte van een naastgelegen graf is niet mogelijk.
  • Op het plaatsen van een naambordje na mag er geen grafbedekking op het graf.
  • De gemeente beheert het graf, je hebt er geen zeggenschap over.

  Kosten

  Bekijk het overzicht van de kosten

  Wie betaalt de kosten?

  Een particulier graf wordt uitgegeven aan 1 persoon: de rechthebbende. De rechthebbende betaalt de kosten van het grafrecht en is het aanspreekpunt voor de gemeente.

  Grafrecht overschrijven

  Je kunt het grafrecht laten overschrijven naar iemand anders. Is de rechthebbende overleden? Laat het grafrecht binnen 6 maanden overschrijven. Doe je dit niet, dan kunnen de rechten komen te vervallen. Geef het ook door als je als rechthebbende gaat verhuizen. Mail hiervoor naar begraafplaatsen@hethogeland.nl.

  Grafbedekking

  Op een particulier graf mag je een grafsteen of gedenkteken plaatsen. Vraag hiervoor een vergunning aan met het aanvraagformulier voor grafbedekking. Bedenk dat de losse grond die na een begrafenis ontstaat eerst nog moet zakken. Wacht minstens 3 maanden met het plaatsen. Een gedenkteken is gemaakt van duurzaam materiaal, bijvoorbeeld natuursteen, metaal, keramiek of duurzame kunststoffen. Het gedenkteken is maximaal 1,50 meter, niet langer en breder dan het graf en één geheel: losse onderdelen zijn verbonden met het gedenkteken. Zorg voor een goede betonnen fundering.

  Beplanting

  Je mag ook vaste winterharde beplanting aanbrengen op het graf. Bomen mogen niet. De beplanting mag maximaal 1,50 meter hoog zijn en niet breder dan het graf. Verder mag je bloemen, planten en andere kleine voorwerpen plaatsen. De gemeente kan losse bloemen, kransen en overige losse voorwerpen verwijderen als ze verwelkt of verouderd zijn. Linten en siervazen blijven 13 weken beschikbaar voor de rechthebbende van het graf. 

  Cremeren

  In de provincie Groningen zijn crematoria in Appingedam, Groningen, Stadskanaal en Winschoten. Op de begraafplaatsen in Het Hogeland kun je asbussen en urnen (het sieromhulsel waarin de asbus wordt geborgen) plaatsen. Dat kan in een urnengraf, urnenmuur, urnenzuil of in een graf in eigen beheer. Je kunt de as ook verstrooien.

  Bijzetten in een urnengraf, muur, zuil of tuin

  • In een urnengraf mogen hooguit twee asbussen worden geplaatst. In een urnengraf kan een kelder van beton of kunststof worden geplaatst. Een grafkelder wordt na de bijzetting afgesloten.
  • In een urnenmuur worden asbussen en urnen in nissen geplaatst. Afhankelijk van de grootte kunnen maximaal 2 asbussen per nis geplaatst worden. In Zoutkamp, Ulrum, Winsum, Baflo, Warffum en Uithuizen zijn urnenmuren.
  • In een urnenzuil worden asbussen in nissen geplaatst. In een nis passen maximaal drie asbussen. Urnenzuilen zijn aanwezig in Usquert, Kantens, Uithuizermeeden, Roodeschool / Oosteinde
  • Op de gemeentelijke begraafplaats in Bedum is een urnentuin. In de urnengraven zijn ondergrondse kokers aangebracht waarin twee asbussen kunnen worden geplaatst (doorsnede hooguit 18,5 cm).

  Bijzetten in een graf in eigen beheer

  • In een graf waarin iemand is begraven mogen hooguit 2 asbussen met of zonder urnen bijgeplaatst worden.
  • Als er niemand in wordt begraven dan kan een graf worden uitgegeven voor het plaatsen van hooguit 4 asbussen met of zonder urnen.

  Verstrooien op een strooiveld

  Asverstrooiing is mogelijk op een strooiveld op de begraafplaats. In de gemeente Het Hogeland is op de meeste begraafplaatsen een strooiveld aanwezig. Je kunt de asverstrooiing door de gemeente laten doen. Daarvoor moet je betalen. Wil je as verstrooien op particuliere grond dan moet de eigenaar van de grond toestemming verlenen.

  Begraven of bijzetten

  • Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden.
   • Voor een begrafenis binnen 36 uur is toestemming nodig van de Officier van Justitie.
   • Voor een begrafenis na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester. Bijvoorbeeld als er familie uit het buitenland moet overkomen.
  • Begraven, verstrooiing en bijzetting van urn of asbus kan op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.
  • De medewerkers van de gemeente openen en sluiten het graf. De nabestaanden kunnen dit op verzoek ook (deels) zelf doen. Vraag ernaar bij de begraafplaatsenadministratie.
  • De gemeente zorgt zo nodig voor een noodbekisting in het graf, loopplanken rondom het graf en balkjes om de kist op te plaatsen. Na het sluiten van het graf legt de gemeente alle bloemen mooi op het graf en plaatst een tijdelijk naambordje op het graf.
  • De uitvaartverzorger is verantwoordelijk voor hulpmiddelen voor het begraven, zoals touwen, zinktoestel en rijdende baar.

  Gemeente betaalt de uitvaart

  Soms is er geen geld voor een uitvaart. Als een overledene geen geld nalaat en ook geen uitvaartverzekering had dan kunnen er problemen ontstaan. Wil of kan niemand de kosten betalen? Dan regelt en betaalt de gemeente een eenvoudige uitvaart. We kijken of de overledene iets van waarde heeft nagelaten waaruit de kosten kunnen worden betaald. Ook kijken we of we de kosten achteraf nog kunnen terugvragen. Meer weten? Bel met de gemeente: 088 – 345 88 88.

  Bijzondere graven

  Soms is een graf zo bijzonder dat we deze willen houden. Bijvoorbeeld een graf van een persoon die plaatselijk, regionaal of (inter)nationaal van grote betekenis is geweest en daardoor nog altijd herinnerd wordt. Of als het grafmonument bijzonder is door bijvoorbeeld materiaal, vorm of zeldzaamheid. Daarom hebben we regels voor bijzondere graven gemaakt. Daarmee kan de gemeente beslissen of een graf op de lijst van waardevolle graven komt. Een graf zonder grafrecht op deze lijst kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad worden geruimd. Voor een graf met grafrecht beslist de familie.

  Meer informatie