Officiële regels van de gemeente noemen we ook wel beleid en verordeningen. Hierin staat per onderwerp hoe we dingen doen en waar je je aan moet houden. Alle regels van de gemeente staan op overheid.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening

Hierin lees je welke regels er gelden in een gemeente. Die regels gaan bijvoorbeeld over hoe je je gedraagt op straat en waar je hond los mag lopen. En of je een boom mag kappen of een evenement mag organiseren. Ook de gemeente Het Hogeland heeft de meeste regels vastgelegd in een APV. Doel is om samen de openbare ruimte veilig en netjes te houden. En rekening te houden met elkaar. De APV geldt voor inwoners, bezoekers, bedrijven en verenigingen in Het Hogeland.

Hierna lees je ​​een paar regels uit de APV in eenvoudige taal. Je kunt de hele juridisch geldende APV ook lezen op overheid.nl.

Overhangend groen

 • Je moet ervoor moet zorgen dat de beplanting op je eigen terrein geen overlast of gevaar voor het verkeer veroorzaakt.
 • Snoei overhangend groen terug tot op je erfgrens.
 • Fietsers, voetgangers maar bijvoorbeeld ook rolstoelgebruikers moeten er veilig en gemakkelijk langs kunnen. Openbare verlichting, verkeersborden en straatnaamborden moeten ook goed te zien zijn.
 • Ziet de gemeente overlast veroorzakend groen? Dan spreken wij de bewoner hier op aan. Blijft de overlast bestaan dan kan de gemeente het laten snoeien. De eigenaar of gebruiker moet de kosten dan betalen.

Hondenpoep

 • Je moet de poep van je hond zelf opruimen. Neem bij het uitlaten iets mee waarmee je de poep kunt oprapen. Bijvoorbeeld poepzakjes.
 • Gooi het zakje met poep in de dichtstbijzijnde prullenbak of gooi het thuis weg. Zo help je mee om de openbare ruimte schoon te houden.

Loslopende honden

 • Je moet je hond binnen de bebouwde kom aan de lijn houden. Ook als je hond niet agressief is. Want een ander kan er wel van schrikken. Of je hond schrikt zelf en reageert onverwacht anders dan je gewend bent.
 • Honden mogen niet in speeltuinen en voetbalveldjes komen. En natuurlijk ook niet in gebieden waar een bord staat met ‘verboden voor honden’.
 • Buiten de bebouwde kom mag je hond loslopen. Maar je bent wel verantwoordelijk voor je hond. In natuurgebieden moet je hond aan de lijn.

Gevaarlijke honden

 • Bijt je hond mensen of andere dieren? Dan kan de gemeente je verplichten om de hond altijd aangelijnd en met muilkorf uit te laten. Ook buiten de bebouwde kom.
 • Plaats op je eigen terrein een omheining met een waarschuwingsbord bij de ingang.
 • De brievenbus moet buiten de omheining staan.
 • Heb je geen goede omheining? Dan moet de hond de muilkorf ook dragen op je eigen terrein.

Loslopend vee

 • Veehouders moeten ervoor zorgen dat het vee niet op de openbare weg kan komen.

Lachgas

 • Hiervoor geldt een landelijk verbod. Je mag nergens meer lachgas hebben, gebruiken of verkopen. Alleen beroepsmensen zoals artsen mogen het nog gebruiken voor het werk. Lees meer over het landelijke verbod.
 • Bij het gebruik van lachgas kom je zuurstof tekort. Je kunt hoofdpijn krijgen en misselijk en duizelig worden. In het ergste geval krijg je een zenuwstoornis of bevriezen je longen. Op www.jouwggd.nl lees je meer over wat lachgas met je doet.

Carbidschieten en vreugdevuren

 • Een vuur stoken in de open lucht mag alleen als je een ontheffing hebt.
 • Carbidschieten is meestal ook verboden. Voor carbidschieten gelden met oud en nieuw speciale regels. Kijk bij carbidschieten of bij vreugdevuren.

Evenementen

 • Voor het houden van evenementen gelden regels. Bijvoorbeeld voor een markt, optocht, herdenking of muziekvoorstelling. 
 • Voor een groot evenement heb je een vergunning nodig.
 • Kleine evenementen moet je eerst melden bij de gemeente.
 • Je moet je houden aan de regels in de vergunning. Ook zijn er regels over hoeveel geluid er mag zijn.
 • Meer info lees je bij Evenementen.

Uitrit maken of veranderen

 • Als je een uitrit bij je huis, bedrijf of akker wilt maken moet je dit eerst melden bij de gemeente. Meer info lees je bij Uitrit aanleggen.

Meer informatie

Er staan nog veel meer regels in de APV van de gemeente Het Hogeland. Bijvoorbeeld over parkeren, drankgebruik en snuffelmarkten. Over ballonnen. Over afsteken van vuurwerk. Wil je meer weten over de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening? Neem dan contact met ons op.