Als er een naaste overlijdt kun je de overledene laten begraven of de urn laten bijzetten op een gemeentelijke begraafplaats. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. Maar nabestaanden kunnen dit ook zelf regelen. Hiervoor maak je een afspraak met de gemeente.

Kosten

De ruimte voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats leen je voor een bepaalde tijd. Hiervoor moet je betalen. Bekijk de kosten voor het grafrecht. De gemeente geeft een graf uit aan 1 persoon: de rechthebbende. Deze betaalt de kosten en is het aanspreekpunt voor de gemeente.

Verlengen of overschrijven

Je kunt kiezen voor een graf voor 10, 30 of 50 jaar. Daarna kun je het recht op het graf met 10 jaar verlengen. Doe dat op tijd. Want als wij niets horen dan gaan we het graf uiteindelijk opruimen en leegmaken. Voordat we dat doen nemen we contact op met de nabestaanden als deze bij ons bekend zijn.

Is de rechthebbende van het graf overleden? Laat het graf dan binnen 6 maanden overschrijven naar iemand anders. Geef het ook door als je als rechthebbende gaat verhuizen. Mail hiervoor naar begraafplaatsen@hethogeland.nl.

Oproep

Twijfel je of je nog grafrechten hebt? Mail of bel ons via begraafplaatsen@hethogeland.nl of 088-345 88 88. Dan zoeken we het voor je uit. Van veel graven zonder grafrecht hebben namelijk wij geen contactgegevens van nabestaanden. Maar we willen ze wel de kans geven om te kiezen wat er met het graf moet gebeuren. Soms plaatsen we op deze pagina lijsten met graven zonder grafrecht. Nabestaanden kunnen dan binnen 10 weken nieuw grafrecht regelen. Op dit moment zijn er geen lijsten met graven waarop je kunt reageren. 

Voor een aantal graven in Kantens, Zuidwolde en Baflo zijn alle rechten al definitief afgelopen. De periode waarbinnen nabestaanden konden reageren is voorbij. 

Wie zorgt voor het graf?

Je kunt kiezen voor een particulier graf (jij zorgt voor het graf) of voor een algemeen graf (de gemeente zorgt voor het graf). Lees meer.

Grafbedekking

Op een particulier graf mag je een grafsteen of gedenkteken plaatsen. Hiervoor gelden wel een aantal regels. Lees meer.

Cremeren

In Appingedam, Groningen, Stadskanaal en Winschoten zijn crematoria. De asbus en urn (het sieromhulsel waarin de asbus wordt geplaatst) kun je bijzetten op een begraafplaats in Het Hogeland. Lees meer.

Begraven of bijzetten

Begraven of cremeren kan op z'n vroegst 36 uur na het overlijden. Begraven, verstrooiing of bijzetting van de urn of asbus kan op maandag tot en met zaterdag van 9.00 - 15.00 uur. Lees meer.

Als er geen geld is

Als een overledene geen geld nalaat en ook geen uitvaartverzekering had dan kunnen er problemen ontstaan. Wil of kan niemand de kosten betalen? Dan regelt en betaalt de gemeente een eenvoudige uitvaart. We kijken of de overledene iets van waarde heeft nagelaten waaruit de kosten kunnen worden betaald. Ook kijken we of we de kosten achteraf nog kunnen terugvragen. Meer weten? Bel met de gemeente: 088 – 345 88 88.

Bijzondere graven

Soms is een graf zo bijzonder dat we deze willen houden. Bijvoorbeeld een graf van een persoon die plaatselijk, regionaal of (inter)nationaal van grote betekenis is geweest. Of als het grafmonument bijzonder is door bijvoorbeeld materiaal, vorm of zeldzaamheid. Daarom hebben we regels voor bijzondere graven gemaakt. Daarmee beslist de gemeente of een graf op de lijst van waardevolle graven komt. Een graf zonder grafrecht op deze lijst kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad worden geruimd. Voor een graf met grafrecht beslist de familie.

Meer informatie