Als eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte, bijvoorbeeld een woonboot of woonwagen, betaal je roerendezaakbelasting (rzb).

Wat je moet weten

  • De gemeente stelt de hoogte van de roerendezaakbelasting op 1 januari vast. Dit doen wij aan de hand van de WOZ-waarde van je woon- of bedrijfsruimte.
  • Ben je het niet eens met de waardebepaling van je boot of woonwagen? Je kunt binnen 6 weken bezwaar indienen bij de gemeente.

Kosten

  • Eigenarenbelasting woning: 0,1494% van de vastgestelde waarde.
  • Eigenarenbelasting niet-woning: 0,4756% van de vastgestelde waarde.
  • Gebruikersbelasting niet-woning: 0,3838% van de vastgestelde waarde.

Betalen

  • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
  • Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel uw aanslagbiljet mee.