Ontheffing carbidschieten

Wilt u carbidschieten met oud en nieuw? Dan moet u meestal een ontheffing van het verbod op carbidschieten aanvragen.

Dit zijn de regels

Vanaf 31 december 2021, 10.00 uur tot 1 januari 2022, 02.00 uur mag u zonder ontheffing carbidschieten als u zich aan de volgende regels houdt:

Met carbidbussen tot 1 liter

 • Schieten mag binnen en buiten de bebouwde kom.
 • Zorg altijd dat het schieten veilig gebeurt.

Met carbidbussen van 1 tot 60 liter

 • Schieten mag alleen buiten de bebouwde kom.
 • Gebruik geen alcohol of drugs als u gaat carbidschieten of daarbij helpt.
 • Gebruik niet meer dan 6 bussen.
 • Schiet geen deksels of andere harde dingen weg met carbid.
 • U mag wel ballen afschieten als dat veilig gebeurt.
 • Schieten mag met maximaal 4 personen. En altijd onder verantwoordelijkheid van een volwassene.
 • De afstand tot huizen en andere gebouwen is tenminste 100 meter.
 • Er moet 75 meter vrije schietruimte zijn, zonder openbare paden of wegen.
 • U mag niet op huizen, gebouwen, mensen en dieren schieten.
 • De persoon die carbid schiet moet schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein.
 • Bij carbidschieten is het schietterrein goed verlicht wanneer het donker wordt.

In alle andere gevallen moet u een ontheffing aanvragen. Voor de jaarwisseling 2021/2022 hebben we geen ontheffingen verleend. Carbidschieten mag alleen als aan de hiervoor vermelde regels wordt voldaan.

Meer informatie

Op wieisdebock.nl leest u meer over veilig carbidschieten.

Ontheffing aanvragen

Ontheffing aanvragen voor de jaarwisseling 2022/2023 kan tot 15 oktober 2022.

Meesturen

 • Een plattegrond met daarop de plaats, schietrichting, pijl naar het noorden en afstand tot overige gebouwen.
 • Als het carbidschieten niet op een openbare plaats gebeurt: een verklaring waarin de eigenaar van de grond toestemming geeft.

Kosten

Geen