Wil je een uitrit voor je huis of bedrijfsgebouw aanleggen? Meld het dan bij de gemeente. Wij bekijken of een uitrit mag volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wat je moet weten

 • Doe de melding schriftelijk via e-mail of post en vermeld daarbij je contact- en adresgegevens.
 • Voeg van de bestaande situatie een foto bij.
 • Voeg van de gewenste situatie een schets met maatvoering bij.
 • De inrit of uitrit mag niet ten koste gaan van:
  • de veiligheid of bruikbaarheid van de weg.
  • een openbare parkeerplaats
  • openbaar groen
 • Moet er een sloot gedempt worden? Dan heb je misschien ook een omgevingsvergunning nodig.
 • De inrit wordt door of namens de gemeente aangelegd. Hiervoor krijg je een rekening.

Aanvragen

Mail naar gemeente@hethogeland.nl of stuur een brief naar Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Binnen 6 weken nadat de gemeente de melding heeft ontvangen krijg je schriftelijk het antwoord.