Uitrit aanleggen melden

Wilt u een uitrit voor uw woning of bedrijfsgebouw aanleggen? Dan moet u dat melden bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of een uitrit mag volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wat u moet weten

 • Doe uw melding schriftelijk via e-mail of post en vermeld daarbij uw contact- en adresgegevens.
 • Voeg van de bestaande situatie een foto bij.
 • Voeg van de gewenste situatie een schets met maatvoering bij.
 • Uw inrit of uitrit mag niet ten koste gaan van:
  • de veiligheid of bruikbaarheid van de weg.
  • een openbare parkeerplaats
  • openbaar groen
 • Wanneer er een sloot gedempt moet worden heeft u misschien ook een omgevingsvergunning nodig.
 • De inrit wordt door of namens de gemeente aangelegd. Hiervoor krijgt u een factuur.

Aanvragen

Stuur uw mail of brief naar gemeente@hethogeland.nl of naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Binnen 4 weken nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen, krijgt u schriftelijk het antwoord.