Roerende zaakbelasting

Als eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte, bijvoorbeeld een woonboot of woonwagen, betaalt u roerendezaakbelasting (rzb).

Wat u moet weten

  • De gemeente stelt de hoogte van de roerendezaakbelasting op 1 januari vast. Dit doen wij aan de hand van de WOZ-waarde van uw woon- of bedrijfsruimte.
  • Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw boot of woonwagen? U kunt binnen 6 weken bezwaar indienen bij de gemeente.

Betalen

  • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
  • Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel uw aanslagbiljet mee.

Kosten 2021

De kosten van de roerendezaakbelasting (rzb) zijn gelijk aan de onroerendezaakbelasting (ozb). 

De tarieven voor 2021 zijn:

  • Eigenarenbelasting woning: 0,1906% van de vastgestelde waarde.
  • Eigenarenbelasting niet-woning: 0,4684% van de vastgestelde waarde.
  • Gebruikersbelasting niet-woning: 0,3743% van de vastgestelde waarde.